Proč je nutné oddělovat řízení od vykonávání

Jedním z nejsnáze přehlédnutelných základů úspěchu firem je oddělování řízení a vykonávání. Oddělit řízení od vykonávání je nutné dokonce i když jste živnostník bez zaměstnanců. Proč je tolik důležité tyto věci striktně oddělovat?
Asi nejlépe lze vše nastínit na příkladě státu. Aby systém fungoval, musí v něm být zakódovaná rozumná pravidla. Základem jsou pilíře moci a sice zákonotvorný (oficiálně zákonodárný), výkonný a soudní. Povšimněte si, že uvedené pilíře jsou samostatné orgány. Co by se stalo, kdyby byly jedním orgánem? Znamenalo by to, že by např. policista nebo voják (moc výkonná) mohl určovat, co je správné a co ne, co trestat a proti komu bojovat. Byl by z toho brzy chaos, protože každý má jiný pohled na věc, jiné priority, a ctí jiné morální a etické hodnoty. Chyběla by také „donucovací“ síla. Došlo by prakticky ihned k vytváření vlastních zákonů, jejich ohýbání a nedodržování. To samé se děje i ve firmě, nemáte-li jasně rozdělené funkce a nedodržujete-li určitý řád.

Nakódujete-li DNA vaší firmy tak, aby se dodržovalo alespoň pravidlo oddělování řízení od vykonávání, potom brzy spatříte podstatné rozdíly ve výsledcích. Je na místě doplnit, že předpokladem dobrých výsledků je kvalitní řízeníefektivní důsledné vykonávání.
Každý pracovník musí mít zcela jasno jaká je jeho role, jaké funkce plní, rozsah práce a jaké musí být výsledky. Je tím definována zodpovědnost a podepsáním smlouvy nebo funkčního listu je zodpovědnost bez výhrad přijata.

Jak už jsem naznačil na začátku příspěvku, překvapivě i jako živnostník bez zaměstnanců musíte nějak oddělit obě složky. Lze to dělat tak, že střídavě vstupujete do oddělených rolí s jasnými pravidly. Sepíšete si dopodrobna co každá role obnáší a jaké musí být výsledky. V jedné funkci plánujete a určujete priority, v další funkci vykonáváte jednotlivé akce nutné ke splnění vytyčeného plánu a sice prioritnější úkoly vždy jako první. Podrobněji o dělení rolí ve firmě jsem se rozepisoval v příspěvku Jak vytvářet úspěšnou firemní organizaci.

Chcete, aby byl jednou internet kvalitním zdrojem informací? Potom vězte, že to záleží především na vás, čtenářích!
Co pro to udělat?
  • Byl tento článek něčím přínosný? Odkažte na něj ze svého webu, sociálních sítí nebo z diskusí.
  • Narazili jste na informace, které jsou velmi nepřesné nebo chybné? Napište zde do komentářů co je špatně a hlavně uveďte zdroj přesnějších informací.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *