Inovace

Jsou možné inovace ve světě, kde je vše již vymyšlené?

Domnívám se, že inovace, tedy vylepšování a technické novinky, mají pouze ekonomické hranice. Hmotu lze uskupit do tvarů a systémů, které jsou zatím nepředstavitelné. Jediné omezení spočívá v reálném praktickém využití. Pokud je nový systém lepší, než předchozí, nebo zkrátka přináší určitou výhodu, úsporu, přínos navíc, potom nepřevýší-li náklady zisk, musí se alespoň na čas ujmout. Avšak aby se inovace ujala, je také zapotřebí šikovný marketing. Ve světě zahlceném informacemi je i pro geniální nápady těžké najít si cestu ke spotřebitelům. Nestačí tedy pouze inteligentní design. Marketing je pro větší úspěch dokonce nejdůležitější složkou. (Z mého pohledu je to především důmyslná společenská hra s emocemi.) V tomto příspěvku se zabýváme spíše technickou stránkou inovací.

Inovace bývají překvapivé a upoutávají pozornost. Snadno lze mentálně zpracovat například inovativní způsoby obrábění či tvarování dřeva:

Při sledování již existujícího nám to připadá primitivní. Ale dokázali byste na ty primitivní postupy přijít? Jak mohli lidé nové metody objevit? Jak se to stane, že se v něčí hlavě zrodí geniální nápad?
Většina inovací pramení z určitého tlaku na vývoj, zlepšování, usnadňování, zefektivňování. Tlak bývá především ekonomický. Rychlejší výroba znamená vyšší zisk, protože jde ruku v ruce s vyšší konkurenceschopností.

Jsou přirozeně také inovace, které nevychází z potřeb společnosti jako takové, ale z potřeb jednotlivců, které nemusí být vždy motivované ekonomicky.

Tlak na inovace může být přirozeně také ideologický. Typicky se dnes stále častěji setkáváme s na první pohled záslužnými inovacemi, které zachrání planetu. (Když to však spočítáme z hlediska nákladů, potom jde většinou jenom o iluze, které nic neřeší, anebo je využití nepraktické.)

Zdaleka ne všechny inovace mohou mít celkově pozitivní přínos pro společnost. Stačí se zamyslet nad povinným přidáváním řepkového oleje do paliva, nebo nad šílenstvím okolo elektromobilů. Na první pohled se jedná o skvělá řešení, na pohled druhý zjišťujeme, že je z toho více problémů než užitku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *