Co je filozofie úspěchu?

Cítíte v životě nejistotu? Bojujete s chaosem? Neudržíte pozornost? (Máte ADHD?) Potřebujete vydělávat víc peněz? …
Vydat se na smysluplnější (a uspokojivější cestu) můžete i díky filosofii úspěchu. Prvním krokem je pochopit význam slova filosofie. Z řečtiny filein znamená mít rád, toužit po něčem. Sofia je moudrost či zdatnost. Filosofie je touha po moudrosti, či mentální zdatnosti. Středem zájmu je zde moudrost praktická, nikoliv pouze teoretická, které jsou plná knihkupectví. Praktické je konkrétním způsobem aplikovat znalosti a mít z toho užitek.
     Co si představit pod slovem úspěch? V něčem uspět znamená dosáhnout toho, po čem toužíte, nebo čeho musíte dosáhnout pro zajištění určitých podmínek (například vydělávat dostatek peněz, naučit se žít harmonicky, apod.). Pokud jste uspěli, podařilo se vám určitým úsilím dosáhnout stavu či uspořádání takového, že výsledek splňuje stavové podmínky, nebo vaše očekávání a máte z toho třeba i radost, případně pocit štěstí. Jenže na cestě je řada pastí, do kterých se téměř každý nechá chytit. Lidé asociují slovo úspěch většinou jen s představou materiálního bohatství, nebo s kariérním postupem. To vede k pozdějšímu rozčarování. Zaměříte-li se místo externalit na svůj osobní rozvoj, zklamání tím z velké části předejdete. Opravdový úspěch je být každý den o trochu lepším člověkem. Upevňovat a rozvíjet lze dovednosti, vědomosti, fyzickou a psychickou zdatnost, cokoliv co nás dělá lepšími …  Nevěřte externím pozlátkům. Soustřeďte se na zdokonalování vašeho vnitřního světa, vašich dovedností i samotného myšlení.

 

Cíle a jak na ně dosáhnout

Dobře volené životní cíle jsou prostředkem ke smysluplnému směrování vnitřního úsilí a tím pomáhají ke zdokonalování osobnosti. Filosofie úspěchu je zejména o budování a rozvíjení osobnostních dovedností, díky kterým je možné se ke svým cílům přibližovat, případně dosahovat uspořádání věcí i myšlenek tak, aby byly harmonické a přinášely uspokojení. V arzenálu filosofie úspěchu je řada jednoduchých postupů, jejichž dlouhodobým aplikováním lze pozitivní změny v životě navodit. Některé postupy jsou přitom tak jednoduché, že výsledky přinesou za pár dní. Můžete například ihned začít používat primitivní systém Cílení pomocí tří obyčejných textových souborů.

osobní rozvojNejprve je vhodné zjistit, co opravdu potřebujete a co vás v životě naplňuje a dělá šťastnými. Prvním krokem je tedy objevení životních vizí a nalezení smysluplných dlouhodobých cílů. Když už víte kam směřovat (tzn. co má pro vás opravdu smysl), musíte nejprve trénovat návyky a dovednosti, které vás budou k cílům dlouhodobě přibližovat a pomohou tím naplňovat vaše vize. Vypilovat návyky je nesmírně důležité. Cílů nelze totiž dosáhnout silnou vůlí. Jediná cesta vede přes návyky.

Vedle získávání užitečných dovedností objevíte, že je mimořádně přínosné zbavit se nezdravých závislostí a vazeb, zejména škodlivého vlivu sociálních sítí, médií a vlivu negativně naladěných osob. Toto lze s úspěchem řešit budováním nových návyků a cíleným blokováním defektního obsahu (to jsou zejména informace, které nepřináší užitek a jsou vytvářené pouze s cílem upoutat pozornost). Neobejdete se bez dopaminové detoxikace, která zvýší vaší soustředěnost a produktivitu.

 

Potřebujete nahánět štěstí, nebo objevovat smysluplnost?

Pocity štěstí by chtěl zažívat každý. Jenže štěstí je nestálé a závislé na emocích. Nachází se k překvapení mnohých převážně jenom na cestě k cílům, které považujeme za milníky štěstí. Po jejich dosažení se však brzy dostavuje hédonická adaptace, což je stav, kdy je radost rychle vystřídána nespokojeností. Nejen proto je dobré mít v záloze určitou životní filozofii, o kterou se můžete opřít.
     Spíše než nahánět prchavé štěstí je moudřejší objevovat a kultivovat smysluplnost. Díky opakovanému zažívání nepříjemné hédonické adaptace můžete jednou objevit, že v životě jde o něco úplně jiného, než o dosahování cílů. Je to paradox.
     Co je hodnotnější a co je bezcenné jistě sami tušíte. Ve chvíli, kdy se oprostíte od stádovitosti získáte i jistotu. Hodnotové žebříčky zde však nehledejte. Co má smysl a co nikoliv musí totiž každý objevit sám a bez napovídání.


Mimořádnost a neuroplasticita mozku

Co vás nejvíce přitahuje? K čemu se neustále vracíte a zároveň i cítíte, že pro to máte vlohy a snažení v dané oblasti vám dává smysl? Být v něčem mimořádně úspěšný vyžaduje talent. Jenže takové nadání většina úspěšných lidí získává již v dětství a sice díky tomu, že je rodiče směrují ve vývoji. Typickým příkladem vybudovaného talentu byl Mozart a dnes třeba golfista Tiger Woods. Nenarodili se mistry. Byli v mistry vytrénováni od útlého dětství svými otci. Získali klíčové návyky, které jim umožnily vybudovat pozoruhodné dovednosti.
     Nikdy není pozdě. Je-li vám čtyřicet nebo padesát, asi se již nestanete mistry světa, ale stále můžete svou výjimečnost najít a začít ji rozvíjet. Vděčíme za tuto možnost neuroplasticitě mozku. Dokonce i když máte třeba poruchu pozornosti ADHD, můžete vybudovat berličky, které vám umožní fungovat relativně normálně. O tom, jak funguje mozek, se na tomto webu hojně zmiňuji, protože objevit jak přesně funguje náš „hardware“, by mělo být samozřejmostí.

Problémem dneška je úpadek inteligence, který je především důsledkem zpohodlnění a přechodu na emoční komunikaci namísto racionální argumentace (což vidíme všude na internetu, v diskusích a na sociálních sítích – mnohonásobně převažuje jitření emocí, spolčování do hulvátských tlup, křik a nadávky, nad konstruktivním racionálním úsudkem).

řízení času

Naše mozkové závity potřebují dostat každý den pořádně zabrat. Češi jsou pohodlní. Vyhýbají si přemýšlení, což způsobuje těžkosti. Přitom zcela zbytečně. Zabývám se proto také hledáním způsobů jak trénovat inteligenci (IQ).

Aby bylo možné něco smysluplného zrealizovat, je zapotřebí nejprve na sobě začít pracovat. Vše, co potřebujete k objevení a rozvíjení svých možností, naleznete na tomto webu.

Filosofie úspěchu se týká ponejvíce osobního rozvoje. Nemusíte věřit, že se lze zlepšovat a že je to k něčemu dobré, ale měli byste si to na pár měsíců  vyzkoušet.


Klíčové prvky

tvořivost Tvořivost Životem lze procházet pasivně nebo aktivně. Aktivní (tvořivý) přístup je sice obtížnější, ale přináší největší uspokojení. Prozkoumejte, co je to vlastně tvořivost a jak lze rozvíjet.
Paměť Umět skvěle využívat svou paměť je ohromná výhoda.
Potřebujete-li získat titul(y), potom je to zároveň i nutnost. Mozek může uložit libovolné množství informací, ale když nevíte jak funguje paměť, jen těžko prorazíte.
Návyky Bez schopnosti tvořit a udržovat užitečné návyky toho mnoho dokázat nelze. Dobře natrénované návyky nám slouží jako autopilot. Aktivují se automaticky a stále dokola.
EQ V nejmladší vrstvě mozku zvané neokortex sídlí rozum. Jenže střední (savčí) struktury mozku si stále nárokují moc. Schopnost udržet střední mozek na uzdě se nazývá emoční inteligence (EQ).

Sjednocením lze předefinovat osobnost

Syntéza filozofie úspěchu

Kým jsme, je určováno mnoha vlivy. Z velké části hraje roli pozice jednotlivce ve společnosti – zejména jak se necháváte ostatními „nadefinovat“. Existuje ale i váš soukromý vnitřní prostor, který nemusí být nutně odrazem toho, jak vás vnímají druzí, ale vy sami. Filozofie úspěchu proto zjednodušuje osobnost na souhrn vnitřních vlastností a dovedností a snaží se formovat harmonický celek, kdy koexistují klíčové komponenty osobnosti pohromadě ve vzájemném souladu a upevňují imunitu vůči negativním vlivům okolí. Vnější vlivy bývají většinou destruktivní. Hodnotnou zpětnou vazbu nelze příliš od svého okolí očekávat. Dokonce ani ve školách, nebo jen z malé části. Místo potřebné zpětné vazby je na každém kroku nebezpečí nákazy mentálními infekcemi, zhoubnými memy.
Žijete-li v duchu filozofie úspěchu, je riziko nákazy nebezpečnými parazitickými memy zanedbatelné. Ale i v případě, kdy již jste nakažení, lze staré myšlení a špatné návyky přebít užitečnými novými návyky a dovednostmi. A právě budování návyků je nejdůležitějším stavebním kamenem celé této filozofie. Nic jiného než kvalitní návyky nemá moc měnit nás k lepšímu.

Psychologie se stala příliš komplikovanou akademickou disciplínou zaměřenou převážně na rýpání se v bolavých ranách. V penězi řízeném světě to není překvapením. Podobně funguje i tandem  „zdravotnictví & farmacie“. Není vůle odstranit příčiny problémů – pouze se legitimně masivně záplatuje a zmírňují následky.

Filozofie úspěchu prakticky

Filozofie úspěchu se snaží extrahovat a aplikovat současné vědecké poznatky tak, aby je bylo možné denně využívat v reálném životě a budovat na jejich základech soulad ve všech oblastech s cílem odstraňovat příčiny nesnází, resp. podporovat vlivy vedoucí k úspěchu. Teorie je zajímavá, nicméně stěžejní je praxe, tedy v našem případě konkrétní kroky vedoucí k vytvoření funkčnějších návyků a dovedností. Odrazit se lze od řady informačních stavebních kamenů, které zde budu postupně zveřejňovat a průběžně zdokonalovat.

Jak jednoduše cílit? <– anebo kdo nemá zapsané cíle, nemůže žádných ani dosáhnout
Čemu se vyhýbat a čemu naopak nadbíhat? <– přehled věcí nebezpečných a užitečných
Jak se učit? <– vše co vám zatajili, aby vás mohli ovládat 😉
Checklisty (by Czecklist Club) <– zaškrtávací seznamy pro snadnější přežití

 

Aktuální příspěvky na blogu

Filosofie úspěchu