Talent je dogma. Objevte svoji výjimečnost!

talent
Talent se velmi přeceňuje. Dovolím si říci, že je slovo talent dokonce používáno jako výmluva za naši lenost nebo pohodlnost.

Omezuje-li vás v rozletu přesvědčení typu „Nemám talent“, potom doporučuji nastudovat literaturu autorů, kteří se zabývali výzkumem talentu.  [Talent is Overrated – Geoff Colvin; The Talent Code – Daniel Coyle]
Ani Mozart, který bývá často označován za člověka, jež se „narodil umělcem“, neměl vrozený talent. Měl však otce – úspěšného hudebního skladatele Leopolda Mozarta, který jej dobře vedl. Úspěch mladého Wolfganga je výsledkem dlouhodobého, velmi intenzivního tréninku.

Mozart byl odevzdaný skládání hudby. Byl hudbou zcela pohlcen. Stalo se tak ovšem díky jeho otci, který byl nejen skvělým skladatelem, ale především učitelem. Již v roce, kdy se Wolfgang narodil, publikoval jeho otec vlivnou příručku ke hře na violu. Slavným se Wolfgang nestal hned v dětství, kdy byl již velmi důsledně veden, ale až v jednadvaceti. Trénoval mnoho let, než dosáhl mistrovství – než se projevil jeho „talent“.
Velmi podobné je to s nejznámějším golfovým hráčem světa Tigerem Woodsem. Také se s talentem nenarodil. Téměř od kolébky jej intenzivně učil jeho otec posedlý golfem.

Na nedostatek talentu se nelze vymlouvat. Jde o cíleně transformovanou píli, odevzdání, vytrvalost. Nic jiného. Co dělat, pokud chcete být úspěšní, ale „talent“ ve vás od dětství nikdo nerozvíjel? Je pozdě? Vzdát to?! … V žádném případě! Chcete-li opravdu uspět, uspějete. Musíte však investovat svůj čas a energii. Mnoho času a mnoho energie. Chybí-li vám zatím vlastnosti, které nejvíce napomáhají k dosahování úspěchu (vytrvalost, sebedisciplína, cílevědomost, soustředěnost a další), zvažte, zda by nestálo za to na těchto vlastnostech začít pracovat.

Nikoliv talent, ale výjimečnost!

Talent jako vrozená dispozice neexistuje. Vždy se jedná o schopnosti či dovednosti získané naší vlastní aktivitou – tedy tím, že se něčemu intenzivně věnujeme. Namísto používání slova talent by bylo vhodnější začít tomu říkat výjimečnost. Paradoxně totiž používáním slova talent zabíjíme zájem lidí o to co je nejvíce zajímá. V důsledku – když usoudí, že nemají talent – jejich zájem uvadá.

Výjimečnost získáváme svým vlastním přičiněním (též díky vlivu prostředí). Není to nic, s čím bychom se rodili.

 

Může být lucidní snění cestou k duchovnímu povznesení?

Hledáte spasení, nesmrtelnost, povznesení, osvícení, nebo něco podobného? … Kdo ví? Možná jsou lucidní sny cestou k prozření …

 

Chcete-li podnikat, vaše výjimečnost vám může dopomoci k nalezení nejvhodnější oblasti pro podnikání. Výhodou je, můžete-li čerpat energii přímo z toho, co děláte. Když se nedaří, máte sice dobrou zpětnou vazbu – víte, že je třeba něco změnit, ale není to příliš motivující. V oblastech, ve kterých jste výjimeční, můžete však získat velmi výživnou zpětnou vazbu. V takových oblastech budete totiž zažívat úspěch častěji než neúspěch a navíc neúspěch budete vnímat skutečně jen jako dobrou zpětnou vazbu. Neodradí vás od dalšího snažení – právě naopak – pomůže udržet se na cestě.

Jak zjistit v čem vynikáte pokud si nejste jistí?

 1. Při jaké činnosti ztrácíte pojem o čase?

 2. Za co získáváte od druhých uznání?

 3. Jaká práce se vám nejvíc líbí?

 4. Čím jste chtěli být, do jaké role jste se stavěli v dětství?

 5. Jaké jsou vaše přednosti?

 6. Co vám jde samo od sebe, aniž byste se museli příliš snažit?

 7. Do čeho se nemusíte nutit?

 8. V čem jsem dosáhl úspěchu?

 9. V čem toužíte přispět společnosti?

 10. Jak si představujete ideální pracovní den?

 11. Kam nejčastěji směřuje vaše pozornost?

Pomocí otázek vedených podobným způsobem můžete identifikovat všechny své silné stránky a následně je využít v podnikání, upevňovat je a rozvíjet.

Přednosti – rozvinuté dovednosti – odhalují, můžete-li něco dělat snáze, než jiné činnosti. Tam je vaše konkurenční výhoda. (Jedna z konkurenčních výhod.) Výjimečnost odhaluje, jak dobře a jak často danou činnost nebo dovednost provozujete.
Snaha vyhýbat se problémům může pomoci vyhnout se problémům, ale nelze tím působit na výjimečnost.

Sledujte své spontánní emoční reakce. Reakce v extrémních situacích odhalují vaše přednosti – odhalují v čem vynikáte.

V dětství nás některé aktivity přitahují a jiné odpuzují. Množství synaptických spojů je určeno tím, co nás v dětství nejvíce přitahovalo. Některé z vašich synaptických spojů jsou silnější než ostatní. Rychlost, s jakou se učíte nové věci, může naznačovat výjimečnost.

Zkoušejte nové věci. Naučíte-li se něco překvapivě velmi rychle, je to důvodem k hlubšímu prozkoumání. Buď to cítíte nebo ne. Pozorujte intenzitu, s jakou prožíváte aktivitu jíž se účastníte. Sledujte dominantní vzorce svého chování.

Základem úspěchu jsou kvalitní návyky. Jenže co dělat, když se vám návyky nedaří budovat? Pracujte místo toho s mininávyky. To dokáže každý, i ten největší prokrastinátor. Aplikace, pomocí které lze mininávyky trénovat, je zdarma a bez reklam. Více najdete na této stránce: Jak budovat mininávyky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *