Jak motivovat zaměstnance

Zaměstnáváte pracovníky a hledáte způsob, jak zlepšit jejich výkonnost a přístup k práci? Také musím tyto věci řešit. Náklady na zaměstnance bývají díky odvodům našemu rozhazovačnému sociálnímu státu největší složkou výdajů. Ještě horší však je, když nevyužíváte potenciál, který lidé v sobě mají – ztrácíte tím konkurenceschopnost. Nevěnovat této problematice dostatečnou pozornost anebo k tomu přistupovat stejně chybně jako ostatní, může být pro další existenci nebo prosperitu vaší firmy nebezpečné.

Motivace penězi nefunguje

Možná už jste přišli na to, že penězi motivovat (stimulovat) dost dobře nejde. Peníze jsou jenom prostředek směny. Lidé potřebují více než jen získávat prostředky na uspokojení základních potřeb jako je strava, bydlení a různé harampádí do bytu. Když to co skutečně potřebují nezískávají, stávají se ještě více nespokojení a svou nespokojenost utvrzují například dalšími a dalšími nákupy harampádí, které vůbec nepotřebují a které je nemůže uspokojit. Zvyšte jim plat a zvýšíte zároveň i neuspokojenost.

Zaměstnance si nemůžete koupit! Musíte udělat něco jiného – musíte si je zasloužit! Potřebujete, aby vás následovali, aby vám důvěřovali a nacházeli v práci mnohem více, než jen možnost získat prostředky na přežití. Vždyť je práce nedílnou součástí jejich života. Nemůžete si dovolit (záleží-li vám skutečně na vaší firmě) vnímat je jako obyčejné nádeníky, jako nástroje a prostředky pro výrobu peněz.

 

Opomíjené složky motivace lidského chování

Maslow
Maslowova pyramida potřeb

Potřebujete, aby zaměstnanci dosahovali nadprůměrných výkonů. Myslíte-li to s objevováním, co opravdu může motivovat zaměstnance vážně, popřemýšlejte neprve o Maslowově pyramidě lidských potřeb.
Penězi lze stimulovat v podstatě jen jeden stupeň této pomyslné pyramidy potřeb.
Zaměstnanec, protože je především člověk, potřebuje dosahovat uspokojení více potřeb. Hledá podvědomě pocit bezpečí a jistoty, sounáležitost. Potřebuje uznání a sebepotvrzení. Potřebuje také růst, objevovat nové možnosti, učit se novým věcem a vyvíjet se.
Na vás je všechny tyto věci umožnit. Jak toho dosáhnout? Nejprve tou cestou musíte projít vy sami. Jste tím, koho vaši lidé mohou následovat, komu mohou důvěřovat? Jste tím, kdo jim dělá zpětnou vazbu v jejich snažení, kdo je respektuje a komunikuje s nimi bez náznaků arogance či jiného destruktivního chování?

Dnes umí jen málokdo efektivně řídit. Chybí vůle hledat ideální řešení. Obecně rozšířená stádovitost nás nutí dělat to, co dělají ostatní.

Zaměstnanci od vás například potřebují slyšet, že dělají svou práci dobře.

Chcete-li opravdu něco zlepšit k lepšímu, budete potřebovat mnohem více než jen pár útržkovitých informací jak postupovat. Budete potřebovat změnit sama sebe a pracovat na sobě dostatečně dlouho, abyste vytvořili návyky, které potom budou vaší oporou při překonávání počátečních potíží na cestě ke zdravě fungujícím pracovním vztahům a pracovnímu prostředí. Stávající obecný model vztahů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli je hluboce zakořeněný a přiznejme si to – naprosto šílený.

Díky tomu, že hledáte řešení, můžete skutečně funkční řešení nalézt. Kořenové principy však nelze jednoduše popsat a doufat, že se nějak samy od sebe uplatní v praxi. Je zapotřebí tyto principy postupně uplatňovat a objevovat na vlastní kůži. Jinak se z místa nepohnete.

 

Jak tedy motivovat zaměstnance?

Níže uvádím několik postřehů, které většinou vyplynou na povrch v průběhu vědomého sledování a ovlivňování dění ve firmě. Nejde o postupy jak krok za krokem motivovat zaměstnance (protože motivovat se musí každý sám; můžete přinejlepším druhé jen stimulovat k sebemotivaci), ale o důsledky, které objevíte, pokud změníte sama sebe a svůj přístup k zaměstnancům a jejich skutečným potřebám.

 • atmosféra vztahů na pracovišti výrazně ovlivňuje i motivaci zaměstnanců (zvláště pak dobré vztahy bez demotivujících jevů jako je závist, škodolibost, přílišná soutěživost, arogance a další)
 • lidé vás budou následovat pokud jim půjdete příkladem (je potřeba vždy ukázat cestu, prodrat se džunglí jako první a ukázat, že to jde)
 • nejpřirozenější lidskou dovedností je schopnost napodobovat (musíte ukázat jak na věc a lidé se toho chytnou)
 • kritikou pozitivní vnitřní motivaci spolehlivě udusíte (Chyba je vždy na vaší straně. Pokud pracovník na danou funkci nestačí a nedokáže se přizpůsobit, kdo je zodpovědný za to, že byl přijat nebo za špatné pracovní podmínky? Dotyčný pracovník? Ale jděte!)
 • usnadňujte pracovní procesy (čím lépe se lidem pracuje, tím méně je práce štve a o to větší uspokojení mohou v práci nalézt)
 • nepřikazujte, ale žádejte (pokud chybí ve vaší slovní zásobě kouzelné slůvko prosím, mohu bez nadsázky říct, že jste opravdu vážně ohroženi)
 • naučte se chválit (Pochvala je jednou z největších odměn. Lidé potřebují mít zpětnou vazbu. Potřebují vědět, že pracují dobře. Je však smutnou pravdou, že vyslovit pochvalu je pro mnoho nadřízených pracovníků ohromný problém – zvláště jde-li o lidi, kteří žijí ve strachu. Najděte v sobě odvahu a začněte se zvolna učit, jak druhé oceňovat slovy uznání. Takto vzniká nejsilnější motivace.)
 • jednejte s druhými tak, jak chcete, aby jednali s vámi (pokud si však nevážíte sami sebe, raději se této rady vyvarujte)
 • stanovte firemní pravidla a zajišťujte jejich dodržování (zejména tím, že je sami přísně dodržujete. Lidé potřebují řád, pořádek, přehlednost. Pokud se objevuje chaos, nevědí co mají dělat a to je jednou z příčin zoufalství a demotivace. Pracovníci musí vědět, jak přesně má vypadat výsledek jejich práce. Nestačí, že to víte vy.)
 • naučte se upřímně omluvit za své chyby (Nikdo není neomylný. Přiznáním vlastní chyby neztrácíte, ale získáváte. Lidé totiž poznají, že si na nic nehrajete a budou vám více důvěřovat.)
 • naslouchejte požadavkům zaměstnanců
 • vkládejte do práce prvky hry (a dodržujte pravidla!)
 • mějte s lidmi velkou trpělivost (větší než máte se sebou)
 • nikdy si nepřivlastňujte zásluhy svých zaměstnanců (Signalizuje to vážnou poruchu vaší osobnosti. Lidé nechtějí pracovat pro psychopaty.)
 • vytvořte představu o ideální podobě vaší firmy a s touto představou zaměstnance vhodným způsobem seznamte (dokáží-li se poté s vaší myšlenkou ztotožnit a přijmout ji za vlastní, budou vás následovat)
 • najděte odvahu hledat lepší řešení
 • vžijte se do role člověka, který přebírá zodpovědnost za prosperitu své tlupy (Představujte si vztahy ve vaší firmě jako vztahy v přírodním domorodém kmeni. Jako náčelník máte na starost zajištění fungování vašeho kmene. Na vás je dokázat, že víte co děláte a že vaše rozhodnutí budou přínosem pro všechny. Nemůžete si vynutit silou, aby vás následovali. Tím si jen podřežete pod sebou větev. Musíte začít více používat svoji hlavu a stát se moudrými. Lidé chtějí, aby za ně přebírali odpovědnost druzí. Buďte tím, na koho je možné se spolehnout.)
 • mějte dokonalý přehled o dění ve firmě (Neznamená to špehovat pracovníky, ale pozorně naslouchat a sledovat, co se děje. Sledujte pozorně především řeč těla, nenápadné signály. Lidé se zpravidla nemohou vyjadřovat přímo. V dávných společenstvích to pro ně znamenalo i smrt – okatě upozornit náčelníka na jeho chybu, když se jednalo často o diktátorského psychopata, bylo velmi nerozumné.)
 • nepřekonatelné překážky nebezpečně demotivují (Na vás je rychle identifikovat takové překážky a nalézat řešení. Rozebírejte problémy na menší řešitelné části.)
 • začněte se zajímat o to, jak objevit motivaci především sami v sobě (a vaše okolí se začne zvolna měnit podle toho, jak se budete měnit vy)
 • pokud jste přesvědčeni, že není možné ve vašich podřízených žádným způsobem vyvolat motivaci, raději jděte dělat něco jiného – pomůžete tím nejen ostatním, ale především sobě
 • a pokud opravdu nic z výše uvedeného nepomůže zaměstnance motivovat a probudit k lepší práci, potom se zřejmě na danou práci nehodí – měl by dělat něco jiného

Pokud vás některé informace v tomto článku oslovily, porozhlédněte se po dalších článcích na tomto blogu. Nacházíte se na nekomerčních stránkách, kde jsou publikovány postřehy z podnikání, ze studia naučné literatury, ale i různé filozofické názory.