Co je filozofie úspěchu?

Filozofie úspěchu je o hledání způsobů jak vítězit nad chaosem. Pochopení a budování základních dovedností, které umožňují dosahovat úspěchu, ale také hodnot a motivací, nám pomáhá v životě směrovat pozornost na podstatné věci a dosahovat cílů, které jsou hodnotné.

Společnost je proměnlivá a stejně tak cesty, kterými se vydáváme. Jde o nekonečný evoluční proces. Každý člověk se rozvíjí jiným způsobem. Řada lidí se nerozvíjí vůbec. Zamyslete se, zda by se vám nevyplatilo investovat do sebepoznání a seberozvoje. Nebo alespoň nahlédněte do světa netušených možností.

Klíčové prvky

tvořivostTvořivostŽivotem lze procházet pasivně nebo aktivně. Aktivní (tvořivý) přístup je sice obtížnější, ale přináší největší uspokojení. Prozkoumejte co je to vlastně tvořivost a jak lze rozvíjet.
PaměťUmět skvěle využívat svou paměť je ohromná výhoda.
Potřebujete-li získat titul(y), potom je to zároveň i nutnost. Mozek může uložit libovolné množství informací, ale když neznáte paměťové techniky, jen těžko prorazíte.
NávykyBez schopnosti tvořit a udržovat užitečné návyky toho mnoho dokázat nelze. Dobře natrénované návyky nám slouží jako autopilot. Aktivují se automaticky a stále dokola.
EQV nejmladší vrstvě mozku zvané neokortex sídlí rozum. Jenže střední (savčí) struktury mozku si stále nárokují moc. Schopnost udržet střední mozek na uzdě se nazývá emoční inteligence (EQ).

Sjednocením vzniká osobnost

Syntéza filozofie úspěchu

Kým jsme, je určeno mnoha faktory. Z velké části hraje roli začlenění jednotlivce do společnosti. Filozofie úspěchu však zjednodušuje osobnost na souhrn vnitřních vlastností a dovedností a snaží se formovat harmonický celek, kdy koexistují klíčové komponenty osobnosti pohromadě ve vzájemném souladu a neustále upevňují imunitu vůči negativním vlivům okolí. Žijete-li v duchu této filozofie, je riziko nákazy nebezpečnými nebo parazitickými memy zanedbatelné. Ale i v případě, kdy již jste nakažení, lze staré myšlení a špatné návyky přebít užitečnými novými návyky a dovednostmi.

Aktuální příspěvky na blogu