Dopamin

Alfou a omegou úspěchu je naučit se dokonale pracovat s molekulou motivace zvanou dopamin. Bez dopaminu se nelze ani pohnout, natož něčeho významnějšího dosáhnout! Dopamin také způsobuje nebezpečné závislosti – nemáte-li tento neurotransmiter pod kontrolou. Ovlivňuje jak se cítíte i právě nyní, když objevujete něco nového, a bude mít vliv na to, jak se budete cítit dále v průběhu dne, jakou budete mít úroveň motivace k dalším činnostem.

základní úroveň dopaminuZákladní hladina dopaminu

Jako první je důležité pochopit, že v těle cirkuluje určité množství dopaminu, které nazýváme základní úroveň. Základní úroveň je dána bez ohledu na to jak se cítíte. Na výši hladiny základní úrovně však má vliv co děláme! Můžete si představit tuto úroveň jako hladinu vody v bazénu s umělým vlnobitím. Když zažijete něco výjimečného, fascinujícího, emočně nabitého, dojde k dopaminové špičce, která se projeví podobně, jako když jsou v bazénu příliš velké vlny a voda stříká ven na všechny strany. Následuje pokles základní hladiny dopaminu.
Kdo toto neví, snaží se marně získat další dopaminovou špičku z nižší hladiny dopaminu, což fyzicky nelze. „Voda v bazénu“ se musí doplnit. Základní hladinu dopaminu je nutné nějak vrátit na optimální úroveň. (Povíme si později jak toho lze dosáhnout přirozeně.)

Když porovnáte dvě osoby, jedna bez jiskry, unavená, demotivovaná, druhá plná energie, vitální, hypermotivovaná, tak v podstatě pozorujete dvě zcela odlišné úrovně hladiny dopaminu cirkulující v těchto dvou osobách. Přirozeně máte tendence onálepkovat a různými způsoby projevy osob označit a vysvětlit, ale jádrem problému, příčinou a následkem, je vždy dopamin. Nejúspěšnější lidé mají ideální hladinu dopaminu a zvládají dokonale s dopaminem pracovat, aniž by si vůbec uvědomovali, že za jejich úspěchem stojí právě tato molekula. Vy, díky tomu, že čtete tento článek, však můžete začít pracovat s dopaminem vědomě a mít díky tomu oproti ostatním výhodu.

DopaminDopamin coby neuromodulátor ovlivňuje aktivitu či inaktivitu různých nervových sítí, neuronových/nervových obvodů v mozku. Ovlivňuje nikoliv pouze motivaci, ale i entuziazmus, myšlení, pocity, vůli, soustředěnost, aktivaci pohybu svalů. Je zodpovědný za touhu, vnímání potěšení, tah na branku, za vnímání plynutí času. Velký problém lidem dělá čerpat dopamin v malých dávkách kontinuálně po dlouhou dobu. Každý by chtěl odměnu hned a co největší, protože je to příjemné. Jenže taková snaha vždy způsobí pokles základní hladiny a tím nedostatek dopaminu na další aktivitu. Kdo se naučí získávat dopamin skrze činnost vedoucí ke smysluplným cílům, má napůl vyhráno. Kdo se snaží získávat motivaci jen soustředěním se na konečné cíle, je odsouzen k neúspěchu. Biofyzikální podstatu dosahování úspěchu nelze obelstít. Jde o fyzikální zákony. Lidé úspěšní žijí v souladu s těmito zákony. Lidé neúšpěšní nenašli zatím cestu k harmonické práci s motivací.

 

 

Dopamin jako měna

Možná vás napadne zkusit systém obelstít a dodávat si dopamin externě. Vydáte-li se touto temnou cestou získávání dopaminu externě (v podobě užívání suplementů), budete mít velký problém s dlouhodobou motivací, protože dopamin v podobě doplňku nemůže nikdy fungovat tak dobře, jako v těle přirozeně tvořený a uvolňovaný dopamin.

dopamin jednotná měnaJde  v podstatě o univerzální jednotnou měnu, která zajišťuje pohyb směrem k cílům, ale také nás pomáhá chránit před nebezpečím. Budete-li dopamin plýtvat na zbytečné nikam nevedoucí požitkové aktivity, což jsou aktivity syntetické, nepřirozené – například sledování videí, či obrázků, které nijak nesouvisí s tím, čeho potřebujete dosáhnout, hraní počítačových her, pornografie, apod., snižujete úroveň základní hladiny dopaminu a nemůžete mít potom dostatek motivace na důležitější činnosti, při kterých získat dopamin je těžší, než prostřednictvím syntetických podnětů, nebo požitkových činností jako je kupříkladu časté jedení.

Důležitější je vždy to, co je smysluplnější. Není smysluplné proplout životem bezcílně na vlnách požitků a virutální reality. Něčeho takového budete na konci hořce litovat. Říkáte si, že konec existence je někde daleko a nemá smysl se tím znepokojovat? Toto je relativní. Můžete sice ukotvovat vnímání času neustálými novými zážitky, cestováním po všelijakých místech a tím pocitově brzdit čas ve vaší paměti jako dlouhou šňůru nekonečných událostí, a budovat tím iluzi dlouhého života, ale stejně na konci přijde vyúčtování a budete se ptát sama sebe, zda jste udělali vše ve vašich silách k prožití života nejlepším možným způsobem.

Cítíte-li, že máte větší potenciál, než jak jej aktuálně využíváte, musíte za tím jít. Žádná úniková aktivita nedokáže tento pocit ve vás natrvalo zadusit. A zejména ne plýtvání dopaminem, protože díky tomu, že dopamin je vlastně měna, jde zároveň o účetní systém. Podobně jako banka uchovává transakční záznamy, i vy si pamatujete přesně (na nevědomé úrovni; naše paměť má neomezenou kapacitu) za co byla provedena ta která dopaminová transakce. Víte dobře, za co získáváte dopamin. Uvědomujete si, že podvádíte a snažíte se těžit především tzv. levný dopamin, což přesměrovává pozornost ke snadným požitkovým činnostem a potlačuje nutkání dělat věci smysluplné, hodnotné, těžké.
Jenže co je smyslem života? Může si skutečně každý určit svůj vlastní smysl života podle svého uvážení?

Zasloužit si dopamin lze například snižováním entropie

Mozek člověka má výjimečnou schopnost. Dokáže snižovat entropii. V celém vesmíru se přitom entropie pouze zvyšuje. Entropii si lze představit jako míru chaosu. Náš vnitřní systém odměn, naše dopaminová měna umožňuje snižovat lokální entropii, což je vysoce přínosné pro geny a jejich přežití. Smysluplné je dělat věci, které jsou opakem destrukce a chaosu, a které stimulují prosperitu.

Kdy cítíme vyšší zájem?

Úroveň motivace závisí na výši hladiny dopaminu vzhledem k vašim nedávným zkušenostem. Tento článek vnímáte jako zajímavý nejen proto, že cítíte správnost informací a jde o informace, které mohou zlepšit vaší motivaci, ale překvapivě hlavně díky tomu, že jste s velkou pravděpodobností před čtením tohoto článku zažívali spíše nudné věci. Vlastně jen díky šťastné náhodě jste se dostali při čtení až tak daleko. Měli jste k dispozici vyšší základní úroveň dopaminu a ten se mohl uvolnit právě čtením tohoto článku. Kdybyste těsně před tím například jedli zmrzlinu a sledovali váš nejoblíbenější seriál na Netflixu, je krajně nepravděpodobné, že byste dočetli až sem. V podstatě je to nemožné. Jde o biofyzikální zákonitost, kterou nelze nijak obejít. Proto je lepší sledovat mnohem pečlivěji čemu věnujete pozornost, protože můžete vyplýtváním dopaminu snadno přeskočit informace, které by jinak mohly mít pozitivní vliv na vaší budoucnost.

Za vším hledej hormony

Filtrovat smysluplnost aktivit je důležité pro zajištění optimálního hospodaření s dopaminem. Nemůžete si dovolit plýtvat touto měnou na zbytečnosti, nebo dokonce na věci, které vám vyloženě v dlouhodobém měřítku škodí. Něco takového dělá jen blázen, anebo neinformovaný člověk.

Věnujete-li pozornost něčemu zajímavému, dochází následně přirozeným způsobem k poklesu hladiny dopaminu. Další den vás stejná věc nebaví tolik, jako den předchozí a stále se atraktivita snižuje. Jednou z cest, jak předcházet snížení atraktivity činností užitečných, je jejich střídání. Naučit se různé techniky práce s dopaminem (a tím s motivací) lze lépe pochopíte-li jak tato měna funguje.
Je také dobré vědět, že při vylučování dopaminu dochází zároveň k uvolňování adrenalinu. Tento hormon má vliv na energičnost. Hladina adrenalinu, stejně jako hladina dopaminu, bývá na celé škále úrovní. Drobné dávky adrenalinu se vyskytují při každé činnosti, při každém uvolnění dopaminu. Kdyby tomu tak nebylo, byli bychom paralyzováni. Vysoká hladina adrenalinu bývá však jen ve výjimečných situacích, kde se cítíme ohroženi na životě.
Adrenalin se tvoří z dopaminu. Nejprve vzniká noradrenalin, potom adrenalin. Jde tedy o úzce příbuzné molekuly ze stejné rodiny molekul. Úlohou adrenalinu i dopaminu je „zabarvit“ vnímané pocity. Můžete vnímat sílu a energii, ale také strach, obavy, trauma. Záleží, jaké máte v paměti asociace, jak jste naprogramováni. Někdo kupříkladu při rozhodování zda investovat milion korun (do zcela totožné věci) pociťuje vzrušení a nadšení, a někdo jiný extrémní obavy a strach. Oba pocity se váží na jiné zkušenosti, na jiné zážitky v paměti. Tyto zkušenosti podmiňují další uvolnění motivačních látek, buď adrenalinu nebo dopaminu a tedy pocitové zabarvení směrem ke strachu, nebo směrem ke vzrušení až nadšení.

uvolnění dopaminu Uveďme si pár příkladů jak se mění hladina dopaminu v závislosti na podnětech.
Dáte-li si čokoládu (a dokonce již i při očekávání jezení čokolády) zvýší se uvolnění dopaminu na jedenapůlnásobek úrovně základní hladiny. Zvýšení je přirozeně krátkodobé, jako u všech požitků. Hladina základní úrovně dopaminu je potom už po pár minutách nižší, než před jezením čokolády.
Sex (včetně očekávání) zvýší hladinu dopaminu dvakrát nad základní úroveň.
Sportování rovněž přibližně dvakrát. Ale pokud sport nenávidíte, tak nulakrát! Smůla. U většiny aktivit záleží na paměťových asociacích.
Nikotin zvýší množství dopaminu v oběhu dvaapůlkrát. Jedná se však již o drogu, takže uvolnění není podmíněné zkušeností.
Amfetamin zvýší dopamin desetkrát! Asi už chápete, proč se narkomani následně po vyprchání účinku omamných látek cítí hrozně a chtějí další a další. Závislost spočívá ve snaze získat víc požitku, anebo dosáhnout alespoň na stejnou úroveň jako minule,  pomocí stále vyšších dávek. Toho však nelze dosáhnout kvůli přirozenému snižování hladiny základní úrovně a citlivosti receptorů (resp. kvůli snižování množství receptorů v důsledku jejich přetížení). Přeháníte-li to s čerpáním dopaminu, potřebujete dopaminový půst.

Zvýšit hladinu dopaminu bohužel nelze nalháváním si, například předstíráním, že vás běhat baví, když to ve skutenčosti nenávidíte.
Je však možné dopamin zvýšit kupříkladu rozvíjením zájmu o danou aktivitu do hloubky, rozvíjením konverzace na dané téma, nebo zapisováním si denních poznatků a zkušeností, či vyzdvihováním pozitivních aspektů.

Jak zvýšit základní úroveň hladiny dopaminu?

 1. kvalitní spánek
 2. hluboký odpočinek bez spánku (zvyšuje základní úroveň až o 65%; nejde o meditaci, ale jen o uvolnění od myšlení a chtění)
 3. každé ráno se vystavit slunci (zvýší se tím hladinu kortizolu, což aktivuje kaskádu dějů zvyšující bdělost)
 4. tři minuty studená sprcha po ránu (zvyšuje dopamin i na 4 hodiny až o 250%! Voda však musí být opravdu studená, protože dopamin se uvolní překvapivě pouze pro zmírnění utrpení.)
 5. zajistit dostatek hořčíku
 6. aktivní sportování a dostatek pohybu během celého dne
 7. kvalitní pestrá nízkosacharidová strava (sacharidy způsobují uvolňování dopaminu a tedy snižování základní úrovně hladiny této měny)
 8. přerušovaný půst (16 hodin denně bez jídla)
 9. alespoň na půl hodiny denně se zcela uvolnit a nepřijímat po celou dobu žádné podněty

zvýšení hladiny dopaminu

Důležitá je ale také prevence ztráty hladiny dopaminu:

 1. vyhýbat se drogám (tzn. žádné cigarety, alkohol, ani cukr (cukr sice není droga, ale je pro tělo škodlivý; závislost na cukru je podobně silná jako závislost na heroinu))
 2. vyhýbat se sociálním sítím, médiím, TV
 3. mobil používat jenom na volání a jako podpůrný nástroj pro dosahování cílů
 4. nehrát počítačové hry
 5. vyhýbat se pornografii

 

Vůlí bohužel nic moc neovlivníte. Musíte začít budovat návyky.