Jak změnit svojí osobnost

Psycholog vám možná řekne, že změnit osobnost nelze, protože se s určitými pevně danými charakteristikami narodíte a je vymalováno. Částečně na tom něco je, ale většina parametrů lze mravenčí prací změnit. Člověk má totiž úžasnou schopnost adaptace na prostředí, na změny. Změníte-li prostředí či způsob myšlení, začnete se samovolně přizpůsobovat, aniž byste vůbec museli jednotlivé kroky potřebné k dosažení změn promýšlet. Jde to ale nějak výrazněji urychlit?

Každý máme určité osobnostní rysy, které nám nevyhovují a chtěli bychom jiné. Jedním ze způsobů, jak lze změny provádět, je napodobování vzorů. Je-li možné objevit vzor a sledovat detailně jakým způsobem přemýšlí a jedná, potom je tento způsob nejsnáze uskutečnitelný, protože probíhá v podstatě automaticky. V dětství napodobujeme rodiče a další členy naší smečky také zcela samovolně. Napodobování máme vrozené.

Jenže najít ideální vzor je většinou nemožné. Musíme si místo toho vytvořit představy, jak bychom se chtěli chovat a projevovat, jaké bychom chtěli mít konkrétní dovednosti a vlastnosti.

A úplně nejlepší je představy podrobně popsat a mít popisy často na očích.

Změnit stávají charakteristiku trvá zřejmě delší dobu, ale musí to jít provést, protože jinak jste odsouzeni k pobytu v nepříjemné zóně, ve vězení. Vaše mysl touží po svobodě. Musí se dostat z vězení defektních vlastností a návyků, protože smířit se s porážkou je nepřijatelné, zvlášť když si uvědomíte, že vás do vězení vsadila společnost a neprávem. (Škola vás nic do života nenaučila. Rodiče také ne.) Nic špatného jste neudělali a přesto trčíte stále na stejném místě a nedaří se vám dosahovat toho, po čem toužíte.

Typické charakteristiky, ve kterých vězíte, a změny, po kterých mysl touží:

Jste nepořádní -> toužíte zvládat po sobě uklízet a mít ve všem pořádek; chcete být organizovaní a „pořádkuschopní“

Necháváte se svést potěšeními, získáváním levného dopaminu -> chcete být odolní vůči závislostem všeho druhu, protože někde uvnitř cítíte, že být na něčem závislý, je špatné

Máte nízkou motivaci, cítíte se být líní -> toužíte po tahu na branku, po činorodé aktivitě, chcete být silně vnitřně motivovaní, proaktivní

Máte špatnou sebedisciplínu, nedokážete se přinutit pracovat -> toužíte ovládat vaše tělo tak, aby vás vždy poslechlo, když potřebujete plnit úkoly; chcete být disciplinovaní

Máte nízkou soustředěnost, vaše pozornost neustále přeskakuje po spoustě věcí a nedá se ovládat -> chcete být soustředění výhradně na to, co potřebujete řešit

Jste uzavření do sebe, nekomunikativní, držíte se stranou od lidí, vyhýbáte se kontaktu. -> chcete být společenští a zvládat bez obtíží komunikovat s druhými

Negativní emoce spojené s neúspěchem vás blokují -> chcete být odolní vůči negativním pocitům a mít sílu zkoušet nové cesty i když zažíváte stále jenom neúspěch (boj o vytrvalost navzdory neúspěchu)

Někdy je člověk až tak zahnán do kouta, že odmítá i jen pomyslet na změny. Cítí se lépe v poraženeckém módu a nechce se změny ani pokusit iniciovat, protože jej kupříkladu drží při zemi předchozí negativní zkušenosti, když se o nějaké změny pokoušel a nešlo to. Není-li úspěch podmíněn dobrými vztahy s ostatními lidmi, mají v tomto výhodu psychopaté/sociopaté, protože dokáží jít za svým cílem bez ohledu na emoce (které většinou ani necítí), takže je nemůže neúspěch blokovat. Ale určitě je lepší nebýt psychopatem/robotem a naučit se místo toho zvyšovat odolnost vůči pocitům neúspěchu a marnosti.

Když se mi nic nedaří, vzpomenu si na Edisona, jak hledal funkční materiál pro výrobu žárovky. Nevzdal to po desátém neúspěšném pokusu, ani po stém neúspěšném pokusu a dokonce ani po tisícím neúspěchu. Snažím se do Edisona vcítit a poprat se s těmi mizernými pocity, které mě neustále přesvědčují, že hledám řešení tam kde žádné není.
Edison řešení našel jen díky vytrvalosti. Nenechal se odradit. Jak mohl unést tíhu nejistoty? Jak mohl zvládat strach ze ztráty drahocenného času? Jednoduše! Jsem přesvědčen, že pro Edisona bylo hledání řešení maximální zábavou. Byl zcela odpoután od nepříjemných pocitů rizika ztráty času, protože si hledání řešení prostě užíval. Nemohl pociťovat hrozbu ztráty času, když byl zcela pohlcen objevitelskou aktivitou. Bylo nepodstatné, zda řešení najde nebo ne. Nebyl ve stresu. Nic mu nehrozilo. Byl ve víru vynálezecké vášně, nebo jak to nazvat. Motivaci získával v samotné aktivitě, nikoliv z představy dosažení cíle. Ať už tomu bylo jakkoliv, dopamin lze nejefektivněji získávat právě z činnosti, nikoliv z očekávání dosažení cíle. To je vědecky ověřený fakt.

Změna identity

změna osobnostiStávající návyky a charakteristiky vaší osobnosti můžete začít měnit jen díky přijetí změny identity. Musíte se stát někým jiným a přestat se vracet k předchozí identitě. Návyky lze překrýt návyky novými, to už jistě víte. Staré sice zůstanou, ale budete-li neustále trénovat ty nové, dojde za několik měsíců a let k jejich maximálnímu upevnění, takže se staré již nebudou projevovat.

Ale co s osobností? Ta není návykem, ale charakteristikou povahových rysů či projevů chování. Jak změnit svou identitu?

Vytiskněte si tuto stránku (pdf): zmena-identity
Do levého sloupce vepište charakteristiky, které se stanou minulostí.
Do pravého sloupce vepište charakteristiky, které se stávají skutečností.

Příklad:

 

změna identity

Budou se přirozeně objevovat staré návyky, konkrétně impulsy vyhýbat se změnám, např. úklidu, trpělivosti, disciplinovanosti.
Bude se objevovat nutkání přeskočit pozorností na něco jiného, utéct, schovat se před změnami.
Vy však pozorně sledujete jaké impulsy zevnitř přicházejí a opravujete je coby chyby. Necítíte se být tou starou personou a tedy ani její typické projevy, jako je netrpělivost, slabost, nedisciplinovanost, apod., nehodláte tolerovat. Proč byste měli, když jde o pouhé doznívání vašeho minulého já.
Teď jste již dál, jste někým jiným, a i když ještě chvíli potrvá, než se nové návyky vytvoří a usadí, cítíte, že už nyní jste změnili identitu.

Nejen jednotlivci, ale i celá společnost potřebuje změnu identity. Je smutné, váže-li se identita společnosti na podivné jedince, kteří jen bravůrně manipulují druhé skrze emoce. Identita by měla pramenit z obecných hodnot, z dosažených úspěchů, dovedností, z dokonalosti systémů, díky kterým společnost pociťuje prosperitu a smysluplnost.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *