Zrcadlové neurony

Tradiční neurověda považovala po mnoho let nervový systém za izolovanou entitu a ignorovala vlivy sociálního prostředí, ve kterém se člověk pohybuje. Dnes je situace jiná. Je již zřejmé, že sociální vlivy hrají mimořádně důležitou roli. Jaká část mozku má největší vliv na naše sociální dovednosti a jak funguje?

V mozku jsou vytvářené komplexní mapy určené pro interakci s prostředím, ve kterém se nacházíme. Nikoho by nemělo překvapit, že velké množství těchto map se týká interakcí s ostatními lidmi (potažmo sociálními kruhy:  s rodinou, přáteli, kolegy, sousedy, státními orgány …).
Člověk získává zdroje především od druhých lidí. Zejména mladí jsou na ostatních zcela závislí. Znamená to, že značná část mozkových neurálních map popisuje naše začlenění do společnosti a vztahy s jednotlivci i uskupeními (rodina, přátelé, gangy, firmy, stát …). Vzpomínky na vaše vlastní sociální propojení jsou rozsáhlé. Mapa sociální sítě umožňuje chápat a vnímat ostatní, propojovat se, ale také chápat sama sebe.

S dovednostmi mapování sociálního světa se již rodíme. V šesti měsících dítě poznává i složité sociálně orientované emoce, jako je žárlivost či osamocení.
Sociální potřeby patří s největší pravděpodobností do kategorie primárních potřeb, protože jsou pro přežití stejně důležité, jako potřeba jíst či pít.
Odstrkávání nebo ignorování ostatními, vyvolává podobné odezvy, jako v případě přímého ohrožení – cítíte bolest.

Uspokojujete-li potřebu socializace, jste za tuto činnost odměňováni mozkem látkami, které je možné bez rozpaků označit za drogy. Systém odměn a trestů je zcela autonomní. Nemůžete z něj vyloudit drogu na povel. Můžete jej však částečně obelstít předstíráním sociálně užitečné aktivity – například pomocí Facebooku. Můžete si vytvářet hustou síť „přátel“ a vyloudit při každé interakci se „sociálním masturbačním systémem“ trochu dopaminu či zvýšit aktivitu jiných neurotransmiterů. Interní systém odměn a trestů v mozku není tak dokonalý, aby poznal, že jej šidíte. (Nepozná to ani v případě, kdy z něj například vyloudíte drogu při sledování porna.)

Získáte stovky přátel ve virtuálním prostředí Facebooku, ale kolik jich máte doopravdy? Kolika z nich máte možnost být nějak nápomocni a kolik z nich vám může nějak pomoci?

 

Zrcadlové neurony

zrcadlové neuronyV mozku je jedna oblast, která má zcela specifickou sociální funkci. Sledujete-li někoho při určité „úmyslné činnosti“ (například když někdo skáče radostí nebo se svíjí bolestí na podlaze), aktivují se ve vašem mozku zrcadlové obvody, jejiž účelem je simulovat danou sledovanou činnost. Díky této simulaci získáváte intuitivní odhad a pochopení cílů druhých lidí.

Zrcadlové neurony nám umožňují vnímat emocionální stav druhého člověka a odhadovat jeho úmysly.

Mezi nejdůležitější sociální vodítka patří řeč těla, intonace hlasu, oční kontakt. Čím více vodítek chybí, tím větší je nebezpečí vzniku chyb v simulaci záměrů sledované osoby.
Signalizace sociálních vodítek je zcela automatická. Když s někým telefonujete, vaše tělo provádí stále i vizuální signalizaci (mimika, gestikulace) i když je jasné, že druhá strana může vnímat nanejvýš intonaci hlasu – nevidí vás.

Christian Keysers, jeden z vedoucích pracovníků výzkumu zrcadlových neuronů říká: „Když sledujeme něčí výraz obličeje, aktivuje se totéž v našem vlastním motorickém kortexu, ale zároveň tuto informaci také přenášíme do ostrůvku, jež má vztah k emocím. Vidím-li váš výraz, je to určitý pohyb vaší tváře, jenž vyvolává tutéž motorickou odezvu na mém obličeji, takže výsledkem úsměvu je úsměv. Tato motorická rezonance se také odesílá dál do vašich emocionálních center, takže sdílíte emoci osoby, která sedí před vámi.“

Chcete-li lépe rozumět druhým lidem, je zapotřebí umožnit práci vašim zrcadlovým neuronům. Toho docílíte nejlépe při komunikaci tváří v tvář. Zrcadlové neurony nám pomáhají vnímat pocity ostatních lidí. Na internetu je však nelze využít. Podaří-li se vám je aktivovat skrze představivost, dostanete většinou jen chybné výsledky.

Komentář k příspěvku

  • 20. 11. 2013 at 14:54
    Permalink

    Díky, to poslední souvětí bylo asi jedno z nejužitečnějších v mém životě.

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *