Proudění – flow

Stav proudění (flow) je vysoce žádaný mentální proces, při kterém se věnujete nějaké činnosti (ideálně tvořivé práci) s absolutní soustředěností. Jste tou činností zcela pohlceni a tvoříte s velkou vášní. Jedná se o ideální stav vědomí, při kterém se cítíme nejlépe a podáváme náš nejlepší výkon. Je ověřeno pomocí experimentů, že ve stavu flow je produktivita 5x vyšší a tvořivost 3x vyšší, než při běžné pracovní činnosti. Je to jako kdybyste šli v pondělí do práce a zvládli toho za osm hodin tolik, jako standardně pracující lidé za celý týden. Zbývající dny od úterka do pátku by byly už jen bonusové.
Díky flow dochází nejen k významnému zvýšení produktivity a tvořivosti, ale také k zažívání pocitů štěstí – zejména proto, že se dostáváme mimo dosah našeho vnitřního kritika, mimo pařáty svého ega, zažíváme „jednotu s vesmírem“ a podobné subjektivně spirituální pocity.

Na internetu a v knihách občas narazíte na tvrzení, že člověk využívá kapacitu svého mozku jenom na několik málo procent. Ve skutečnosti jde o mýtus. Avšak i v souvislosti s flow jsou mnozí přesvědčení, že v tomto stavu mozek pracuje na vyšší otáčky, s vyšším výkonem. Je tomu po energetické stránce ale trochu jinak. Ve stavu flow dochází naopak k vypnutí určitých oblastí mozku. Energetická spotřeba není nijak výrazně zvýšená. Energie se pouze přesouvá z oblasti, která má na starost sledování času a polohy, a z oblasti, kde sídlí náš vnitřní kritik, do oblastí, které jsou sídlem soustředěnosti a tvořivosti.

Ve stavu proudění zažíváme pocit jiného plynutí času, bezčasovosti, a také dochází k zablokování vnitřního kritického našeptávače, který za normálních podmínek neustále brzdí vše co děláme, aby nás udržel v zóně pohodlí.

Transientní hypofrontalita

Klíčem k pochopení co se v mozku děje, by mohla být transientní hypofrontalita. Slovo transientní znamená dočasný. Předpona hypo znamená méně. A frontalita představuje prefrontální kortex, tedy oblast mozku, kde se odehrává systematické myšlení a rozhodování. K transientní hypofrontalitě dochází například při běhání. Dočasně tím snižujete činnost prefrontálního kortexu, což dává prostor jiným oblastem k aktivitě. Běháním se proto občas můžete uvolnit od analytické hyperaktivity, nebo také od sevření svého bázlivého úzkostlivého ega.
Stav flow při práci lze zažít právě díky snížení aktivity některých oblastí mozku, podobně jako se občas dostaví flow při běhání. Je však nutné vzít v úvahu, že pro řadu pracovních činností potřebujeme také oblasti, jejichž aktivita se ve stavu flow snižuje. Proto nelze dosáhnout flow vždy – ani když to trénujete dlouhodobě. Je logicky mnohem snazší být ve flow například když malujete obraz, než když se učíte třeba infinitezimální počty. Avšak čím lépe máte internalizované postupy (tzn. máte při práci používané postupy tak hluboce zažité, že jde o samovolně vykonávané návyky), tím snáze se lze do flow dostat i v případě kognitivně náročnějších činností.

Přední cingulární kortex

Jde o hlubší oblast mozku, která hraje velkou roli při indukci stavu flow. Je nedílnou součástí limbického systému. Podílí se na tvorbě a zpracování emocí, učení a paměti. Je zde patrný významný vliv na propojení motivačních výsledků s chováním (např. určitá akce vyvolá pozitivní emoční reakci vedoucí k učení).

Dostat se do flow znamená „rozsvítit“ přední cingulární kortex.
Vliv na „rozsvěcení“ má:

 1. nálada – ta závisí na stravě, kvalitním spánku, pocitech štěstí a hlavně na neutralizaci negativních myšlenek a jejich nahrazení myšlenkami konstruktivními/pozitivními
 2. cílevědomost – máte jasné cíle
 3. novota

Komfortní zóna

Organizmy mají ve svých genech hluboce zakořeněné programy s instrukcemi pro přežití, které vytvářejí nejsilnější hybnou sílu jejich životní motivace – touhu přežít. Jakmile máte vybojováno, je z pohledu přírody výhodnější snažit se udržet stávající stav, než se pokoušet obsadit další a další prostor, než bojovat a bojovat jen proto, abyste měli víc a víc.
U lidí je ale v důsledku existence vědomí větší flexibilita, než u zvířat. Chceme se dále rozvíjet a posouvat vpřed (alespoň někteří z nás). Chceme se dostat ze své nudné komfortní zóny, kde nás náš vnitřní kritik neustále blokuje, snad abychom nepřišli k újmě. Jenže v komfortní zóně k flow nikdy nedochází, takže ani pocity štěstí tam příliš nezažíváme. V komfortní zóně pouze přežíváme. K flow dochází jen když se pohybujeme za hranicemi komfortní zóny, kde jsou nové věci, nové zkušenosti, ale i rizika.

Náročnost v.s. úroveň dovedností

Činnost ve stavu flow jde poměrně hladce a přináší uspokojení. Jste tím zcela pohlceni a tvoříte s velkou vášní. Nevnímáte běh času. Nenudíte se. Prožitek je bezprostřední. Působí na vás tahové síly – nikoliv tlakové jako např. v případě, kdy vám někdo splnění úkolu nařídí pod hrozbou trestu. Činnost je přitažlivá, doprovázená určitým vzrušením.

volné plynutí
Vztah mezi náročností a dovednostmi

Za povšimnutí stojí skutečnost, že ve stavu proudění se objevuje velké množství mentální energie. Tato energie je zpravidla mnohem větší a účinnější, než energie vytvářená z obav a strachu. Využití energie „tahu“ přináší hluboké uspokojení. Oproti tomu úspěšné využití energie strachu pouze úlevu.

Dostat se do proudění nelze na povel. Je však možné vytvářet co nejvhodnější podmínky, aby k tomuto stavu docházelo častěji. Lidé, kteří mají rozvinutou zvídavost, vytrvalost a soustředěnost, se do stavu flow dostávají snadněji.

Nejvíce informací o tomto jevu shromáždil Mihaly Csikszent v dokumentu Flow – Mastery of Motivation.
Více viz. google.

Ideální je nacházet se někde uprostřed žlutě vyznačené oblasti s názvem „volné plynutí“. Právě v této oblasti zažíváte nejsilnější pocity štěstí, které zdaleka přesahují krátkodobé prožitky uspokojení, jakými jsou například radost z dobrého jídla nebo ze sexu. Avšak je potřeba hlídat i vnější vlivy. V této souvislosti doporučuji přečíst si článek o oblasti vrcholného lidského výkonu.

Vysoce výkonní lidé vynikají ve zvládání obav, strachu, nepohody a neznáma. Rutinně vystupují ze své zóny pohodlí a díky tomu se s větší pravděpodobností dostávají do stavu proudění.

Spouštěče flow

 1. Zvědavost (musíte mít -nebo vyvolat- silný zájem o danou věc)
 2. Účel (musí to pro vás mít hlubší hodnotu)
 3. Zaujetí (činnost se pro vás stává vášní)
 4. Tvořivost

Výše uvedené lze objevit skrze vědomé uvolnění a sledování myšlenek, v úplném klidu, bez vyrušování.

Dále je dobré pro aktivaci a umocnění flow kultivovat zvědavost, účel a zaujetí pomocí:

 • Grit – schopnost udržet soustředěnost dlouhodobě na dosahování vzdálených cílů
 • Growth Mindset
 • Cíle. Jasné cíle upevňují sebevědomí. Víte, kam směřujete, a jdete za tím.
 • Vděčnost. Důvodem, proč média chrlí negativní zprávy není jen jejich emoční náboj, ale hlavně skutečnost, že pozitivních zpráv je o mnoho více a jsou proto nudné. Seznam pozitivních skutečností je překvapivě ohromný. Máte kde spát, máte co jíst, máte rodinu, máte dostupné informace o kterých se předchozím generacím ani nezdálo, … a tisíce dalších pozitivních věcí. Zapisujte si každý den za co jste vděční. Stačí zapsat 10 věcí denně. Objevíte nový svět, který byl vždy s vámi, jen jste si jej neuvědomovali. Vděčnost se může na vašem úspěchu podílet až ze 30%.

Do flow lze také vstupovat díky neustálému vědomému překonávání odporu, strachu z neznámého, obav z neúspěchu, a díky uvědomění zvyšujících se kompetencí (úroveň vědomostí, znalostí, schopností a dovedností pro danou oblast činnosti).

Těleso v pohybu má tendence zůstávat v pohybu. Těleso v klidu má tendence zůstavat  v klidu. Z uvedeného plyne, že stačí udržovat se v neustálém pohybu.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *