Návyky

Umět budovat užitečné návyky je alfou a omegou úspěchu. Bez toho se nikam nepohnete. Podstatné je, že si musíte sami najít své vlastní funkční postupy a neustále je zdokonalovat, oživovat a prohlubovat. Neexistuje žádný univerzální vždy funkční návod jak na to.

Návyky je poměrně těžké vytvářet, nebo alespoň ty pozitivní. Negativní návyky vzniknou snadno. Ačkoliv žádný návyk nejde zrušit, je možné jakýkoliv návyk přepsat díky dlouhodobému tréninku užitečnějším návykem. Návyky se tvoří a ukládají v bazální ganglia, což je zcela jiná oblast mozku, než kde probíhá například logické myšlení. Silou vůle (nebo chcete-li „soustředěnou myšlenkou“) toho příliš zvládnout nelze. Avšak vůle postačuje k vytváření návyků a těmi již lze dosáhnout mnohé.

Jaké jsou nejužitečnější návyky?

  • návyky pro dobré zdraví
  • soustředěnost ( schopnost odolávat vnějším i vnitřním podnětům )
  • trpělivost (jde ruku v ruce se soustředěností)
  • vytrvalost (zejména dlouhodobé sledování cílů a vykonávání nejdůležitějších úkolů)

Příspěvky na blogu (téma návyky)

Univerzální struktura návyku
Král všech návyků