Mindset

Na Stanfordu působí psycholožka Carol S. Dweck, která se proslavila knihou Mindset – The New Psychology of Success a zejména zajímavým konceptem rozlišování myšlení. Rozděluje myšlení do dvou kategorií. Jedni mají neměnné nastavení mysli, tzv. „fixed mindset“ a druzí mají růstové nastavení mysli, tzv. „growth mindset“.

Zatímco lidé s neměnným myšlením nevěří na možnost pozitivní změny a tedy ani nechtějí na svém myšlení a životě nic měnit, druzí věří, že své znalosti, dovednosti a životní situaci mohou přímo ovlivňovat a tak se vzdělávají, získávají nové dovednosti, rostou.

Které myšlení převažuje u vás?

mindset

 

Kniha Mindset vychází z reálných studií prováděných během dvaceti let. Podotýkám, že šlo především o vědecké experimenty, nikoliv o dohady. Mindset má velký vliv na úspěch v životě. Autorka vykreslila přesvědčivé rozdíly na řadě příkladů a v několika oblastech: vzdělávání, sporty, vztahy, podnikání. Opomenula však dvě další významné oblasti a sice víra versus věda a oblast „politického vyznání“. Během čtení knihy jsem nemohl zahnat asociace s voliči levice a s voliče pravice. Který typ myšlení podle vás pasuje více na voliče komunistů či socialistů a který typ myšlení na voliče stran podporujících podnikání a demokracii. Podobně by šlo ostře ohraničit způsoby myšlení věřících a vědců.
Vyznavači „božího slova“ zamrzli v čase a opírají se o staré pověsti. Nemají žádnou reálnou oporu svých tvrzení (vyjma hromadného přibekávání zblbnutého stáda a vyřvávání jedinců, kteří zažili náhodné lavinovité průboje mezi neurony, což je sice velmi hmatatelná zkušenost, ovšem nikterak nepřenositelná a už vůbec o ničem nevypovídající, snad jen o nutnosti porušený mozek citlivě léčit). Konstruktivní kritiku neuznávají.
růstové myšleníVědci jsou pochybovači a nebojí se píchnout do hnízda, zpochybňovat nezpochybnitelné a hledat ověřitelná fakta i za cenu, že se některé jejich opěrné body reality pod tíhou důkazů zhroutí. Nemají žádný problém nahradit vratkou stavbu pevnější logičtější konstrukcí založenou na ověřených experimentech nebo alespoň na v budoucnu ověřitelných hypotézách.

Kultivace myšlení směrem k růstovému myšlení může zlepšovat nejen vzdělávání, podnikání a vztahy, ale také politické a společenské problémy současnosti. Čím více lidí se vymaní z „fixního mindsetu“, tím lepší bude život ve všech sférách naší civilizace. Ale chce to odvahu a výdrž. To druhé je zatím trochu problém, protože na výzkumu výdrže se teprve začíná pracovat. Ani nejlepší psychologové ještě neví s jistotou, jak výdrž zvyšovat na potřebnou úroveň, aby každý člověk mohl dosáhnout svého potenciálu. Tuto oblast výzkumu sleduji s napětím, protože dovednost výdrž vnímám jako poslední puzzle dílek celé úžasné mozaiky principů úspěchu.

 

Kam dál? Pomohlo by například trénování návyků?

Rozhodně! Trénování návyků je základ. A když přijdete na to, jak trénovat návyky pravidelně dlouhé roky, máte napůl vyhráno. Potom stačí už jen poslední ingredience úspěchu a sice štěstí – tedy být ve správný čas na správném místě. Poté příležitosti rozpoznat a pevně je uchopit.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *