Co je filozofie úspěchu?

Cítíte v životě nejistotu? Bojujete s chaosem? Nevíte kam směřovat? Zkuste objevit filozofii úspěchu. Jako první krok na vaší cestě k poznání a zejména k praktickému směrování k lepší budoucnosti, je zapotřebí pochopit význam slova filosofie. Z řečtiny filein znamená mít rád, toužit po něčem. Sofia je moudrost či zdatnost. Filosofie je touha po moudrosti, ale i po zdatnosti. Nás zajímá především moudrost praktická, nikoliv pouze teoretická, které jsou plná knihkupectví.
    Co si představit pod slovem úspěch? V něčem uspět znamená dosáhnout toho, po čem toužíte, nebo čeho musíte dosáhnout pro zajištění určitých podmínek (například vydělávat dostatek peněz). Pokud jste uspěli, podařilo se vám určitým úsilím dosáhnout stavu či uspořádání takového, že výsledek splňuje stavové podmínky nebo vaše očekávání a máte z toho třeba i radost, případně pocit štěstí. Zdá-li se vám tato definice úspěchu příliš složitá, dávejte do kontrastu to, co si představíte v konkrétní situaci pod slovem neúspěch. Potom jasně poznáte i co je úspěch.

 

Cíle a jak na ně dosáhnout

Filosofie úspěchu je zejména o směrování pozornosti na podstatné (důležité) věci a o rozvíjení dovedností, díky kterým je možné se ke svým cílům přibližovat, případně dosahovat uspořádání věcí i myšlenek tak, aby byly harmonické a přinášely uspokojení. V arzenálu filosofie úspěchu je řada jednoduchých postupů, jejichž dlouhodobým aplikováním lze pozitivní změny v životě navodit. Některé účinné postupy jsou přitom tak jednoduché, že je můžete začít používat hned teď. (Příkladem jednoduchého systému je Cílení pomocí tří obyčejných textových souborů.)

osobní rozvojNejprve je vhodné zjistit, co opravdu potřebujete a co vás v životě naplňuje a dělá šťastnými. Prvním krokem je tedy objevení životních vizí a nalezení smysluplných dlouhodobých cílů. Když už víte kam směřovat (tzn. co má pro vás opravdu smysl), musíte nejprve trénovat návyky a dovednosti, které vás budou k cílům dlouhodobě přibližovat a pomohou tím naplňovat vaše vize. Vypilovat návyky je nesmírně důležité. Cílů nelze totiž dosáhnout silnou vůlí. Jediná cesta vede přes návyky.

Vedle získávání užitečných dovedností také možná objevíte, že je dobré zbavit se nezdravých závislostí, zejména škodlivého vlivu sociálních sítí a médií. Toto lze s úspěchem řešit rovněž prostřednictvím budování návyků, konkrétně vytvořením nových návyků nad starými zlozvyky.

 

Potřebujete nahánět štěstí nebo objevovat smysluplnost?

Pocity štěstí by chtěl stále zažívat každý. Jenže štěstí je nestálé a závislé na emocích a nachází se k překvapení mnohých převážně jenom na cestě k cílům, které považujeme za milníky štěstí, přičemž po jejich dosažení se brzy dostavuje hédonická adaptace, což je stav, kdy je radost velmi rychle vystřídána nespokojeností. Nejen proto je dobré mít v záloze určitou životní filozofii, o kterou se můžete opřít. Spíše než nahánět prchavé štěstí je moudřejší objevovat a kultivovat smysluplnost. (Díky opakovanému zažívání nepříjemné hédonické adaptace můžete jednou objevit, že v životě jde o něco úplně jiného než o dosahování cílů. Je to paradox.)
     Co je hodnotnější a co je bezcenné jistě sami tušíte. Ve chvíli, kdy se oprostíte od stádovitosti získáte i jistotu. Hodnotové žebříčky zde však nehledejte. Co má smysl a co nikoliv musí totiž každý objevit sám a bez napovídání.


Mimořádnost a neuroplasticita mozku

Co vás nejvíce přitahuje? K čemu se neustále vracíte a zároveň i cítíte, že pro to máte vlohy a snažení v dané oblasti vám dává smysl? Být v něčem mimořádně úspěšný vyžaduje talent. Jenže takové nadání většina úspěšných lidí získává již v dětství a sice díky tomu, že je rodiče směrují ve vývoji. Typickým příkladem vybudovaného talentu byl Mozart a dnes třeba golfista Tiger Woods. Nenarodili se mistry. Byli v mistry vytrénováni od útlého dětství svými otci. Získali klíčové návyky, které jim umožnily vybudovat pozoruhodné dovednosti.
     Nikdy není pozdě. Je-li vám čtyřicet nebo padesát, asi se již nestanete mistry světa, ale stále můžete svou výjimečnost najít a začít ji rozvíjet. Vděčíme za tuto možnost neuroplasticitě mozku. O tom jak funguje mozek se na tomto webu také hojně zmiňuji, protože objevit jak přesně funguje náš „hardware“ je velmi podstatné.

Problémem dneška je úpadek inteligence, který je především důsledkem zpohodlnění a přechodu na emoční komunikaci namísto racionální argumentace (což vidíme všude na internetu, v diskusích a na sociálních sítích – mnohonásobně převažuje jitření emocí, spolčování do hulvátských tlup, křik a nadávky, nad konstruktivním racionálním úsudkem).

řízení času

Naše mozkové závity potřebují dostat každý den pořádně zabrat. Češi jsou pohodlní. Vyhýbají si přemýšlení, což způsobuje těžkosti. Přitom zcela zbytečně. Zabývám se proto také hledáním způsobů jak trénovat inteligenci (IQ).

Aby bylo možné něco smysluplného zrealizovat, je zapotřebí nejprve na sobě začít pracovat. Vše, co potřebujete k objevení a rozvíjení svých možností, naleznete na tomto webu.

Filosofie úspěchu se týká ponejvíce osobního rozvoje. Nemusíte věřit, že se lze zlepšovat a že je to k něčemu dobré, ale měli byste si to na pár měsíců  vyzkoušet.


Klíčové prvky

tvořivost Tvořivost Životem lze procházet pasivně nebo aktivně. Aktivní (tvořivý) přístup je sice obtížnější, ale přináší největší uspokojení. Prozkoumejte, co je to vlastně tvořivost a jak lze rozvíjet.
Paměť Umět skvěle využívat svou paměť je ohromná výhoda.
Potřebujete-li získat titul(y), potom je to zároveň i nutnost. Mozek může uložit libovolné množství informací, ale když nevíte jak funguje paměť, jen těžko prorazíte.
Návyky Bez schopnosti tvořit a udržovat užitečné návyky toho mnoho dokázat nelze. Dobře natrénované návyky nám slouží jako autopilot. Aktivují se automaticky a stále dokola.
EQ V nejmladší vrstvě mozku zvané neokortex sídlí rozum. Jenže střední (savčí) struktury mozku si stále nárokují moc. Schopnost udržet střední mozek na uzdě se nazývá emoční inteligence (EQ).

Sjednocením lze předefinovat osobnost

Syntéza filozofie úspěchu

Kým jsme, je určeno mnoha faktory.
Z velké části hraje roli začlenění jednotlivce do společnosti. Filozofie úspěchu však zjednodušuje osobnost na souhrn vnitřních vlastností a dovedností a snaží se formovat harmonický celek, kdy koexistují klíčové komponenty osobnosti pohromadě ve vzájemném souladu a neustále upevňují imunitu vůči negativním vlivům okolí. Žijete-li v duchu této filozofie, je riziko nákazy nebezpečnými parazitickými memy zanedbatelné. Ale i v případě, kdy již jste nakažení, lze staré myšlení a špatné návyky přebít užitečnými novými návyky a dovednostmi.

 

Psychologie se stala příliš komplikovanou akademickou disciplínou. Filozofie úspěchu se snaží extrahovat a aplikovat současné vědecké poznatky tak, aby je bylo možné denně využívat v reálném životě a budovat na jejich základech soulad ve všech oblastech.

 

Aktuální příspěvky na blogu

Filosofie úspěchu