Jak změnit svojí osobnost

Psycholog vám možná řekne, že změnit osobnost nelze, protože se s určitými pevně danými charakteristikami narodíte a je vymalováno. Částečně na tom něco je, ale většina parametrů lze mravenčí prací změnit. Člověk má totiž úžasnou schopnost adaptace na prostředí, na změny. Změníte-li prostředí či způsob myšlení, začnete se samovolně přizpůsobovat, aniž byste vůbec museli jednotlivé kroky potřebné k dosažení změn promýšlet. Jde to ale nějak výrazněji urychlit?

Celý příspěvek 

Porucha pozornosti

Porucha pozornosti ADD („Attention Deficit Disorder“), je ve většině případů ADHD s nerozpoznanou hyperaktivitou. (ADHD je definována jako porucha pozornosti s hyperaktivitou.) Hyperaktivita se sleduje jen u „problematických“ dětí a (z neznalosti) pouze ta fyzická. Máte-li ADD, máte s největší pravděpodobností také hyperaktivitu (takže ADHD), která spočívá u dospělých v neovladatelném zaujetí něčím novým, co vás právě zaujalo, takže se nemůžete (i kdybyste chtěli) věnovat něčemu jinému.

Celý příspěvek 

Fluidní inteligence a IQ testy

Co je to fluidní inteligence

Inteligence obecně je schopnost rozlišovat, poznávat, chápat, učit se, třídit, nalézat vzory … zkrátka schopnost myslet. Podle psychologů lze dělit na fluidní a krystalickou. (S tímto rozlišením přišel poprvé Raymond Cattell v šedesátých letech.) Fluidní inteligence silně závisí na kvalitě či vytrénovanosti naší pracovní paměti. Tento typ inteligence je programátorem našeho mozku. Programuje krystalickou inteligenci. Díky fluidní inteligenci se učíme rozpoznávat souvislosti a následně informace zpracovat a zařadit nové věci do kontextu stávajících vědomostí či dovedností. Schopnost učit se nové věci na této inteligenci silně závisí.

Celý příspěvek 

Urputný boj s vnitřními démony, aneb trpká cesta k vyšší produktivitě

Zajímáte-li se delší dobu, řekněme deset let a více, o knihy zaměřené na osobní rozvoj, možná mi dáte za pravdu, že i přes maximální úsilí se jen málokdy daří informace z knih uplatnit v reálném životě natrvalo. Vždy se vše nenápadně vytratí.  Přesto se nevzdáváte a pokračujete ve snaze objevit zlatý grál – tedy použitelné informace, které by fungovaly dlouhodobě. Anebo když už nic, alespoň prokračujete i přes neustálé neúspěchy ve snaze přeprogramovat se k lepšímu a doufáte, že alespoň jedna technika bude opravdu fungovat dlouhodobě. Jenže stejně snaze dosáhnout uspokojivé produktivity bude něco temného neustále bránit a oponovat. Co s tím? Existuje řešení?
Celý příspěvek 

IQ

Jak zvýšit průměrné IQ na 120 i více

Kdo by nechtěl být inteligentní? Vyšší inteligence pomáhá zlepšovat kvalitu života a snižuje množství chybných rozhodnutí. Problém je, že každý je o své výjimečnosti přesvědčený a „blbci jsou ti ostatní“. Gausova křivka normálního rozdělení četnosti IQ (inteligenčního kvocientu) v populaci naznačuje, že většina lidí má v průměru IQ kolem 100. četnost IQ v populaciDnes je již zřejmé, že posuzovat člověka podle tohoto jediného ukazatele je značně nepřesné, protože člověk má smysl pouze jako celek, nikoliv jen hodnotíme-li jej podle toho, jak umí řešit obrázkové, matematické nebo slovní testy. Je ale zajímavé objevit, že neplatí obecně přijímané poučky uznávaných psychologů, že se IQ dovrší do osmnáctého roku života a potom zvolna klesá. IQ testy můžete hacknout. V dnešním příspěvku naznačím jak na to.

Celý příspěvek 

mindset

Mindset

Na Stanfordu působí psycholožka Carol S. Dweck, která se proslavila knihou Mindset – The New Psychology of Success a zejména zajímavým konceptem rozlišování myšlení. Rozděluje myšlení do dvou kategorií. Jedni mají neměnné nastavení mysli, tzv. „fixed mindset“ a druzí mají růstové nastavení mysli, tzv. „growth mindset“.

Zatímco lidé s neměnným myšlením nevěří na možnost pozitivní změny a tedy ani nechtějí na svém myšlení a životě nic měnit, druzí věří, že své znalosti, dovednosti a životní situaci mohou přímo ovlivňovat a tak se vzdělávají, získávají nové dovednosti, rostou.

Celý příspěvek 

Jak si ulehčit život? Stačí přijít na to, že není žádné já.

Trápíte se kvůli stresu, kvůli obavám o peníze, o zdraví, prestiž, sex, o rodinu, budoucnost, politiku apod.? Případně pociťujete jakékoliv jiné druhy běžných obav, stresů, tlaků, … například společenské? (napětí v rodině, na pracovišti, ve státě, ve světě, ve vesmíru …) Existuje řada způsobů, jak snížit stres, avšak žádné řešení nejde k jádru problému. Někomu chvíli pomáhá chodit k psychologovi, jiní se obrací na víru a na další pochybné berličky (např. na esoteriku), případně si jdou zaběhat, zarybařit, zahrát hru, opít se, zdrogovat se a jiné krátkodobé únikové činnosti. Zkrátka způsobů, jak vypnout, je nepřeberně. Ale co vlastně vypínáme a proč? Dokážete se nad tím na chvíli zastavit a zamyslet se?

Celý příspěvek 

Proudění – flow

Stav proudění (flow) je vysoce žádaný mentální proces, při kterém se věnujete nějaké činnosti (ideálně tvořivé práci) s absolutní soustředěností. Jste tou činností zcela pohlceni a tvoříte s velkou vášní. Jedná se o ideální stav vědomí, při kterém se cítíme nejlépe a podáváme náš nejlepší výkon. Je ověřeno pomocí experimentů, že ve stavu flow je produktivita 5x vyšší a tvořivost 3x vyšší, než při běžné pracovní činnosti. Je to jako kdybyste šli v pondělí do práce a zvládli toho za osm hodin tolik, jako standardně pracující lidé za celý týden. Zbývající dny od úterka do pátku by byly už jen bonusové.
Díky flow dochází nejen k významnému zvýšení produktivity a tvořivosti, ale také k zažívání pocitů štěstí – zejména proto, že se dostáváme mimo dosah našeho vnitřního kritika, mimo pařáty svého ega, zažíváme „jednotu s vesmírem“ a podobné subjektivně spirituální pocity.

Celý příspěvek