Kde je soustředěnost, tam přichází úspěch

V knize Rychločtení aneb šetřme časem od Davida Grubera mě zaujala kapitola o koncentraci. V příspěvku cituji některé pasáže. Dozvíte se co má na soustředěnost největší vliv a jak ji začít zlepšovat.

Kde je soustředěnost, tam přichází úspěch

Mistr Gruber v knize říká, abychom obsah naší soustředěnosti chápali zjednodušeně jako obsah našeho vědomí. Vnější podněty a vnitřní myšlenky jsou obsahem našeho vědomí a tedy tím, na co se soustředíme.

„Stupněm koncentrace je míra ostrosti rozhraní mezi tím, co v našem vědomí je, a zbytkem vesmíru.
Stupněm roztěkanosti je míra propustnosti zdi mezi obsahem našeho vědomí a zbytkem vesmíru.“

Čím lépe se soustředíte na řešení problému, na studium, zkrátka na to co děláte, tím lépe to děláte a tím úspěšnější jste. Budete-li hledat příčiny svého selhání, dříve nebo později narazíte na nedostatečnou soustředěnost.

Podle Davida Grubera stojí soustředěnost na čtyřech pilířích:

 1. kladné emoce, kladná motivace, kladný zájem Z+
 2. záporné emoce, záporná motivace, záporný zájem Z-
 3. rutiny, zvyky, stereotyp, návyky N
 4. vůle V

Jaký je vztah mezi těmito pilíři? Matematicky prý lze soustředěnost vyjádřit následující rovnicí:

S = ( |Z+| + |Z-| ) * ( N + V )

Sečtěte absolutní hotnoty emočních nábojů a vynásobte je součtem návyků a vůle. Nejde samozřejmě o hledání nějakých konkrétních hodnot, ale o sledování vlivu jednotlivých pilířů soustředěnosti.

 • Kladný zájem Z+ je zjednodušeně míra našeho zápalu pro věc. Jde o snahu přiblížit se něčemu příjemnému.
 • Záporný zájem Z- je míra obav a strachu, snaha aktivně se vzdálit něčemu nepříjemnému. Strach může být nejen aktivizující, ale i ochromující. Takový příliš nepomáhá.
 • Návyk N je míra podvědomého zautomatizování. Automaticky například čteme. Trvalo však nějakou dobu, než jsme se to naučili. Návyk má největší vliv na schopnost soustředit se, ale jeho vytvoření trvá dlouho.
 • Vůle V je již jen taková roznětka. Vůle pomáhá krátkodobě vykonávat něco, na co nejsme zvyklí.

Náš „mentální zásobník“ má omezenou kapacitu. Pokud na něčem pracujete a do vědomí vám pronikají informace, které nesouvisejí s aktuální činností resp. s řešením, snižuje se tím značně pravděpodnobnost nalezení klíčových spojitostí. Váš „mentální procesor“ zkrátka nebude mít možnost pracovat efektivně a nalézat správná řešení.

Vynaložením své vůle dokážeme jen malé věci. Zkuste například vyvinout maximální snahu, zapřít se a zahrát na kytaru nějakou skladbu, když jste nikdy před tím na kytaru nehráli. To prostě nedáte ani kdyby vaše vůle šla do nekonečna.

 

Jak zvyšovat soustředěnost?

Popřemýšlíte-li nad výše uvedeným vzorcem Davida Grubera, možná si uvědomíte, že největší vliv mají motivy (motivace) a návyky. Motivaci objevíte například pomocí představivosti. Představujte si, jaké to bude, až dosáhnete toho, čeho chcete dosáhnout. Představte si také, co by se stalo, pokud byste toho nedosáhli. (Negativní motivaci však používejte s rozmyslem.)
Největší roli hrají vhodné návyky. Ty však trvá vypracovat delší dobu. Aby se nějaká činnost změnila v dovednost a tedy v návyk, je zpravidla zapotřebí tuto činnost trénovat po dobu několika týdnů.

Soustředěnost bývá – jak jinak – přerušována, vyrušována a všemožně ničena. Najdete-li vlivy, které ničí vaší soustředěnost, můžete začít pracovat na jejich odstranění.

Níže uvádím několik tipů, jak pracovat na své soustředěnosti. Pokud jste se dostali až sem a zabýváte se aktivní prací na sobě, budu rád, napíšete-li nějaké další postřehy jak zvyšovat soustředěnost. Vím, že se o podobná témata mnoho lidí nezajímá – většinou tak jeden člověk z tisíce; je však docela možné, že tím jedním jste právě vy a možná již patříte k těm výjimečným, kteří si uvědomují, že to nejcennější, co je možné získat, jsou dovednosti. Dovednosti vám nikdo nevezme.

 • učte se ignorovat zvuky okolí
 • vytvořte si čistý pracovní prostor bez zbytečného harampádí (ideální je prázdný stůl)
 • trénujte denně i svou vůli – schopnost odvádět vědomě pozornost na jednu věc (například denně pět minut sledujte jednu věc a držte nenásilně své myšlenky jen okolo té věci)
 • naučte se vypínat mobil
 • učte se rozpoznávat informace, které jsou užitečné od informací, které můžete postrádat
 • čistěte svůj mentální prostor pomocí relaxace za pohybu v přírodě
 • minimálně po padesáti minutách práce si odpočiňte alespoň na 10 minut (tělo má své limity a pracuje optimálně jen když má možnost regenerace – respektujte potřebu svých nervových spojů obnovit energii)

Existují také různá cvičení na zvyšování soustředěnosti.

Soustředěnost

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *