Sebedisciplína

Zajímá vás co je sebedisciplína a jak tuto vysoce ceněnou dovednost získat?

sebedisciplínaSebedisciplína je schopnost ovládat hlavní složky osobnosti a směrovat je k dosažení cílů. Jde o to vybudovat moc nad svými emocemi. Potřebujete trénovat neokortex (šedá kůra mozková – nejmladší struktury mozku, kde sídlí myšlení), aby dokázal přebírat moc nad prostředním (savčím) mozkem, který je zmítán emocemi, náladami a neurčitými pocity.
Namísto „Jak se mám donutit dělat to, co bych měl dělat?“ si pokládáte otázky typu
„Jak mohu zařídit, aby část mne, která vzdoruje, mi umožnila dělat co je zapotřebí?“

Dokud jsme řízení druhými (rodiče, učitelé, vedoucí …), sebedisciplína není trénována a jako každá dovednost, která se netrénuje, ochabuje. Protože po většinu života býváme disciplinováni (usměrňováni) druhými, zřídka vytvoříme nezbytné seberegulační návyky (tzn. například sebe-disciplínu).

Sebedisciplína je jako sval – musí být soustavně procvičována, aby mohla zesílit a byla dostupná kdykoliv je potřeba. Pokud ji přestanete procvičovat, zeslábne a budou vás ovládat emoce, nálady a defektní vlivy vašeho okolí.

Při dosahování cílů je často nutné překonávat překážky, které jsou velmi nepříjemné. Nemáte-li dobře vytrénovanou sebedisciplínu, pravděpodobně se nepříjemným překážkám budete vyhýbat a tedy nemůžete potom uspět v takovém rozsahu, jaký je váš potenciál. Savčí mozek nabízí jednoduchá řešení: boj nebo útěk. To je dobré v divočině, kdy jde o život, ale nevhodné když potřebujeme řešit rozmanité denní starosti.

Kvalitních knih na toto téma je stále málo. Doporučit bych mohl například Self-Discipline in 10 days. Autor má údajně zkušenosti s tisíci případů, ze kterých vycházel. Jako příčiny problémů uvádí vnitřní paralýzy.

Paralýza obavami a strachem bývá silnější, než nedostatečná motivace.  Stavění se našim obavám tváří v tvář vyvolává úzkost. Často se domníváme, že vyhýbáním se nepříjemným situacím po dostatečně dlouhou dobu dojde k jejich samovolnému zmizení.  Dokud nepřijmete konkrétní podvědomé obavy, nebudete schopni vypěstovat svou sebedisciplínu. Podvědomé obavy budou zabraňovat realizaci myšlenek.

Obavy a vnitřní konflikty

Obavy jsou součástí lidské osobnosti. Musíme se naučit je rozpoznávat a přijímat jako součást života. Není sice možné zbavit se všech obav, avšak lze jejich vliv snížit na dostatečnou úroveň, kdy již bude možné překážky překonávat třeba i jen silou vůle (lépe silou vypěstovaných návyků).

Nejhorší, čeho bychom se měli obávat, je strach sám o sobě. Vyskytuje se totiž mnohem častěji, než skutečné nebezpečí.

Nejběžnější obavy:

  • strach ze selhání
  • strach z úspěchu
  • strach z odmítnutí
  • strach z průměrnosti
  • strach riskovat
  • strach „co si myslí vaše okolí“

Obavy lze nahrazovat dovednostmi, vědomostmi a následně i přesvědčeními, které podporují růst. Nestačí trénovat sebedisciplínu. Je zároveň zapotřebí vzdělávat se, získávat ověřené průkazné informace. Z toho potom krystalizují nová přesvědčení.

Příspěvek pokračuje na další straně

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *