Emoční inteligence

Jedná se o nejdůležitější dovednost, kterou je nutné neustále kultivovat, chcete-li dosahovat úspěchu. Co si pod tím však představit? Domnívám se, že nejsnáze každý pochopí o co jde, podíváme-li se na mozek z pohledu jeho historického vývoje. (Jde samozřejmě o zjednodušení skutečného vývoje.)

Vývojově nejstarší je mozkový kmen. Byl typický pro ještěry a tedy jej nazýváme ještěří mozek. Tuto část mozku nemáme možnost ovlivňovat přímo. Na starost má zejména životně důležité funkce, jako je srdeční činnost.

 

Ještěří mozek, savčí mozek, neokortex

Nad nejstaršími strukturami se později začal vyvíjet limbický systém, kterému budeme říkat savčí mozek. Byť je na obrázku označen jako nepatrná oblast, má mnohem větší vliv, než vývojově nejmladší neokortex, kde sídlí naše myšlení. Neokortex je pouze kůra mozku (tzv. šedá kůra s mnoha záhyby). Savčí mozek je hloupý a bohužel i mnohem silnější, než šedá mozková kůra.
Všechny naše problémy souvisí s nedokonalou komunikací mezi neokortexem a savčím mozkem, resp. s neschopností neokortexu ovládat savčí mozek.
Uvedu pár příkladů tuposti savčího mozku. Kdybyste měli možnost každý den od rána do večera jíst dortíky, zákusky, nebo jiné přeslazené (neskutečně dobré) nezdravosti, a kdyby záleželo jenom na savčím mozku, tak za pár týdnů trhnete světový rekord ve váze. Dalším příkladem jsou rozmanité druhy drog, od kouření až po tvrdé drogy. Pokud by záleželo jenom na savčím mozku a přísun drog by byl neomezený, je za chvíli po vás, protože tenhle blbec sleduje jenom pocitové špičky, za kterými se žene bez ohledu na nebezpečí. Podobně imbecilní je když se jedná třeba o sex. To nebudu rozvádět, jistě si dokážete představit „inteligenci“ savčího mozku v tomto směru sami.

V literatuře je symbolicky vztah neokortexu a savčího mozku naznačován někdy tímto způsobem:

slon a jezdec

Jezdec symbolizuje neokortex a slon savčí mozek. Právě schopnost řídit slona je nazývána emoční inteligence. Ovládání savčího mozku je velmi náročné a těžkopádné. Nemůžete argumentovat racionálními úvahami. Ty slona nezajímají a ani jim nijak nerozumí. Musíte jej ovládat chytře skrze emoce.

 

 

Zajímáte-li se o emoční inteligenci, mohu doporučit články z blogu, které se tohoto tématu týkají:

Články na téma EQ