Obětování pohodlí pro získání větší odměny v budoucnosti

Naše kultura často upřednostňuje okamžité uspokojení a snadný život. Úspěšní lidé však vědí, že jde o past a upřednostňují koncept sebedisciplíny s odkladem odměn do budoucnosti. Jde o princip, který podporuje myšlenku snášení nepohodlí pro budoucí zisky. Tato filozofie, ačkoli náročná, je základním kamenem pro dosažení významného a déle trvalejšího úspěchu v životě a také je nezbytným předpokladem pro zažívání pocitů štěstí. Štěstí nelze koupit za peníze. Pocit štěstí se musí vybojovat.

Přitažlivost okamžitého uspokojení

Moderní doba je plná pastí okamžitého potěšení. Prodejci se neustále snaží davům vsugerovat, že štěstí rovná se nákup řešení. S pokroky digitální technologii a silnou konzumní kulturou, která nabízí jen rychlá a okamžitá „řešení“, se odolávání pokušení stalo skutečnou výzvou, protože si většina lidí ani neuvědomuje, že se nechali nachytat. Vyhledávání okamžitého uspokojení, i když je pohodlné a v krátkodobém horizontu většinou i příjemné, vede k nespokojenosti, pomíjivým radostem, k pocitu nenaplnění a zmaru.

Nebezpečí slabé vůle

Představte si osobu se slabou vůlí. Když čelí výzvám, její instinkt velí vyhnout se tomu a hledat cestu nejmenšího odporu. Tento přístup může nabídnout dočasný komfort, ale vyvstává zásadní otázka: Jak pravděpodobné je, že taková osoba dosáhne něčeho významného v životě? Život není hladká cesta; je protkán krizemi a výzvami. Pro někoho, kdo se pravidelně vyhýbá nepohodlí a obtížím, se mohou i malé problémy stát nepřekonatelnými překážkami. Realita života je mnohem tvrdší, než jak obraz vědomě vnímáme. Nechat se unášet proudem života je jako plavat ve víru výlevky odpadní vody z umyvadla. Slabá vůle jsou nevytrénované dovednosti v zachytávání se, či přímo v tvoření pevných břehů, díky kterým lze zpomalit nevyhnutelné. Odolat víru a nebo dokonce jít proti proudu, vyžaduje mimořádné dovednosti, kde počátečním impulsem je silná vůle. Silná vůle umožní nasměrovat počáteční impuls správným směrem. Promyšlený trénink návyků následně vyrobí pomyslnou veslici, díky které lze významně oddálit destrukci a začít si doopravdy užívat života, byť za cenu zvýšeného přemýšlení a „veslování“. Oproti tomu slabá vůle vás nasměruje přímo do kanálu.

Síla sebedisciplíny

V ostrém kontrastu k lidem vyhledávajícím okamžité potěšení a zábavu, si představte osobu, která volí těžší život, ne z masochismu, ale z touhy po růstu a síle. Tento jedinec vyhledává výzvy. Vnímá je jako příležitosti k rozvoji odolnosti a k umožnění větší svobody. Každá sebevynucená výzva je krokem k tomu stát se silnějším, adaptabilnějším a méně pravděpodobně přemoženým životními obtížemi. Nejenže snášejí těžkosti; objímají je a chápou, že tyto zkušenosti jsou nezbytné pro růst. Sebedisciplína je souborem dlouhodobě udržovaných návyků. Jde o to nejcennější aktivum, jaké můžete mít. A nikdo vám je nemůže zcizit.

Vyhledávání těžších výzev namísto vyhýbání se

Nejcennější dovedností v životě je schopnost rozpoznávat těžké výzvy, které jsou pro vás již překonatelné a schopnost dlouhodobě těmto výzvám čelit. Volbou těžší nepohodlné cesty si člověk efektivně vytváří imunitu proti budoucím problémům. Nehledáte potíže, ale ani se jim nesnažíte vyhýbat. Zkrátka jen proaktivně řešíte výzvy, v pořadí podle jejich důležitosti. Nepřeskakujete k lehkým snadným zábavám. Neschováváte před problémy hlavu do písku. Díky tomu, když nastanou neočekávané obtíže, jste připraveni je bez odkladu řešit. Život strukturovaný kolem překonávání překážek, zpevněný dovednostmi v odolávání pokušením, vás vybaví mentálním a emočním nástrojem, který je v časech krize neocenitelný.
Lze si to představit i na příkladě války na Ukrajině. Proaktivní mentalita se snaží rakovinu přicházející z východu vyléčit, vyoperovat, uzdravit systém. Pasivní přístup k šíření této těžké nemoci, kdy si řeknete, že se to třeba nějak samo zastaví a budete se tvářit, že se vás tento problém netýká, by přirozeným způsobem vedl k chaosu, destrukci, kolapsu.

Konečná odměna

Konečnou odměnou za život v sebedisciplíně není jen dosažení cílů nebo překonání výzev. Je to transformace sebe sama. Disciplinovaný jedinec se stává více než jen úspěšným; stává se odolným, adaptabilním a připraveným na cokoli, co život přichystá. Proaktivním jednáním si navíc vytváří svou vlastní cestu a vyhýbá se díky tomu pastem, které chystá na druhé pomatená společnost.

Tato transformace je mnohem cennější než jakékoli dočasné potěšení, které by mohlo přijít z volby snadné cesty.

 

Závěrem

Sebedisciplína je o volbě těžké cesty, ne však jako forma sebetrestání, ale paradoxně jako prostředek k bohatšímu, plnějšímu životu prostřednictvím zocelení. Jde také o prozření principů výhod konkurenceschopnosti. Lidé přirozeně upřednostňují snazší cestu a rychlé uspokojení před těžkou cestou a odměnou někde v daleké budoucnosti. To vám dává jasnou konkurenční výhodu. Díky neustálému promyšlenému čelení výzvám budete výrazně konkurenceschopnější, než jedinci, kteří se nechávají zlákat slastmi snadného pohodlného života. Oni budou trpět, vy si budete užívat.

Je to o pochopení, že pravé uspokojení a úspěch přichází z neustálého čelení výzvám. Klíčem k úspěchu je upřednostnit vždy řešení těžších úkolů před lehkými. Díky tomu se člověk stává silnějším a bohatším. Lze si to připodobnit například i k vystavování se chladu, kdy díky tomu nutíte tělo pracovat efektivněji, nebo k vystavování se zvýšené fyzické námaze, na kterou tělo reaguje adaptací svalstva. Stáváte se silnější, výkonnější, odolnější … dokonalejší. Ale to vše se děje vždy jen díky zvýšené zátěži. Úspěch nikomu nespadne do klína shůry jen díky přání si dosažení úspěchu. A už vůbec ne studiem informací o dosahování úspěchu. Dostatek informací už máte! A ty, které vám chybí, objevíte díky tréninku sebedisciplíny, tedy praxí.

Ve světě, který upřednostňuje pohodlí a komfort, je sázka na trénink sebedisciplíny sázkou na jistotu. Stanete se díky tomu výjimečnými. Osobně mám zkušenost, že vytrénovat sebedisciplínu, je to nejtěžší, čemu je nutné čelit. Mám však jistotu, že jde o nejlepší investici času, jakou si lze představit. I když se nedaří, snažím se neustále tento problém řešit, protože nic lepšího k dosahování úspěchu ani neexistuje. Zisk z aplikované sebedisciplíny lze pociťovat ve všech oblastech života, tzn. ve zlepšení fyzičky, zdraví, v oblasti vztahů, v oblasti finanční prosperity. Je mi jasné, že dosáhnout dokonalosti nelze, že jde jen o přelud, ale přesto za tím jdu, protože právě ta fiktivní dokonalost skrývá důležité výzvy přinášející reálné pozitivní změny. A změna je život.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *