Porucha pozornosti

Porucha pozornosti ADD („Attention Deficit Disorder“), je ve většině případů ADHD s nerozpoznanou hyperaktivitou. (ADHD je definována jako porucha pozornosti s hyperaktivitou.) Hyperaktivita se sleduje jen u „problematických“ dětí a (z neznalosti) pouze ta fyzická. Máte-li ADD, máte s největší pravděpodobností také hyperaktivitu (takže ADHD), která spočívá u dospělých v neovladatelném zaujetí něčím novým, co vás právě zaujalo, takže se nemůžete (i kdybyste chtěli) věnovat něčemu jinému.

Celý příspěvek