Proudění – flow

Organizmy mají ve svých genech hluboce zakořeněné programy s instrukcemi pro přežití, které vytvářejí nejsilnější hybnou sílu jejich životní motivace – touhu přežít. U lidí je v důsledku existence vědomí větší flexibilita. Příliš mnoho možností má však paralyzující efekt na jednání, které by vedlo k akci. (Vedle motivace přežití je patrná i potřeba reprodukce nebo zvěčnění prostřednictvím tvoření.)

Hybné síly mohou být nátlakové (aktivované strachem a obavami), anebo „tahové“. Tah a přitažlivost – jedno a totéž. Jsou-li v akci tahové síly (oproti tlakovým), dochází k proudění.
Jedním z předpokladů takového stavu jsou přesně stanovené cíle. Soustředěnost je během cílených aktivit plně koncentrována na tyto aktivity a člověk nacházející se v tomto stavu plně využívá svou současnou výkonostní kapacitu.

Prováděná činnost jde ve stavu proudění hladce a přináší uspokojení. Jste tím zcela pohlceni a tvoříte s velkou vášní. V momentě, kdy se plně věnujeme činnosti vyžadující intenzivní soustředění, nevnímáme běh času.

volné plynutí
Vztah mezi náročností a dovednostmi

Proudění je závislé na bezprostřední zpětné vazbě. Motivace vytrvat v tom co děláme závisí na zkušenosti, kterou zažíváme.
Pokud dovednosti přestávají stačit na požadavky pro dosažení cílů, dostavuje se úzkost. Může nastat i stav, kdy míra naší kontroly nad situací je velmi omezená a situace má podobu chaosu.
Jsou-li naše dovednosti větší než náročnost úkolu, dostavuje se uvolnění a nuda. Nuda lze též definovat jako stav, kdy si začínáme uvědomovat plynutí času.

Za povšimnutí stojí skutečnost, že ve stavu proudění se objevuje velké množství mentální energie. Tato energie je zpravidla mnohem větší a účinnější, než energie vytvářená z obav a strachu. Využití energie „tahu“ přináší hluboké uspokojení. Oproti tomu úspěšné využití energie strachu pouze úlevu.

Dostat se do proudění nelze na povel. Je však možné vytvářet co nejvhodnější podmínky, aby k tomuto stavu docházelo častěji. Lidé, kteří mají rozvinutou zvídavost, vytrvalost a soustředěnost, se do stavu flow dostávají snadněji.

Nejvíce informací o tomto jevu shromáždil Mihaly Csikszent v dokumentu Flow – Mastery of Motivation.
Více viz. google.

Ideální je nacházet se někde uprostřed žlutě vyznačené oblasti s názvem „volné plynutí“. Právě v této oblasti zažíváte nejsilnější pocity štěstí, které zdaleka přesahují krátkodobé prožitky uspokojení, jakými jsou například radost z dobrého jídla nebo ze sexu. Avšak je potřeba hlídat i vnější vlivy. V této souvislosti doporučuji přečíst si článek o oblasti vrcholného lidského výkonu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *