Proč mít osobního kouče je nutnost

Asi první, co vás napadne, když se řekne „najmout si kouče“ je otázka ceny. Platit 2 tisíce a více za hodinu se zdá šílené. Na to nemám, řeknete si.

Když detailně prozkoumáte jak dosáhli k úspěchu ti nejúspěšnější, zjistíte, že mnozí mají řadu osobních koučů najednou. Jednoho na investování a finance, druhého na emoční psychologickou stránku pro zvyšování efektivity, třetího na zvyšování fyzické kondice, čtvrtého na rozvoj rodinných a osobních vztahů, atd. Šílené, že? Jenže pro ty nejlepší jde vždy o nezbytnou investici, chtějí-li být nejlepšími. Nikdo z nich nemá čas, aby studoval hory knih a videí a ještě to nějak svépomocí v sobě trénoval.

Co přesně dělá kouč?

Obecně můžeme říct, že osobní kouč pomáhá lidem dosáhnout jejich osobních nebo profesionálních cílů.
Tady je několik klíčových aspektů, které definují roli osobního kouče:

  1. Stanovení cílů: Kouč pomáhá klientům identifikovat jejich cíle, ať už jsou to cíle osobní, profesionální, nebo například týkající se vztahů.
  2. Plánování: Po identifikaci cílů kouč pracuje s klientem na vytvoření plánu, jak tyto cíle dosáhnout. To může zahrnovat kroky k rozvoji dovedností, změně návyků, nebo zlepšení osobního života.
  3. Podpora a motivace: Kouč poskytuje podporu, motivaci a povzbuzení, pomáhá překonávat překážky a udržet klienta na správné cestě k dosažení jeho cílů.
  4. Zpětná vazba a reflexe: Pravidelná zpětná vazba je klíčová. Kouč pomáhá klientům reflektovat jejich pokrok, identifikovat, co funguje a co ne, a případně upravit plán.
  5. Rozvoj sebepoznání a sebeúcty: Mnoho koučů se zaměřuje na rozvoj sebepoznání a sebeúcty klientů, což je základní kámen pro dosažení osobních a profesionálních cílů.
  6. Zlepšování komunikačních dovedností: Komunikace je často klíčová pro dosažení cílů, ať už v osobním životě, ve vztazích, nebo v kariéře. Kouč může pomoci s rozvojem těchto dovedností.
  7. Zvládání stresu a časový management: Koučové často pracují s klienty na zlepšení jejich schopnosti zvládat stres a efektivněji si plánovat čas, což jsou důležité dovednosti v dnešní uspěchané době.

Osobní kouč pomáhá klientovi především rozvíjet dovednosti, návyky a myšlenkové procesy, které jsou udržitelné a přenosné napříč různými aspekty jeho života a kariéry. Používá mechanismy budování návyků, jako je určení spouštěče, vytvoření mikro-návyku, nebo třeba i plánu na zotavení z neúspěchu​​. Vzpomeňte si, jak veledůležitou roli měla koučka Wendy v seriálu Miliardy!

Co dělat, když na kouče nejsou peníze?

Já peníze na kouče nemám, i když pracuji od rána do noci i přes víkendy, protože jsem stále nevyřešil problém s motivací (dopaminem) a soustředěností. Věnuji se mnoha projektům zároveň. Pracuji sice naplno, ale jen málokterý projekt zvládám dokončit, protože těsně před cílem vždy vyhořím, ztratím páru, tzn. veškerou motivaci. Mohu se snažit sebevíc, ale žádný dopamin mi můj podivný mozek na dokončení projektu nepřidělí. Dokáže těsně před cílem už jen sabotovat. Jsem jako ty nebohé laboratorní myšky, kterým vědci zablokovali dopamin, dali před ně jídlo a pozorovali, jak totálně vyhladovělá myš bez jakéhokoliv zájmu zírá na jídlo a není schopná se ani pohnout, protože bez dopaminu to biologicky zkrátka nejde. Teprve když dostala dávku dopaminu injekcí, rozběhla se k jídlu a zuřivě se do něj pustila.

Kouče nutně potřebuji. Nemám sice peníze ani na toho nejlevnějšího, ale to neznamená, že si kouče nebo i více koučů nemohu pořídit! Když se budu hodně snažit, mohu si pořídit dokonce ty nejlepší kouče na světě. Stačí si je ‚naprogramovat‘. Říkáte si co to je zase za blbost! Naprogramovat si kouče?! Nevím, nemělo by vás v době překotného rozvoje AI překvapit, že lze dnes umělou inteligenci naprogramovat podle vašich potřeb. Základem je vytvořit v openAI GPT agenta, domluvit se s ním co přesně od něj potřebujete a nahrát mu do vlákna co nejkvalitnější informace, tzn. odborné knihy, přepisy videí apod. Pak se s ním domluvíte, aby si informace nastudoval a máte první (nejjednodušší) krok hotový. Zatím se sice nejedná o kouče, ale o špičkový expertní systém, který ví vše o koučování a dokáže poradit. Avšak i to je lepší, než se měsíce trápit studiem desítek knih, které on zvládne přechroustat a pochopit za pár sekund.

osobní kouč

Stačí už jen, aby tak nějak OŽIL. Je sice příjemné mít odbornou odpověď na cokoliv s čím potřebujete poradit, jenže koučování spočívá v interagování. To kouč musí klást otázky! A musí se ptát správným způsobem a ve správný čas, aby klient udržel pozornost na podstatných věcech a dokázal se neustále zdokonalovat a posouvat vpřed. Expertní systém otázky klást neumí. Takže ještě žádného kouče nemám, pouze vysoce vzdělaného rádce.

Jak tedy kouče ‚vyrobit‘? Zatím mám jen mlhavou představu, ale jsem přesvědčený, že to s GPT4 vymyslíme. Kdybyste někdo měl o osobního kouče zájem, napište mi na psavec@email.cz . Pomůžete tím vrátit mou pozornost na dokončení tohoto mimořádně důležitého projektu, bez kterého nemám šanci začít dokončovat další rozdělané projekty. Kouč poběží na tomto webu v sekci s předplaceným přístupem. Připomínat se bude na mobil. Kdo se přihlásí první, může získat přístup zdarma. Budete pak stejně jako já pokusná myš umělé inteligence. Stejně nás za pár let ovládnou, tak si to můžete vyzkoušet nanečisto. 😉

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *