Co je filozofie úspěchu?

Cítíte v životě nejistotu, stres nebo nespokojenost? Potřebujete změnu? Život je cesta plná marketingových pastí, dezinformací a dogmat. Filosofie úspěchu hledá a následně předává kvalitní informace potřebné pro dosažení životní rovnováhy, zdraví, duševní pohody a finanční stability.

filosofie úspěchuSlovo filosofie je odvozené z řečtiny (filein = touha, sofia = moudrost) a znamená touhu po moudrosti nebo mentální zdatnosti. Úspěch lze definovat jako dosahování cílů ve všech důležitých oblastech života (např. zdraví, vztahy, finanční stabilita apod.), a sice prostřednictvím konkrétního úsilí, budováním návyků a efektivních postupů/systémů.

Úspěch je často chybně spojován pouze s materiálním bohatstvím nebo kariérním růstem, což může vést k rozčarování. Jestliže dosáhnete finanční nezávislosti za cenu zničení vztahů a svého zdraví, nelze o úspěchu hovořit. Zaměření na osobní vnitřní rozvoj a poté na vnější rozvoj může zklamání ze života předcházet.

 

Potěšení, štěstí, nebo smysluplnost?

Co z výše uvedeného má v životě větší smysl? Potěšení lze koupit za peníze (zmrzlina, vstupenky do kina, dovolená, dům, auto …), ale rychle vyprchá. Štěstí se oproti tomu za peníze přímo koupit nedá. Musí se budovat. Nachází se na cestě k cílům, které považujeme za milníky štěstí. Po jejich dosažení se sice brzy dostavuje hédonická adaptace, což je stav, kdy je radost rychle vystřídána nespokojeností, ale dokážete-li si užívat samotnou cestu k cílům, hédonická adaptace vás nemusí strašit.

Společnost propaguje hledání štěstí ve vnějších potěšeních (typicky skrze nakupování a konzumaci), ale pravé štěstí pramení z kvalitních vztahů, sdílených zážitků, osobního rozvoje a z dosahování cílů.

Hlavním zdrojem štěstí je zpravidla sounáležitost, rodina, přátelé, společenské vazby. Přátele si za peníze koupit nemůžete, i když si to občas někdo myslí.

Oproti nahánění štěstí se jeví stabilnějším objevování a kultivace smysluplnosti. V čem spočívá smysluplnost možná někde uvnitř tušíte. Ve chvíli, kdy se oprostíte od stádovitosti, a budete-li mít dostatek zkušeností, získáte i jistotu.

 

Cíle a jak na ně dosáhnout

Dobře volené životní cíle jsou prostředkem ke smysluplnému směrování vnitřního úsilí a tím pomáhají ke zdokonalování osobnosti. Filosofie úspěchu je zejména o rozvíjení osobnostních dovedností, díky kterým je možné se ke svým cílům přibližovat. Do popředí se dostává snaha dosahovat uspořádání věcí a myšlenek tak, aby byly harmonické a přinášely uspokojení.
V arzenálu této filosofie je řada jednoduchých postupů, jejichž dlouhodobým aplikováním lze pozitivní změny v životě navodit. Některé postupy jsou přitom tak jednoduché, že výsledky přinesou již za pár dní. (Můžete například ihned začít používat systém Cílení pomocí tří obyčejných textových souborů.)

osobní rozvojNejprve je vhodné zjistit, co opravdu potřebujete a co vás v životě naplňuje a dělá šťastnými. Prvním krokem je objevení životních vizí a nalezení smysluplných dlouhodobých cílů. Život je mnohem zábavnější objevíte-li vaší vnitřní motivaci a naučíte-li se chránit před motivací externí, která bývá implantována do vaší hlavy druhými (zejména zkušenými marketéry). Je také dobré začít si chránit a kultivovat hladinu dopaminu, což je naše jednotná vnitřní motivační měna.

Nezbytným základem filosofie úspěchu je udržovat své tělo v perfektní kondici. Budete-li se snažit dosáhout čehokoliv náročnějšího v nezdravém těle, jen těžko uspějete. Zdraví má vliv na všechny osobnostní aspekty, jmenovitě například na soustředěnost, motivaci, vytrvalost, inteligenci, odolnost, emoční stabilitu.
Přijít v záplavě dezinformací bez pomoci druhých na to, co má největší vliv na udržení skvělého zdraví, je otázka studia stovek zdrojů informací po mnoho měsíců a let. Je lépe ušetřit si tento čas a věnovat jej vytváření nových návyků, namísto mnohaletého hledání a bloudění v kruzích. Nejlepší informace, které jsem načerpal za mnoho měsíců a let intenzivním studiem desítek špičkových vědců a lékařů z celého světa, především od specialistů na prevenci či léčení civilizačních nemocí, pro vás připravuji v knižní podobě, ale jsou volně dostupné i na tomto webu. Jako první krok na cestě ke zdraví doporučuji nastudovat co je inzulínová rezistence. Tento problém se týká přibližně 80% populace.

Až objevíte, kam směřovat a co má pro vás opravdu smysl (např.: vybudovat zdravé stravovací návyky?, najít opravdové přátele?, najít práci, která vás bude i bavit?), začnete trénovat návyky a dovednosti, které vás budou k cílům dlouhodobě přibližovat a pomohou tím naplňovat vaše vize. Vypilovat návyky je nesmírně důležité. Cílů nelze totiž dosahovat vůlí. Jediná cesta vede přes návyky.

Vedle získávání užitečných dovedností objevíte, že je mimořádně přínosné zbavit se nezdravých závislostí a vazeb, zejména škodlivého vlivu sociálních sítí, médií a vlivu narušených osob.

Dnes už se také neobejdete bez dopaminové „detoxikace“, která zvýší vaší soustředěnost a produktivitu.

 


Mimořádnost a neuroplasticita mozku

Co vás nejvíce přitahuje? K čemu se neustále vracíte a zároveň i cítíte, že pro to máte vlohy a snažení v dané oblasti vám dává smysl? Být v něčem mimořádně úspěšný vyžaduje talent. Jenže takové nadání většina úspěšných lidí získává již v dětství a sice díky tomu, že je rodiče směrují ve vývoji. Typickým příkladem vybudovaného talentu byl Mozart a dnes třeba golfista Tiger Woods. Nenarodili se mistry. Byli v mistry vytrénováni od útlého dětství svými otci. Získali klíčové návyky, které jim umožnily vybudovat pozoruhodné dovednosti.
     Nikdy není pozdě. Je-li vám čtyřicet nebo padesát, asi se již nestanete mistry světa, ale stále můžete svou výjimečnost najít a začít ji rozvíjet. Vděčíme za tuto možnost neuroplasticitě mozku. Dokonce i když máte třeba poruchu pozornosti ADHD, můžete vybudovat berličky, které vám umožní fungovat relativně normálně. O tom, jak funguje mozek, se na tomto webu hojně zmiňuji, protože objevit jak přesně funguje náš „hardware“, by mělo být samozřejmostí. Mozek je bohužel extrémně citlivý na špatný životní styl. Nejlépe funguje díky pestré stravě bez sacharidů, kdy získává energii převážně z ketonů. Mám to ověřeno i přímo na sobě. Zároveň je nezbytné být v pohybu a rozhodně nesedět v kuse několik hodin. Sedavý způsob života silně snižuje výkonnost myšlení. Ale uvědomíte si to jen když srovnáte svůj výkon z minulosti a z opravené současnosti, jinak žijete v iluzích a nemáte podle čeho srovnávat.

Problémem dneška je úpadek inteligence, který je především důsledkem zpohodlnění a špatné životosprávy.

řízení času

Naše mozkové závity potřebují dostat každý den pořádně zabrat. Češi jsou pohodlní. Vyhýbají si přemýšlení, což způsobuje těžkosti. Přitom zcela zbytečně. Zabývám se proto také hledáním způsobů jak trénovat inteligenci (IQ).

Aby bylo možné něco smysluplného zrealizovat, je zapotřebí nejprve na sobě začít pracovat. Vše, co potřebujete k objevení a rozvíjení svých možností, naleznete na tomto webu.

Budovat lze zdravé životní návyky, dovednosti, vědomosti, fyzickou a psychickou zdatnost, cokoliv co nás dělá lepšími.
Nevěřte externím pozlátkům. Soustřeďte se na zdokonalování vašeho vnitřního světa, vašich dovedností a zejména návyků, ale i samotného myšlení.


Filosofie úspěchu se týká ponejvíce osobního rozvoje. Nemusíte věřit, že se lze zlepšovat a že je to k něčemu dobré, ale měli byste si to na pár měsíců  vyzkoušet.


Klíčové prvky

tvořivost
Tvořivost

Životem lze procházet pasivně nebo aktivně. Aktivní (tvořivý) přístup je sice obtížnější, ale přináší největší uspokojení. Prozkoumejte, co je to vlastně tvořivost a jak lze rozvíjet.

paměť
Paměť

Umět skvěle využívat svou paměť je ohromná výhoda. Potřebujete-li získat titul(y), potom je to zároveň i nutnost. Mozek může uložit libovolné množství informací, ale když nevíte jak funguje paměť, jen těžko prorazíte.

návyky
Návyky

Bez schopnosti tvořit a udržovat užitečné návyky toho mnoho dokázat nelze. Dobře natrénované návyky nám slouží jako autopilot. Aktivují se automaticky a stále dokola.

EQ
EQ

V nejmladší vrstvě mozku zvané neokortex sídlí rozum. Jenže střední (savčí) struktury mozku si stále nárokují moc. Schopnost udržet střední mozek na uzdě se nazývá emoční inteligence (EQ).

 

Sjednocením lze předefinovat osobnost

Syntéza filozofie úspěchu

Kým jsme, je určováno mnoha vlivy. Z velké části hraje roli pozice jednotlivce ve společnosti – zejména jak se necháváte ostatními „nadefinovat“. Existuje ale i váš soukromý vnitřní prostor, který nemusí být nutně odrazem toho, jak vás vnímají druzí, ale vy sami. Filozofie úspěchu proto zjednodušuje osobnost na souhrn vnitřních vlastností a dovedností a snaží se formovat harmonický celek, kdy koexistují klíčové komponenty osobnosti pohromadě ve vzájemném souladu a upevňují imunitu vůči negativním vlivům okolí. Vnější vlivy bývají většinou destruktivní. Hodnotnou zpětnou vazbu nelze příliš od svého okolí očekávat. Dokonce ani ve školách, nebo jen z malé části. Místo potřebné zpětné vazby je na každém kroku nebezpečí nákazy mentálními infekcemi, zhoubnými memy.
Žijete-li v duchu filozofie úspěchu, je riziko nákazy nebezpečnými parazitickými memy zanedbatelné. Ale i v případě, kdy již jste nakažení, lze staré myšlení a špatné návyky přebít užitečnými novými návyky a dovednostmi. A právě budování návyků je nejdůležitějším stavebním kamenem celé této filozofie. Nic jiného než kvalitní návyky nemá moc měnit nás k lepšímu.

Psychologie se stala příliš komplikovanou akademickou disciplínou zaměřenou převážně na rýpání se v bolavých ranách. V penězi řízeném světě to není překvapením. Podobně funguje i tandem  „zdravotnictví & farmacie“. Není vůle odstranit příčiny problémů – pouze se legitimně masivně záplatuje a zmírňují následky.

Filozofie úspěchu prakticky

Filozofie úspěchu se snaží extrahovat a aplikovat současné vědecké poznatky tak, aby je bylo možné denně využívat v reálném životě a budovat na jejich základech soulad ve všech oblastech s cílem odstraňovat příčiny nesnází, resp. podporovat vlivy vedoucí k úspěchu. Teorie je zajímavá, nicméně stěžejní je praxe, tedy v našem případě konkrétní kroky vedoucí k vytvoření funkčnějších návyků a dovedností. Odrazit se lze od řady informačních stavebních kamenů, které zde budu postupně zveřejňovat a průběžně zdokonalovat.

Jak jednoduše cílit? <– anebo kdo nemá zapsané cíle, nemůže žádných ani dosáhnout
Čemu se vyhýbat a čemu naopak nadbíhat? <– přehled věcí nebezpečných a užitečných
Jak se učit? <– vše co vám zatajili, aby vás mohli ovládat 😉
Checklisty (by Czecklist Club) <– zaškrtávací seznamy pro snadnější přežití

 

Aktuální příspěvky na blogu

Filosofie úspěchu