Co je filozofie úspěchu?

Filozofie úspěchu je o hledání způsobů jak vnášet více harmonie do života. Pochopení a budování základních dovedností, které umožňují dosahovat úspěchu, ale také hodnot a motivací, nám pomáhá směrovat pozornost na podstatné věci a dosahovat cílů, které jsou hodnotné.

Společnost je proměnlivá a stejně tak cesty, kterými se vydáváme. Jde o nekonečný evoluční proces. Každý člověk se rozvíjí jiným způsobem. Řada lidí se nerozvíjí vůbec. Zamyslete se, zda by se vám nevyplatilo investovat čas do sebepoznání a seberozvoje. Nebo alespoň nahlédněte do světa netušených možností.

Klíčové prvky

tvořivostTvořivostŽivotem lze procházet pasivně nebo aktivně. Aktivní (tvořivý) přístup je sice obtížnější, ale přináší největší uspokojení. Prozkoumejte, co je to vlastně tvořivost a jak lze rozvíjet.
PaměťUmět skvěle využívat svou paměť je ohromná výhoda.
Potřebujete-li získat titul(y), potom je to zároveň i nutnost. Mozek může uložit libovolné množství informací, ale když neznáte paměťové techniky, jen těžko prorazíte.
NávykyBez schopnosti tvořit a udržovat užitečné návyky toho mnoho dokázat nelze. Dobře natrénované návyky nám slouží jako autopilot. Aktivují se automaticky a stále dokola.
EQV nejmladší vrstvě mozku zvané neokortex sídlí rozum. Jenže střední (savčí) struktury mozku si stále nárokují moc. Schopnost udržet střední mozek na uzdě se nazývá emoční inteligence (EQ).

Sjednocením vzniká osobnost

Syntéza filozofie úspěchu

Kým jsme, je určeno mnoha faktory.
Z velké části hraje roli začlenění jednotlivce do společnosti. Filozofie úspěchu však zjednodušuje osobnost na souhrn vnitřních vlastností
a dovedností a snaží se formovat harmonický celek, kdy koexistují klíčové komponenty osobnosti pohromadě ve vzájemném souladu
a neustále upevňují imunitu vůči negativním vlivům okolí. Žijete-li v duchu této filozofie, je riziko nákazy nebezpečnými nebo parazitickými memy zanedbatelné. Ale i v případě, kdy již jste nakažení, lze staré myšlení a špatné návyky přebít užitečnými novými návyky a dovednostmi.

Psychologie se stala příliš komplikovanou akademickou disciplínou. Filozofie úspěchu oproti tomu maximálním způsobem zjednodušuje současné vědecké poznatky tak, aby je bylo možné denně využívat v reálném životě a budovat na jejich základech soulad ve všech oblastech.

Aktuální příspěvky na blogu

Chcete, aby byl jednou internet kvalitním zdrojem informací? Potom vězte, že to záleží především na vás, čtenářích!
Co pro to udělat?
  • Byl tento článek něčím přínosný? Odkažte na něj ze svého webu, sociálních sítí nebo z diskusí.
  • Narazili jste na informace, které jsou velmi nepřesné nebo chybné? Napište zde do komentářů co je špatně a hlavně uveďte zdroj přesnějších informací.