Zlatý poklad

Největší bohatství jaké lze získat, jsou dovednosti a vědomosti. Nikdo vám je nevezme a můžete díky nim dokázat neuvěřitelné věci. Jen málo lidí o tom ví a ještě méně je odhodlaných klíčové dovednosti objevit a vypěstovat. Jakou vlastnost či dovednost byste chtěli získat?

Kterých 5 vlastností je pro vás nejdůležitějších?

Představte si, že byste mávnutím kouzelného proutku mohli získat (nebo vylepšit) 5 dovedností. Které byste si vybrali?
Pro inspiraci si můžete pročíst následující seznam, nicméně je téměř jisté, že někde uvnitř víte přesně co chcete umět nebo jaké vlastnosti byste chtěli mít. Napište těch 5 vlastností/dovedností do komentářů a vymyslete, jak by bylo možné je získat nebo jaké si myslíte, že jsou podmínky jejich existence.

Přehled vlastností a dovedností
. . . . .
vytrvalost spolehlivost inteligence rozhodnost vnímavost
trpělivost společenské dovednosti intuice otevřenost sebekontrola
výkonnost optimismus originalita krása spolehlivost
vtipnost obratnost laskavost charisma přizpůsobivost
síla moudrost odpovědnost družnost vcítění
uvědomění tvořivost odvaha sebedisciplína soustředěnost
vědění dobrá paměť pracovitost soutěživost prozíravost
emoční vyrovnanost věrohodnost sebejistota přejícnost zdatnost
poctivost vlídnost pokora

 

 

truhla