Král všech návyků – když jde o výsledky

Existuje jednoduchý postup, jak dosahovat lepších výsledků? Překvapivě existuje.

Filozofie úspěchu, ač je pouhou filozofií, se opírá o důkazy funkčnosti svých tvrzení. Opírá se o prokazatelné výsledky, kterých je možné dosahovat opakovaně (upozorňuji na slovo „možné“ – nezaměňujte prosím se slovem
„nutné“). Tím se tato filozofie trochu podobá vědě.
Ve hře je však mnoho vlivů.  Úspěchu nelze dosahovat spolehlivě ani dodržováním souboru sebedokonalejších vzorců chování. V tomto smyslu je filozofie úspěchu stejnou pavědou jako například ekonomie. (Stačí se zamyslet nad existencí milionů knih s ekonomickou tématikou a nad tím, jak je naprostá většina těchto knih zbytečná až zavádějící – alespoň ve smyslu, že ani kdybyste přečetli všechny, samotné čtení žádnou radu ve zlaté prase nepromění.)

Co je tou ohromující dovedností, díky které je možné dosáhnout i nemožného? Co musí člověk dělat, aby jeho rozhodnutí směřovala k většímu úspěchu?


Odpověď dává král všech návyků:

Výrazného úspěchů můžeme dosahovat, když každý den vykonáme bezpodmínečně tři nejdůležitější úkoly ze seznamu úkolů.

(Abyste díky tomu měli i úspěch, bylo by ještě zapotřebí hodně nadbíhat náhodě, tzn. bývat ve správný čas na správném místě. Znamená to, že pouhé vykonávání třech nejdůležitějších úkolů denně zkrátka nestačí.)

 

 


Skeptik:
Cože? To je vše? Splnit tři úkoly a hotovo?! Tak to je teda zklamání. Čekal jsem něco moudřejšího …

Filozof: Ne tři úkoly, ale tři úkoly s nejvyšší prioritou. A hotovo potom rozhodně není. Stejně je zapotřebí postupovat i následující den a každý další den.

Skeptik: Ale to se nedá! Je nemožné denně splnit tři nejdůležitější úkoly!!! To už je jednodušší postavit se na hlavu a ujít denně tři kilometry za pomoci odstrkování se ušima!
Můj seznam úkolů, které mám seřazené od nejdůležitějších :
1. najít dodavatele výrobku xy
2. sehnat obchodní prostory
3. nechat udělat webové stránky
4. najít spolehlivější účetní

88. zadat výrobu letáků
89. přečíst si něco o průzkumu trhu

Filozof: Tento seznam není seznam úkolů, ale cílů. Cíl není úkol, který by se dal vykonat. Cíl slouží jen k lepší orientaci, ke směrování.
Úkol je elementární vykonatelný úkon (od slova konat). Může tím být například zavolání konkrétní osobě s konkrétním cílem co chci zjistit nebo zařídit. Seznam úkolů však lze extrahovat ze seznamu cílů.

Skeptik: Rozumím. Můj seznam je příliš obecný. Jak mám ale objevit ty elementární úkoly?

Filozof:  Například je možné postupovat systematicky, od větších věcí k menším, a rozebírat je na snadno uchopitelné části. Pokládej si otázky a hledej na ně odpovědi.

Skeptik: Takže v mém seznamu u bodu „najít dodavatele“ si rozepíši možné postupy jak a kde hledat dodavatele?

Filozof: Tak nějak. Mimochodem, jsi si jistý, že ten první bod ve tvém seznamu je skutečně nejdůležitější? Nechci se tě nijak dotknout, ale když jsem si všiml posledního bodu, připadá mi, že by měl mít o trochu vyšší prioritu.

Skeptik: Možná. Chci prodávat xy protože by to mohl být dobrý byznys.

Filozof: Jak to víš?

Skeptik: Myslím si to.

Filozof: Aha.

 

Všichni máme každý den stejné množství času. Kvalitu našeho života předurčují rozhodnutí, která denně provádíme.
Není žádný podstatný fyzický rozdíl mezi vámi a například Markem Zuckerbergem nebo Billem Gatesem (snad jen v případě, že jste žena).  Velký rozdíl je však v uspořádání informací, kterými disponujeme.
Věřím, že informační uspořádanost, lze každý den ovlivnit k lepší konstelaci pomocí tří pečlivě naplánovaných rozhodnutí nebo splněných úkolů, i kdyby byly jen velmi prosté. Musí však jít o tři nejprioritnější úkoly ze seznamu úkolů. Výraznější přínos začne být vidět až postupem času. Problém často bývá zejména v neschopnosti extrahovat z cílů konkrétní splnitelné úkoly, dále se značně chybuje v určení priorit a úplně nejhorší je zcela běžná snaha vyhýbat se vykonávání úkolů.

Myslíte si, že je možné zvládnout připravit na každý den tři jednoduché úkoly (skutečně tak jednoduché, že se dají vykonat) a všechny splnit?

Co podle vás brání tomu, aby člověk dokázal denně sepsat své úkoly, vybral z nich tři nejdůležitější a všechny tři splnil? Je to přirozeně pouze řečnická otázka. Takto důležité a podstatné věci v životě nikdo neřeší, nebo jen minimum pozemšťanů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *