Co je filozofie úspěchu?

Filozofie úspěchu je o hledání způsobů jak vnášet více harmonie do života. Pochopení a budování základních dovedností, které umožňují dosahovat úspěchu, nám pomáhá směrovat pozornost na podstatné věci a rozvíjet techniky, díky kterým je možné se přibližovat ke svým cílům.

Nejprve je však nutné zjistit, co vlastně opravdu potřebujete a co vás v životě naplňuje a dělá šťastnými. Prvním krokem je nalezení smysluplných dlouhodobých cílů a objevení životních vizí. Teprve potom má smysl trénovat návyky a dovednosti, které vás budou k cílům přibližovat a zároveň pomohou naplňovat vaše vize. Je zapotřebí si uvědomit, že štěstí se nachází na cestě k cílům, nikoliv „tam někde v dálce“ až po jejich dosažení. Při dosažení cílů se naopak zcela běžně dostavuje hédonická adaptace, tedy stav, kdy pocity štěstí velmi rychle vyprchaly, cítíte prázdnotu a následně rozvíjíte v nejlepším případě závislost na dosahování cílů a trvalou nespokojenost.

Co vás nejvíc přitahuje? K čemu se neustále vracíte a zároveň i cítíte, že pro to máte vlohy? Být v něčem mimořádně úspěšný vyžaduje talent. Nadání většina lidí získává již v dětství a sice díky tomu, že je rodiče směrují ve vývoji. Typickým příkladem vybudovaného talentu byl Mozart a dnes třeba golfista Tiger Woods. Nenarodili se mistry. Byli v mistry vytrénováni od útlého dětství. Získali klíčové návyky, které jim umožnily vybudovat pozoruhodné dovednosti. Nikdy však není pozdě. Je-li vám čtyřicet nebo padesát, asi se již nestanete mistry světa, ale stále můžete svou výjimečnost najít a začít ji rozvíjet.

 

Klíčové prvky

tvořivost Tvořivost Životem lze procházet pasivně nebo aktivně. Aktivní (tvořivý) přístup je sice obtížnější, ale přináší největší uspokojení. Prozkoumejte, co je to vlastně tvořivost a jak lze rozvíjet.
Paměť Umět skvěle využívat svou paměť je ohromná výhoda.
Potřebujete-li získat titul(y), potom je to zároveň i nutnost. Mozek může uložit libovolné množství informací, ale když nevíte jak funguje paměť, jen těžko prorazíte.
Návyky Bez schopnosti tvořit a udržovat užitečné návyky toho mnoho dokázat nelze. Dobře natrénované návyky nám slouží jako autopilot. Aktivují se automaticky a stále dokola.
EQ V nejmladší vrstvě mozku zvané neokortex sídlí rozum. Jenže střední (savčí) struktury mozku si stále nárokují moc. Schopnost udržet střední mozek na uzdě se nazývá emoční inteligence (EQ).

Sjednocením lze předefinovat osobnost

Syntéza filozofie úspěchu

Kým jsme, je určeno mnoha faktory.
Z velké části hraje roli začlenění jednotlivce do společnosti. Filozofie úspěchu však zjednodušuje osobnost na souhrn vnitřních vlastností
a dovedností a snaží se formovat harmonický celek, kdy koexistují klíčové komponenty osobnosti pohromadě ve vzájemném souladu
a neustále upevňují imunitu vůči negativním vlivům okolí. Žijete-li v duchu této filozofie, je riziko nákazy nebezpečnými parazitickými memy zanedbatelné. Ale i v případě, kdy již jste nakažení, lze staré myšlení a špatné návyky přebít užitečnými novými návyky a dovednostmi.

 

Psychologie se stala příliš komplikovanou akademickou disciplínou. Filozofie úspěchu oproti tomu maximálním způsobem zjednodušuje současné vědecké poznatky tak, aby je bylo možné denně využívat v reálném životě a budovat na jejich základech soulad ve všech oblastech.

 

Aktuální příspěvky na blogu

Chcete, aby byl jednou internet kvalitním zdrojem informací? Potom vězte, že to záleží především na vás, čtenářích!
Co pro to udělat?
  • Byl tento článek něčím přínosný? Odkažte na něj ze svého webu, sociálních sítí nebo z diskusí.
  • Narazili jste na informace, které jsou velmi nepřesné nebo chybné? Napište zde do komentářů co je špatně a hlavně uveďte zdroj přesnějších informací.