Jak se přinutit pracovat

Člověk má zcela přirozené tendence vyhýbat se jakékoliv námaze, ať už fyzické nebo psychické. Důvodem je nejspíš pradávná snaha šetřit energií za každou cenu (v dnešní době i za cenu bankrotu). Jenže pracovat je nutné bez ohledu na to, zda se nám chce nebo nechce. (Samozřejmě pokud nejste rentiéři.) Jak se tedy donutit pracovat?

Odstraňte zbytečnou námahu

Jako příklad zbytečné fyzické námahy lze uvést zvedání těžkých břemen. Vždy lze vymyslet způsob, jak usnadnit manipulaci s těžkými věcmi. Existují zvedáky, jeřáby, páky, nakloněná rovina, manipulátory a jiné hračky.
Příkladem zbytečné psychické práce může být ruční vypisování faktur, složenek, podacích archů, adres na dopisy apod. Na začátku jsem to tak dělal. Bylo to nesmírně vyčerpávající. Po roce utrpení jsem obětoval týden času a všechny podobné nesmysly zcela zautomatizoval. Stačí kliknout a vše se samo vygeneruje a připraví pro tisk.

Snažte se dělat především to, co vám jde nejlépe

A to co vám nejde nechte dělat lidi, kterým to jde.
Je jasné, že spoustu krajně nepříjemné práce budete stále muset vykonávat vy, protože na to dnes nikoho neseženete (například obchodní činnost), ale čím více se zaměříte na své přednosti, tím větší z toho bude přínos (a menší odpor pracovat). Jenom nesmíte dopustit, aby se z toho stal únik od povinností.

Nenakládejte si víc, než je možné zvládnout

Přeceňování svých stávajících možností bývá značně demotivující. Někdy však nemusí být problém v tom, že si naložíte příliš obtížnou práci, problém může být jen v tom, že se snažíte řešit více věcí najednou. V takovém případě pomáhá rozbít celek na co nejmenší části a řešit pouze jednotlivé – již uchopitelné – úkoly.

Motivace cílem nefunguje

Máte-li např. cíl vydělat prací na dům, jen těžko to může sloužit jako motivace hnout každý den dvacet let kostrou a nasazovat pracovní tempo nutné k dosažení takového cíle. Chcete-li se motivovat cíly, potom je mnohem lepší mít za cíl prožít každou minutu pracovního úsilí kvalitně a bez výčitek, že jste mohli pracovat lépe.

Je vaše práce dostatečně smysluplná?

Je těžké dělat něco, co postrádá smysl. Jeden experiment se skládáním robotů z lega prokázal, že demotivující pracovní podmínky snadno ničí radost z práce i u nadšených jedinců. Demotivovat může řada věcí, například i nemožnost soustředit se déle než pár minut. Přitom jen málokteré pracovní prostředí umožňuje naplno se ponořit do práce po delší dobu.

Pořádek a přehlednost

Proč je dobré mít vše přehledně uspořádané? Důvod naznačím na jednoduchém příkladě. Představte si dílnu. Jak by se vám asi pracovalo, kdyby všechny nástroje, šroubky, veškerý materiál a vybavení dílny, byly na jedné velké hromadě? Produktivita nic moc, že? Než byste vyhrabali šroubovák, zapomněli byste možná i na co jste jej potřebovali. Kdežto máte-li jej vždy na stejném místě, ruka se natáhne téměř automaticky – bez přemýlení – a vy můžete pracovat plynule. Nedostatečná plynulost práce bývá častým důvodem nutkání práci se vyhnout.

kdy dohoníme německo

Kdy doženeme Německo?

Proč jsou Němci bohatší než Češi? Máme šanci dostihnout Německo v produktivitě a v prosperitě? Co je hlavní příčinou, že se nám to nedaří a možná nikdy ani nepodaří?

Přemýšlejte o své práci

Přemýšlení by mělo předcházet zklidnění mysli a těla. (Kvalitně přemýšlet můžete ale i například při chůzi lesem.) Já to dělám tak, že se zavřu do pracovny a sedím alespoň deset minut v klidu. Soustředím se jenom na svůj dech. Potom zapisuji cokoliv mě napadne. Když nic nepřichází, začnu si klást otázky: Čemu se snažím vyhýbat? Proč se tomu vyhýbám? Jak bych si mohl práci ulehčit? Proč je nutné tu práci udělat? Co tím získám? A co ztratím, pokud to nestihnu udělat včas? …
Většina důvodů bývá skrytá. Rezistence mívají často i absurdní příčiny z konfliktů v minulosti.
Nestačí jen objevit odpovědi na otázky „Proč?“; je potřeba najít odpovědi i na otázky „Jak?“.

Vyhýbejte se demotivujícím informacím

Cílem zpravodajských kanálů není podávat objektivní informace (ty by většinu lidí unudily k smrti), ale získávat co největší množství čtenářů (konzumentů reklamy). Toho lze dosáhnout jenom tak, že informujete především o katastrofách, nehodách, násilí a o bezmoci (politicky orientované informace).
Podobné informace nás doslova rozežírají zevnitř. Zamyslete se. Může vás například nějak motivovat čtení zpráv o tom, na co se používají daně, které odevzdáváte? Mohou vás zprávy povzbudit k vyššímu pracovnímu výkonu? Nemohou, způsobují pravý opak! Chraňte si svůj myšlenkový prostor. Konzumujte pouze informace, které mohou být nějakým způsobem pro vás přínosné. Nenechte se ovládat primitivními emocemi.

Je na vaší práci něco, na co se můžete těšit?

Zdá se vám, že ani ne? A co třeba pocit uspokojení z dokončení byť i těch nejmenších kroků? Můžete mít radost například z vyřízení e-mailů? Uvědomte si, že přístup k práci je jenom stav mysli.

Když to nejde po dobrém, zbývá už jen po zlém

Nemůžete-li se donutit pracovat a nemůžete-li ani sehnat někoho, kdo by pracoval za vás, nechte se zaměstnat a umožněte, aby vás do práce dokopal manažer, který si v kopání do zadků libuje. Bude to oboustranně výhodný vztah. Hezký článek na toto téma naleznete zde.

Máte-li defekt výhýbání se práci vrozený, budete nejspíš muset s odporem k práci bojovat celý život, bez ohledu na dosažené úspěchy v překonávání sama sebe. Vždy je však možnost si práci nějak zpříjemnit a ulehčit. Vlastně je otázkou, zda to vůbec jako nějaký defekt vnímat, protože spousta vynálezů vznikla právě díky tomu, že se lidem nechce pracovat.

One thought on “Jak se přinutit pracovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *