Psychoviry – skrytá hrozba na každém kroku

Máte občas pocit, že něco ve vás jedná za vás? Stává se vám, že máte nutkání někoho slovně napadnout? Cítíte se často vyčerpaní? Příčinou může být informační virus – psychovirus.

Psychovirem se může stát jakákoliv informace, která se vám usadí v hlavě a začne ovlivňovat vaše jednání negativním způsobem – tedy způsobem, kdy v důsledku půjdete svým chováním proti sobě. V extrémních případech napadení informačními viry končí smrtí (sebevraždy, autonehody, špatná životospráva, příliš mnoho stresu), psychickým vyčerpáním, izolací od společnosti, jmenujte sami…

Celý příspěvek 

Jak se ucházet o práci a jak (ne)napsat životopis

Co je dobré vědět, chcete-li si najít lepší práci? Začněte od potřeb zaměstnavatele. Následující článek není návodem jak získat práci. Jde o nástin procesu „zaměstnávání“, ale z druhé strany. Řada uchazečů vůbec nechápe očekávání zaměstnavatelů ani jejich potřeby. Tady je vaše šance: pokuste se podívat na věc z pohledu zaměstanavatele.
Celý příspěvek 

Slovní hříčky

Nejsem jazykovědec, básník ani žádný ustálený literát, ale baví mě hrát si s významem slov, provokovat, zkoumat je z různých úhlů. Následující hříčky berte jenom jako hříčky.

úspěch
Úspěch je když někdo spěchá a je rychlejší než ostatní? Potom je úspěšný anebo uspěchaný? Může být úspěch také když někdo do-spěje, do-spí, přestane spát … začne něco dělat?

selhání
Když někdo lže, se-lže, „sobě lže“ – „si lže“. Lhaní = selhání? Samotný úspěch by pak mohl být pohyb bez lhaní; pohyb za tím, co opravdu chci, ne za tím, co si nalhávám nebo mi bylo nalháno.

reklama
Co když je reklama založena na klamech a klamání? Potom když si budete chtít nechat udělat reklamu, budete se tím snažit ostatní oklamat?

odvaha
Zvážím a uvážím, zda-li se odvážím.

nemoc
Nemít moc … ne-moc.

Povinnost nebo závazek?
Má-li být motivací strach, potom je na místě slovo povinnost. Nemusíte se však cítit provinile a nemusíte mít žádné povinnosti. Namísto povinnování se můžete zavazovat. Každopádně nahradíte-li slovo povinnost slovem závazek, může se vám žít lépe. Vyžaduje to však přijmout zodpovědnost.

zodpovědnost
Nejlépe je toto slovo definováno v angličtině – responsibility, neboli response ability – což není nic jiného, než schopnost odezvy. Přijmout zodpovědnost je těžké, nemáte-li zkušenosti. Jak můžete odpovídat vhodně na podněty, chybí-li vám dostatek zkušeností? Proto je zapotřebí určitý řád, který motivuje strachem – například státní uspořádání.

pořádek
Po-řád-ek. Udělat si ve věcech pořádek znamená uspo-řád-at je, se-řad-it, vnést do nich řád.

organizovanost
Aby jakýkoliv orgán (tělesný, společenský, dokonce i myšlenkový …) mohl být funkční, musí být v pořádku – musí existovat jistý řád nebo uspo-řád-anost, organ-izovanost.

nápad
Co se děje, když vás něco nebo někdo napadne? … Zaútočí! Nápad = útok? Je možné, že kdykoliv dostaneme nějaký nápad, jedná se o napadení? Co je napadeno? Naše vnímání? Náš rozum či mysl?

zákaz
Kořenem tohoto slova je kaz. Která další slova mají stejný kořen? Pří-kaz, z-kazit, káz-at, ná-kaza.
A interpretace slova zákaz? Mohlo by to být zarazit kaz? Stejně tak slovo nákaza: „Ná! Tady máš kaza!“ 🙂

spása
Může s tímto slovem nějak souviset slovo pastva? Asi ne, ale podobnost je zajímavá. Spásat na pastvině. Je to past? Past a vina? Mnoho lidí touží po spasení – tedy chtějí být spaseni?

 

Kořenové principy úspěšné SEO

Při optimalizaci stránek je dobré mít stále na mysli kořenové principy efektivního vyhledávání na internetu. Soustředíte-li se na techniky optimalizace namísto na základní principy, je těžké v dlouhodobém měřítku dosáhnout kvalitních výsledků. Co mám na mysli těmito principy?

1. vyhledávač má snahu dávat uživatelům co nejlepší výsledky vyhledávání (aby si uživatele udržel)
2. uživatelé chtějí co nejsnáze najít přesně to co hledají (zadám-li například „prodej ratanového nábytku“, očekávám mezi prvními výsledky předloženými vyhledávačem kvalitní prodejnu s ratanovým nábytkem)

Proč zmiňuji něco tak očividného a zřejmého? Ono je to totiž tak zřejmé, že se na tyto dvě skutečnosti při optimalizaci zapomíná. Honba za návštěvností je zcestná. Důležitá je konverze. Stránku musí najít ten, kdo ji hledá. Všimněte si, že výše uvedené principy jsou etické. Nejsou to žádné tajné techniky, žádné skryté algoritmy.

Kvalitní vyhledávače stále zdokonalují metody posuzování obsahu stránek. Mají přirozenou snahu předložit uživateli výsledky co nejvíce se blížící jeho očekávání.

Stránky musí být optimalizovány tak, aby byla co nejvyšší relevantní návštěvnost. Vyhledávače již delší dobu sledují i chování uživatelů na stránkách, na které je přivedly. Používají k tomu řadu metod. Znáte například Google Toolbar? Víte, že slouží k monitorování pohybu uživatelů na stránkách? Sleduje se zejména doba strávená na stránkách. Je-li obsah relevantní, předpokládá se, že uživatel na webu nějakou dobu zůstane. Pokud přijde a hned odejde, jistě to neudělal jen tak z rozmaru. Něco hledá. Nenachází-li, jde jinam. Co si nejspíš pomyslí o vyhledávači?: „Google, kam jsi mě to poslal!“ Věřím, že doba jakou stráví uživatel na stránce, má významnou roli v pozicování stránek ve výsledcích vyhledávání.

Google sleduje chování návštěvníků dále ještě pomocí Google Analytics, pomocí svého vlastního prohlížeče (Chrome), pomocí Google Bookmarks, Desktop Search a dokonce i pomocí služby Gmail. Zaměřit se pouze na zvýšení návštěvnosti je velmi krátkozraké.

Na internetu kolují různé názory na faktory posuzování stránek vyhledávači. Mnohdy se jedná jen o důmyslně propracované ryzí dohady. Dokud však budou fungovat přirozené síly trhu, budou vítězit stránky s lepším obsahem a větší váhou. Z části pozice ovlivňuje samotný obsah a s tím související sledování chování uživatelů a z větší části provázanost s jinými stránkami udávající váhu jednotlivých stránek. Váhu stránek určují především odkazy směřující na stránky. Jak se asi začne Google dívat na zpětné odkazy? Domluvíte se s webmasterem jiných stránek na výměně odkazů a tím obelstíte Google. Snažíte se napodobit přirozené odkazy (např. odkazy spokojených klientů/spolu­pracovníků/re­daktorů …), jenže tím ničíte kvalitu vyhledávání.

Je v tom určitá naivita (kdo by dnes měl čas vkládat někam na internet své objektivní názory na všechno s čím se setká?), ale také nutný idealizmus. Kdo by si nepřál najít co nejčastěji přesně to co hledá? Optimalizace vyhledávání musí sloužit především k uspokojování potřeb hledajících.

Stále diskutovaný Pagerank
Z definice Google Pageranku (dále PR) vyplývalo, že váha stránek je tím vyšší, čím více směřuje na web odkazů a čím jsou relevantnější (vztahující se k tématu, ke klíčovým slovům). Trochu nešťastná byla informace, že PR údajně klesal pokud stránka odkazovala na jiné stránky. To už dnes neplatí, alespoň ne pokud odkazy vedou na stránky s relevantním obsahem. Naopak, dokonce tím vaše stránka získává vyšší váhu. Chcete-li jednoduše zlepšit své pozice ve vyhledávačích, jedním ze způsobů je zvýšit provázanost relevantních odkazů tím, že skrze klíčová slova, na která optimalizujete, budete odkazovat na stránky s vyšším PR, kde se tato slova vyskytují.