Jak zvýšit průměrné IQ na 120 i více

Kdo by nechtěl být inteligentní? Vyšší inteligence pomáhá zlepšovat kvalitu života a snižuje množství chybných rozhodnutí. Problém je, že každý je o své výjimečnosti přesvědčený a „blbci jsou ti ostatní“. Gausova křivka normálního rozdělení četnosti IQ (inteligenčního kvocientu) v populaci naznačuje, že většina lidí má v průměru IQ kolem 100. četnost IQ v populaciDnes je již zřejmé, že posuzovat člověka podle tohoto jediného ukazatele je nepřesné, protože člověk má smysl pouze jako celek, nikoliv jen hodnotíme-li jej podle toho, jak umí řešit obrázkové, matematické nebo slovní testy. Je ale zajímavé objevit, že neplatí obecně přijímané poučky uznávaných psychologů, že se IQ dovrší do osmnáctého roku života a potom zvolna klesá. IQ testy můžete v pohodě hacknout. V dnešním příspěvku naznačím jak na to.

Každodenní trénink spojený se snahou naučit se chápat logiky testů, zrodí ve vaší hlavě nové myšlenkové obvody. Aby tato nová inteligence byla využitelná i v praxi, je dobré zaměřit sa také na podporu transferu myšlení, tedy zkoumat běžné děje a věci z různých úhlů, manipulovat s nimi ve svém myšlenkovém prostoru – podobně jako při řešení testů, následně díky tomu nacházet více paralel k jevům v běžném životě. Transfer myšlení (čili přenos) lze aktivovat i rozmanitými činnostmi, které provozujete za účelem nastartování vašeho myšlení.

Čím více testů inteligence rozeberete, promyslíte a naučíte se řešit, tím patrnější budou šablony pro obecné řešení IQ testů, ale také pro obecné interakce v běžném životě s možností aplikace univerzálních postupů (transfer). Dojde postupně k zobecnění řady myšlenkových technik do podvědomí a tím k posílení vaší intuice. Intuice není nic jiného, než soubor velkého množství zkušeností uložených v podvědomí. Kdybyste v ranném dětství měli možnost hrát si hodně s mnoha různorodými věcmi (a s představami), měli byste možnost nasát velké množství rozmanitých zkušeností, takže váš inteligenční kvocient by byl nadprůměrný automaticky. Díky neuroplasticitě mozku lze naštěstí absenci zkušeností doplnit a tím kteroukoliv inteligenci zlepšit, tzn. nejen IQ, ale též EQ (emoční kvocient) a CQ (cultural/creativity quotient), byť je to v dospělosti již podstatně náročnější, než v dětství. Inteligencí lze definovat přirozeně mnohem více druhů.

IQ

Předpoklady úspěchu

Abyste mohli svůj inteligenční kvocient navýšit, je zapotřebí splnit tyto předpoklady:

 1. máte dostatečnou motivaci, tj. důvod pro zvýšení IQ (ideální je mít jako svého koníčka osobní rozvoj)
 2. máte systém pro budování návyků
 3. vhodné nerušící prostředí (protože je vždy zapotřebí dosáhnout vysoké koncentrace)
 4. jste ochotní cíleně trénovat i svou krátkodobou pracovní paměť (čím více informací dokážete v krátkodobé paměti udržet, tím vyšší inteligenci můžete ve své hlavě vybudovat)

Zejména systém pro budování návyků je klíčový. IQ nelze hacknout přes noc. V mozku se budou nové způsoby myšlení – tedy spoje a sítě – tvořit delší dobu. Sítě bude zapotřebí denně aktivovat a vyživovat novými a novými stimuly, ale také opakovat průběžně starší postupy (opakováním testů). Naštěstí tomu stačí věnovat i jen deset minut denně, protože mozek se začne chovat díky změnám trochu jinak i při běžné denní činnosti, což podpoří formování nových postupů (internalizaci).

Budete potřebovat náročnější IQ testy s řešeními. Náročnější musí být proto, abyste měli šanci rozšiřovat hranice vašich dovedností. Naučení se něčemu novému je podmíněno existencí „vyšší laťky“. Nemůžete se posouvat vpřed a cítit hřejivé pohodlí. Takto růst nikdy nefunguje! Můžete se však posouvat vpřed pozvolna a pociťovat denně jen omezené množství nepohodlí.

Na internetu se dají IQ testy snadno najít, případně zakoupit. Málo vhodné jsou testy, u kterých je pouze strohá odpověď. Potřebujete takové, kde je alespoň rámcové objasnění jak úlohu řešit. Nemusí se přitom jednat vyloženě o IQ testy. Silný trénink inteligence lze zajistit například i studiem logiky, matematiky, či fyziky.

Rozhodně nepodceňujte trénink krátkodobé paměti. Schopnost udržet v této paměti najednou více informací pomáhá řešit lépe nejen IQ testy, ale i každodenní rozhodovací procesy.
Zkuste krátkodobou paměť trénovat online, viz např. https://www.cognifit.com (klikněte na START NOW), nebo testy typu https://www.memorylosstest.com. Příčiny zhoršené funkce krátkodobé paměti mohou být různé, například nedostatek vitaminu B-12, stres, neurodegenerativní onemocnění, a další.

Rozmanitost na prvním místě

Nechci z trénování inteligence dělat nějakou vědu a vyhraňovat tomu specifické uniformní podmínky. Osobně se přikláním k podporování rozmanitosti, protože uniformita je krátkozraká (uniformní je např. vzdělávání mas jednotným způsobem, nebo předkládání pouze klasických testů inteligence). Kvůli uniformitě přehlížíme lepší způsoby řešení běžných problémů. Rozmanitostí zde mám na mysli právě široké možnosti trénování myšlení. Zaměříte-li se pouze na standardní IQ testy, ochudíte se o možnosti aplikace nově získaných univerzálních dovedností v běžném životě (například v podnikání, či investování). Na druhou stranu však při zaměření na standardní IQ testy budete lépe připraveni kupříkladu na IQ test Mensa, což může být dobrá zábava.

Rozmanitost zvyšuje míru pravděpodobnosti úspěchu společenstev, byť řada jedinců se vydává nutně do slepých uliček.  Nemyslím si však, že při tréninku inteligence hrozí, že byste svou inteligenci trénovali chybným způsobem. Cokoliv co zvýší činnost vašeho neokortexu se počítá. Jen zkrátka některé metody budou méně účinné, než jiné. Optimální postupy neznám, protože se tímto ani nikdo nezabývá (snad vyjma psychologů, kteří vymýšlejí složité psychometrické testy a záměrně je tají, aby byly co nejprůkaznější). Lidé kvůli své pohodlnosti převážně věří, že inteligenci navyšovat nelze. Máte-li také toto přesvědčení, ale příliš vám nevyhovuje, potom doporučuji začít ihned s tréninkem. Na nic nečekejte. Může to být docela pěkná jízda!

Trénink inteligence

Předně bych rád připomněl, že každé začátky jsou těžké. Pokud jste svou inteligenci nikdy cíleně nerozvíjeli, můžete zažívat na začátku silné pocity frustrace. Nebude se vám téměř nic dařit vyřešit. Jenže jak by mohlo, když je zapotřebí mít nejprve v paměti uložené obecné postupy pro řešení! Zkuste prosím zapomenout na bludy rozsévané nedůslednými psychology, například že je inteligence předurčena geneticky. Je sice pravda, že nemáte-li od narození aktivní geny umožňující mít extrémně vysokou inteligenci, Einstein z vás nebude ani kdybyste pro to dělali maximum. Avšak soubor běžných genů k aktivaci tréninkem postačuje. Na IQ 120 můžete dosáhnout. Ukazuje se, že inteligence je podmíněna v mnohem větší míře kulturně. Záleží na prostředí, ve kterém děti vyrůstají, na interakcích a celkovém způsobu života. Kulturní podmíněnost můžete obejít a vydat se svou vlastní cestou. Trénování myšlení má svou paralelu ve sportování. Ve sportu také nemůžete čekat, že hned uběhnete maraton nebo zvednete, osmdesát kilo na bench. (Tedy, když už jsme nakousli genetickou předurčenost … Je pravda, že etiopané mají genetickou výhodu oproti všem ostatním lidem na Zemi co se týče vytrvalostního běhu. Ale v genetickou předurčenost inteligence nevěřím ani po srovnání průměrné inteligence asiatů, bělochů, černochů a arabů. Běloši jsou na tom s inteligencí hůře než asiaté a vůbec nejhůře to mají s inteligencí arabové. V případě arabů mi ale cosi říká, že v tom může mít prsty především jejich kultura, která ve svém ortodoxním pojetí myšlení v podstatě zakazuje. Ve výrazné fyzické odlišnosti mozků různých ras nevěřím. Kulturní odlišnosti však vnímám propastné.)

Hledání logiky

Podstatou inteligence je schopnost nalézat provázanosti, logiku, smysluplnost, ideální řešení problémů. K tomu mozek používá řadu technik. Mnohé lze vypozorovat a pojmenovat. Některé bývají založené pouze na zkušenostech, kdy si pamatujeme podobnosti, podle kterých se snažíme najít řešení. Vždy však musí být správná odpověď logická, případně fuzzy-logická (neostře logická).

Test 1

V této ukázce vidíme na první pohled, že na místě otazníku chybí nějaké písmeno. Nemůže to být číslice a už vůbec ne třeba nějaký obrázek. Tuto logiku vidí (až na čestné výjimky) každý. Ale jaké písmeno tam má být?

IQ-test-01

Jedná se o nějaký anagram? (Anagram je slovo vzniklé přeskupením písmen nebo slabik výchozího slova. Zde nemáme slovo, ale pouze nic neříkající znaky.) Mnohdy to tak u podobných testů bývá, avšak v tomto konkrétním jednoduchém případě hledáme písmeno z posloupnosti po sobě jdoucích znaků. Už poznáte, o které písmenko se jedná? Napovím: Posloupnost, kterou máme prověřit, se nazývá abeceda. Zkuste číst znaky tak, jak jdou za sebou v abecedě.

Test 2

Autoři testů se často snaží zmást pozornost. V životě to tak ale také bývá. Objevit logiku může být těžké i proto, že je kolem příliš mnoho chaosu a nedá se soustředit na to podstatné. Tak schválně. Jak rychle přijdete na to, který z tvarů ve druhém řádku má být na místě otazníku? …

IQ test 2

Možná vás jako první napadne e), jenže tato volba je záměrně zavádějící. Symetrické uspořádání podle barev má výrazně slabší logiku, než když se na obrazce podíváte úplně jiným způsobem. Zde se totiž jedná o posloupnost čísel! Nevěříte? Počítejte kolik mají jednotlivé obrazce hran: 3, 4, 5, 6, 7. Správné řešení je d), tedy šipka, která má 7 hran.
Schopnost přepnout tok myšlení úplně nečekaným směrem, je jedním z rysů vyšší inteligence. Myšlení „out of the box“ se ovšem dá vytrénovat. Budete-li dlouhodobě trénovat své myšlení, například pomocí rozmanitých testů, začnete tímto způsobem nahlížet na cokoliv.

Test 3

Hledání řešení spočívá většinou v nastartování představivosti a ve zkoušení různých kombinací. Mnohdy máme před sebou posloupnosti. Při zkoušení variant se můžete nejprve na podobné vizuální testy dívat jako na jednotlivá filmová políčka. Nejčastěji se postupuje od prvního k poslednímu v pořadí tak, jako při čtení textů. Sledujete rozdíly mezi jednotlivými políčky.

IQ test 3

Kdybyste v sekvenční posloupnosti logiku žádnou neobjevili, přichází na řadu například hledání podobností nebo provázaností v rámci řádků, což si ukážeme na další ukázce. Zde se však jedná jenom o pohyb dvou trojúhelníků ve směru hodinových ručiček. Správné řešení je to první, tedy a).

Test 4

Jak jsem již napověděl na konci předchozího testu, zde najdeme řešení v rámci řádků. Mnohdy začínáme hledat logiku testu počítáním prvků, ale v tomto případě by to k ničemu nevedlo. Zaměřte se na umístění čtverečků.

IQ test

Po chvíli třeba objevíte, že překrytím všech tří obrazců v řádku na sebe do jednoho obrazce vznikne jedno černé pole. Z této informace lze následně odvodit jak má vypadat obrazec na místě otazníku. Logickým řešením je f).

 

Pro zájemce o tréninkové testy inteligence …

Zaujala vás možnost navyšovat svůj inteligenční kvocient, ale také další druhy inteligence? Testy sbírám, vylepšuji a sám také vymýšlím. Najdou-li se zájemci o testy s vysvětlivkami, mohu připravit výběr toho nejzajímavějšího jak v elektronické, tak i případně v tištěné podobě. Podrobná řešení bych umístil na konec sbírky, aby čtenáře nesváděla k okamžitému nahlédnutí na správná řešení. Soustředím se při výběru na rozmanitost a vyhledávám především náročnější testy.

Elektronická verze by vyšla odhadem na 100 až 300 Kč (dle počtu zájemců). Tištěná verze v kroužkové vazbě (plus elektronická k tomu) na 200 až 400 Kč. Napište do komentářů nebo na psavec@email.cz a uvidíme. Třeba se najde časem více lidí, kteří by se rádi odtrhli od pološíleného stáda a neváhali by vyrazit vstříc dobrodružství při hledání limitů našich dovedností. Zatím to tedy bohužel vypadá spíše tak, že IQ obyvatelstva se posouvá čím dál víc doleva, místo doprava. (Tento trend započal zjevně se vznikem Facebooku. Jinak si to neumím vysvětlit.)

Aktualizováno: 9. 6. 2021
Po osmi měsících projevili zájem o IQ testy s vysvětlivkami pouze 3 lidé, takže testy nebudu publikovat, protože o trénování inteligence je zjevně v podstatě nulový zájem. Češi jsou fakt národ k pohledání. 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 6. 2. 2021 at 21:22
  Permalink

  Dobrý den,měla bych zájem o Vaši sbírku tréninkových testů inteligence v elektronické podobě.

  Odpovědět
  • 13. 2. 2021 at 7:41
   Permalink

   Dobrý den, děkuji za Váš zájem. V této chvíli musím pracovat na jiných projektech, ale pokud se ozve více zájemců, potom sbírku dokončím i navzdory stávajícímu vytížení (či spíše přetížení).

   Odpovědět
 • 8. 1. 2022 at 4:19
  Permalink

  Dobrý den, taky mám zájem o Vaše tréninkové testy.

  Odpovědět
 • 17. 2. 2022 at 16:19
  Permalink

  Dobrý den, rovněž bych měl zájem , pokud sbírku dokončíte. Nejlépe elektronická podoba. Děkuji za zajímavý článek .

  Odpovědět
 • 20. 3. 2022 at 11:18
  Permalink

  Dobrý den, také bych měl o tyto testy zájem.

  Odpovědět
 • 20. 3. 2022 at 11:19
  Permalink

  Dobrý den, měl bych také zájem o zmíněné testy.

  Odpovědět
 • 8. 6. 2022 at 10:31
  Permalink

  Dobrý den, taky bych měla zájem, začíná se to velmi hojně vyskytovat třeba u pracovních pohovorů, což moc nechápu, protože to bez trénování dle mého názoru moc nejde.

  Odpovědět
 • 21. 6. 2022 at 7:36
  Permalink

  Dobrý den,
  určitě mám zájem o Vámi zmiňované testy.
  Snad nás pár zájemců se jednou dočká…
  Milujeme totiž testování 😉
  Děkujeme.

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *