Oblast vrcholného výkonu (a vrcholného štěstí)

Víte jak stimulovat vaší výkonnost a jak ji naopak zničit? Řada manažerů umí výkonnost pracovníků skvěle potlačovat a snaží se v tom být stále lepší. Není to těžké – stačí zapojit do hry vysokou míru stresu a je dokonáno. Bylo by však chybou se domnívat, že lékem na zvýšení výkonnosti je odstranění stresu. Udržovat sebe a druhé v oblasti vrcholného výkonu je jako balancovat s železnou koulí na oblém kopci.

Přílišná uvolněnost vede k ustrnutí (někdy i na vavřínech) a naopak přílišné vybuzení ke kolapsu soustředěnosti a odpojení přetížených obvodů. Skutečnost, že na lidský výkon má největší vliv míra vybuzení, objevili již před sto lety výzkumníci Robert Yerkes a John Dodson. Funkční závislost výkonu na míře vybuzení se trochu podobá Gaussově křivce rozdělení pravděpodobnosti.

oblast vrcholného výkonu

Za vybuzením stojí chemie v mozku. Neurony mezi sebou komunikují prostřednictvím synapsí především dvěma typy signálů:

a) excitačními – zvyšují činnost neuronů
b) inhibičními – brzdí činnost neuronů

Signály mají elektrochemickou povahu. Správný zážeh synapse v prefrontálním kortexu závisí na přítomnosti volné hladiny dvou neurochemických látek:

1) dopamin
Tato látka vyvolává příjemné pocity. Jde o hormon odměny, který je využíván v mozkové chemii zájmu.

2) norepinefrin (nebo také noradrenalin – mozkový ekvivalent adrenalinu)
Slovo adrenalin napovídá, že jde o hormon stresu. Funkcí noradrenalinu je umožnit mozku krátkodobě vysokou aktivitu.

Je-li těchto látek nedostatek, stáváme se lhostejnými, znuděnými – nedostatečně vybuzenými.
Je-li jich příliš mnoho, pociťujeme nadměrné napětí, škodlivý stres.

 

Jakým způsobem podpořit výkonnost mozku?

Dopamin se začíná vylučovat, když vnímáte něco nového, neočekávaného či neznámého. Uvolňuje se díky vyvolání zájmu. Nadopovat se dopaminem lze také díky humoru. (Hlavní princip humoru spočívá ve vytváření neočekávaných situací, v momentě překvapení.) Prožitek překvapení vám zvýší hladinu hormonu odměny a stejně tak zažijete-li něco nového. Nejen kvůli dopaminu je dobré vyhledávat příležitosti k zábavě či cestovat.
V případě přílišného vybuzení dochází k velkému vylučování noradrenalinu – stresových hormonů. Vysoké vybuzení má však jen jediný cíl a sice dostat nás co nejrychleji (během několika sekund či minut) do bezpečí a tedy lze využít k navýšení výkonnosti pouze krátkodobě. Mělo své opodstatnění především při aktivaci rutiny zvané úprk (případně boj) a sice kdykoliv se objevil medvěd, smečka vlků nebo neidentifikovatelný strašák. Dnes se lze setkat pouze se strašáky a sice imaginárními, přesto však mají nad námi velkou moc. Se strašákem nelze příliš bojovat, protože je neviditelný. Lidé proto volí vesměs únik.
Takovým strašákem pro vás může být strach ze zkoušky, ze šéfa, ze ztráty zaměstnání a tisíce dalších představ. Na chvíli lze uniknout skrze zahálku, Facebook, snění o konci světa apod.

  •  Sledujte během dne své myšlenky a hladinu zájmu.
  • Leze-li na vás totální nuda, lhostejnost, ztráta zájmu o cokoliv, můžete si bdělost zvýšit pomyšlením na ztrátu času ze zahálky, která se vám jednou v plné síle vrátí (např. v podobě ztráty zaměstnání nebo bydlení). Pokud se vám v extrémním případě nedaří vyvolat dostatečně silnou představu, donuťte se vyjít na procházku a nejlépe do míst, kde žijí bezdomovci. Klidně s nimi hoďte řeč a k nějakému tomu vybuzení jistě brzy dojde.
  • … ale nepřežeňte to! Právě přehnaná míra vybuzení způsobuje největší problémy.
  • Optimální hladinu dopaminu a noradrenalinu pomáhá také udržovat dostatek fyzického pohybu. Mějte na paměti, že jde především o chemii. Pro tělo je krajně nepřirozené trávit celý den ve skrčené nehybné poloze u počítače. Nerovnováha mozkové činnosti na sebe v takových podmínkách nedá dlouho čekat. Přeženete-li to, může se u vás také projevit nějaká mozková porucha.

 

Čím častěji se dokážete dostat do oblasti vrcholného výkonu, tím více budete zažívat i pocity štěstí. Lidé touží po prožitku proudění. Je však obtížné se tam dostat. Stav proudění je podmíněn řadou předpokladů. Musí se vám ve vašem snažení dařit, musíte dělat věci, které vás baví a zapojovat své silné stránky. Ve stavu proudění zvládáte danou činnost lehce a s minimálním úsilím. Zároveň vám umožňuje objevovat nové věci, získávat nové prožitky, učit se nové dovednosti. Vznikají nové spoje v mozku a s tím souvisí i příliv energie. Ocitáte se na pozitivní spirále.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *