Poděkování klientům placených bankovních služeb

Ze zvědavosti jsem si procházel v bankovním výpisu čísla účtů, resp. kódy bank. Objevil jsem zvláštnost nad zvláštnosti. Lidé se bojí přejít k bankám, které neúčtují žádné poplatky. Ve stovkách příchozích částek jsem nenašel ani jednoho uživatele fio banky a jen jednoho z mbanky. Sám jsem přešel k jedné z těchto bank, kde se nic neúčtuje, hned jak jsem si pročetl jejich podmínky. Do té doby jsem přicházel na bankovních poplatcích běžně i o několik tisíc ročně.
Možná namítnete, že nevýhodou jsou nízké úroky. Kdo vám však brání posílat peníze na spořící účty? Podotýkám, že je možné otevřít spořící účty, kde se také nic neplatí a můžete mít ročně i 2% úrok.

Nemyslím si však, že jsou za neochotou mít bezplatné bankovní služby jen obavy z téhle podivnosti. Domnívám se, že jde především o neznalost, setrvačnost, domnělý nedostatek času (ale kde ušetříte několik set až tisíc korun za 10 minut??) a  pohodlnost. Lidé se jakýmkoliv změnám urputně vyhýbají. V tomto případě je to ale jen dobře. Kdyby se totiž příliš zvýšil zájem o bezplatné bankovní služby, došlo by nevyhnutelně k opětovnému zpoplatnění. Proto je dobře, že se držíte své zajeté banky. Děkuji Vám za sebe a všechny klienty bank bez poplatků.

„Co to jako má být? Žádné poplatky??! To je moc divné! Za to, že dávám bance k dispozici své peněžní prostředky, bych přece měla platit!“

Práce s pamětí

Jsou informace a dovednosti, které bychom si měli pamatovat dlouhodobě a co nejlépe. Netýká se to jenom informací, které musíme používat ve své práci. Jde také o to pamatovat si strategie, které nám pomáhají přežít a udržovat duševní pohodu.
Je smutné, že řada závažných problémů vzniká jen kvůli chybné práci s pamětí.
Celý příspěvek

Jak motivovat zaměstnance

Zaměstnáváte pracovníky a hledáte způsob, jak zlepšit jejich výkonnost a přístup k práci? Také musím tyto věci řešit. Náklady na zaměstnance bývají díky odvodům našemu rozhazovačnému sociálnímu státu největší složkou výdajů. Ještě horší však je, když nevyužíváte potenciál, který lidé v sobě mají – ztrácíte tím konkurenceschopnost. Nevěnovat této problematice dostatečnou pozornost anebo k tomu přistupovat stejně chybně jako ostatní, může být pro další existenci nebo prosperitu vaší firmy nebezpečné.

Celý příspěvek

Střípky z praxe a jedno malé tajemství úspěchu

Napadlo mne, že by stálo za to sepisovat postřehy z každodenní praxe. Nevím, bude-li to někomu k užitku, každopádně z takového psaní mám dobrý pocit.
V tomto příspěvku se zmiňuji o výhodách přímé komunikace, o tom co si myslím o napodobování a odlišování se od konkurence, dále o ceně, kterou musíme zaplatit, abychom něčeho mohli dosáhnout. Zmiňuji také jedno malé tajemství úspěchu.
Celý příspěvek

7 + 7 způsobů jak zvýšit váš (energetický) potenciál

K fyzickému pohybu, i k myšlenkovému pohybu, potřebujeme energii – motivaci. Motivace je vždy o energii, o vůli k pohybu.

Získávání energie

1. Zajistěte pro sebe dostatek fyzického pohybu

Vaším nosným základem je fyzické tělo. Cvičení stimuluje pohyby tekutin i celých orgánů uvnitř těla. Díky většímu pohybu bránice během sportovních aktivit dochází ke stimulaci lymfatického systému, který je důležitý pro zajištění odvádění odpadních látek od miliard buněk vašeho těla. Znečištění způsobuje stagnaci, vyšší odpor, méně energie pro jednotlivé buňky. Nedostatečné pročištění těla se stává značnou zátěží.
Nejlépe se mi osvědčilo plavání. Není příliš namáhavé na klouby a stimuluje dobře dýchání (a tím lymfu).

 

2. Zajistěte pro sebe dostatek ovocných šťáv

Ovocné šťávy slouží nejen k dodávání fruktózy, která je výborným palivem pro organizmus, ale též podporují pročišťování těla. Tyto šťávy je nejvhodnější získávat přímo z čerstvého ovoce lisováním. (Nedoporučuji kupovat krabicové šťávy ani koncentráty. Obsahují většinou přidaný cukr a konzervační látky.)

 

3. Inspirujte se úspěšnými lidmi

Krátkodobě je velmi inspirující přečíst si biografie některých významných osobností. Zajímat vás mohou především jejich myšlenkové pochody, vnitřní a vnější motivátory, vytrvalost, odvaha dělat věci jinak, vůle a další dovednosti.

 

4. Zapisujte si úspěchy

Zpětná vazba je důležitá. Ve chvílích kdy se nedaří, kdy vládne chaos a ztrácíte víru v dokončení toho na čem pracujete, budou vaše oprášené vzpomínky na úspěšná tažení cennou oporou. Paměť co se týče vzpomínek na úspěch bohužel často selhává (nebo alespoň v mém případě).

 

5. Zapojujte svoji přirozenou hravost

Hravost má v sobě vždy zábavu a radost, což jsou tažné síly, vřídla energie. Pramen energie má vždy větší cenu než strašák. Hrajte si na detektiva, tajného agenta, na pana továrníka, na malé dítě, … hrajte si se slovy a věcmi, zazpívejte si, imitujte někoho, udělejte něco překvapivého, smějte se. Nejenže tím uvolníte mysl od neustálého tlaku, ale podpoříte tvořivost a svého uměleckého ducha.

 

6. Stýkejte se s pozitivně naladěnými lidmi

Lidé, ze kterých vyzařuje optimizmus, dokáži svou energii přenášet na druhé. Budete-li se stýkat s těmito energetickými roznětkami, pomohou vám objevit v sobě více energie (a víry v úspěch).
A pozor na vampíry! Energetický vampírismus je velmi rozšířený. Mnozí lidé jsou zvrácení. Libují si v možnosti povyšovat se nebo přenášet své problémy či negativismus na druhé. Nelze jim to vyčítat – vždyť jsou tohoto chování plná média -, ale nelze se jim podvolovat. Jednoduše vampíry ignorujte. Najdou si snadno jinou oběť (či soudruha vampíra).

 

7. Mějte vždy po ruce zdroj povzbuzujících myšlenek

Vytiskněte si seznam inspirativních myšlenek či citátů. V zatěžkávacích zkouškách se velmi hodí. Čtěte si je však jen výjimečně. Tyto myšlenky a citáty mohou snadno zevšednit a poté se stávají frázemi, které již nedokáží dostatečně povzbudit.

 

 

Omezování ztrát energie

1. Soustřeďte se vždy jenom na jednu věc

Nesmyslnost aplikování multitaskingu na lidský mozek nejčastěji objasňuji na následujícím příkladě. Programátor ke své práci potřebuje nejen svoji dlouhodobou paměť, ale i paměť krátkodobou, která má omezenou kapacitu a krátkou trvanlivost „dat“, nehledě na „poruchovost“. Je třeba v ní uchovávat názvy funkcí a proměnných, se kterými programátor právě pracuje. Pokud by se rozhodl pracovat na více projektech zároveň, musel by si pamatovat názvy funkcí a proměnných ze všech projektů. Nejenže by docházelo častěji k chybám, ale co je horší, dokončení projektu – tedy to nejdůležitější – by se nijak neurychlilo.

 

2. Udržujte vaší pracovnu (či pracoviště) přehlednou

Odstraňte ze stolu vše nepotřebné pro aktuální činnost. Ve vaší dlouhodobé paměti jsou odkazy na velmi mnoho informací. Vyvolání paměťových map bývá spuštěno asociačně. Pokud například máte na stole rozházené knihy, potom kdykoliv zavadíte pohledem o některou z knih, vystřelíte směrem k vašemu vědomému či nevědomému vnímání informaci o knize a jejím obsahu (pokud jste knihu již četli). Podobný vliv může mít jakýkoliv předmět, na který sklouzne během práce váš zrak.

 

3. Ignorujte informační šum

Z internetu a médií na nás neustále doráží nepotřebné informace. Naučte se rozlišovat co je pro vás prospěšné a co je škodlivé. (Škodlivé je cokoliv co podrývá vaši motivaci či jen odvádí pozornost stranou od podstatných věcí ve vašem životě.)

 

4. Vyvarujte se perfekcionismu

Nikdy nelze dosáhnout dokonalosti. Ta se totiž nachází v nekonečnu. Snaha o dokonalost vysává naprosto zbytečně velké množství vaší energie. Dokonalost = černá díra.

 

5. Přestaňte hledat svatý grál a začněte něco dělat

Už se vám stalo, že jste začali hltat jeden článek za druhým, knihu za knihou a po nějaké době jste zjistili, že jste na stejném místě jako předtím? Internet je plný nástrah. Každá informace na internetu uložená má (či měla) nějaký důvod, proč tam byla uložena. Tím důvodem nemusí být snaha pomoci druhým. Většinou jde spíše o snahu získat a udržet pozornost návštěvníků stránek. Žádná informace -byť bude sebelepší- vás nikam sama od sebe neposune. Jediné co má pro vás smysl je co uděláte – ne zítra, ne za týden, ale co uděláte nyní.

 

6. Nebojte se neúspěchu

Neúspěch je jako když vjedete do slepé uličky. Na jejím konci zjistíte, že nikam nevede, obrátíte se a jedete zpátky, abyste nalezli vhodnější cestu.
Život je tak trochu bludiště. Abychom poznali kudy vede nejlepší cesta, musíme se pořád pohybovat. Uvědomíte-li si, že každý neúspěch je vlastně přibližení k úspěchu, přestane vás „neúspěch“ vysávat a získáte odvahu jít pořád dál.

 

7. Rozpoznávejte co vás nudí a vystupujte ze zóny pohodlí

Chybí-li příležitost k růstu, dostavuje se nuda. Jsme pohodlní (stojí za tím neochota vydávat energii) a bojíme se změn (strach z neznámého a ze selhání). Nuda však vysává energii. Mezi příznaky ztráty energie patří breptání a stěžování si, jak je život těžký, jak nic nejde, jak je málo peněz, atd. Lidé, kteří si stěžují, se nudí. Jejich životní energie stagnuje.
Lékem proti nudě je vystoupit ze své zóny pohodlí.

 

 

Máte nějaký svůj vyzkoušený tip na zvýšení vnitřní motivace?

 

Maslowova pyramida lidských potřeb

Maslowova pyramida potřeb – jeden velký omyl

Proč se jen málokdo chová podle Maslowova modelu potřeb? Neměla by podobně rozšířená představa pasovat na většinu populace a být díky tomu použitelná alespoň v některých případech?

O uspořádání lidských potřeb si kdysi vytvořil představu americký psycholog Maslow. Podle jeho teorie byly potřeby uspokojovány od nejnutnějších fyziologických, postupně směrem nahoru až k potřebě seberealizace či sebetranscendence. Potřeby uspořádal do tvaru pyramidy, protože se domníval, že takto vypadá jejich provázanost – věřil, že jedna stojí na druhé a k projevení „vyšších“ potřeb musí být uspokojeny potřeby „nižší“.
Jednou ze zvláštností Maslowova modelu je absence teritoriální potřeby. Nevšiml jsem si, že by se o této naprosto zásadní potřebě zmínil. Přitom každý tuto potřebu má – souvisí například s nutností mít kde spát. Řekněme, že jde o potřebu, která spadá do více stupňů pyramidy a nebylo proto snadné ji přímo někam zařadit.

Maslowova pyramida lidských potřeb
Maslowova pyramida – zdroj: kniha Chování zákazníka (J. Vysekalová)

S prvním stupněm nelze než souhlasit. Nejsilnější motivací je hluboce zakódovaná potřeba přežití a ta nutně závisí na přežití fyzické schránky. Dýchání a krevní oběh jsou provázané a v hierarchii potřeb jde o potřeby nejzákladnější, nejdůležitější a zcela neodvratné, alespoň má-li být zachován váš život. (Stačí se zamyslet nad tím, jak dlouho vydržíte bez dýchání.) Je možné uplatnit tuto informaci v praxi v roli manažera? Lze regulovat chování škrcením potřeb? Možná se o to občas někdo pokusí fyzickým přiškrcením podřízeného pracovníka (nebo naopak pracovník přiškrcením nadřízené osoby). V praxi však nelze očekávat zvýšení efektivity práce ani „škrcením“ dalších základních potřeb jako je žízeň, hlad, tělesná teplota, vylučování, odpočinek (zejména spánek). Ze základních potřeb lze „přiškrtit“ snad jen sex, protože tato potřeba, byť je velmi silná, by podmínky na pracovišti poněkud zkomplikovala. Ovlivňovat základní patro domnělé pyramidy však lze skrze sociální interakce anebo i přímo a sice co nejlepším uspokojením (namísto škrcení).

Podle Maslowova jsou další potřeby aktivovány až po dostatečném zabezpečení potřeb základních. Je poměrně pravděpodobné, že se u vás bude například jen těžko aktivovat potřeba emočního zážitku z umění, když nebudete mít kde bydlet a co jíst. Avšak není jisté, zda se ta potřeba vůbec objeví, uspokojíte-li všechny základní potřeby a už vůbec není jisté, v jakém pořadí se „vyšší“ potřeby objeví. Pyramida s největší pravděpodobností není žádnou pyramidou, ale jenom nepravidelným shlukem či obrazem našich interakcí s vnějším i vnitřním světem.

Motivované chování má směřovat k dosahování výhod či příjemného a vyhýbání se nepříjemnému. Pocit hladu je po několika dnech jednoznačně nepříjemný. Biologicky užitečné chování je ihned odměňováno uvolňováním nepatrného množství drogy. Tělo vás za užitečné chování odměňuje. Najíte se a je vám díky podráždnění vhodných nervových center dobře. Někteří lidé ale nevědí kdy s jedením přestat. Máte nechráněný sex a je to velmi příjemné. Naštěstí při tom není vždy uspokojena i původní – reprodukční potřeba. Napijete se alkoholu a cítíte uvolnění. A opět – někteří lidé neví jak (nebo nemohou) s pitím alkoholu přestat. Není vám na tom všem něco alespoň trochu podezřelé? Článek pokračuje na další straně …