Slovní hříčky

Nejsem jazykovědec, básník ani žádný ustálený literát, ale baví mě hrát si s významem slov, provokovat, zkoumat je z různých úhlů. Následující hříčky berte jenom jako hříčky.

úspěch
Úspěch je když někdo spěchá a je rychlejší než ostatní? Potom je úspěšný anebo uspěchaný? Může být úspěch také když někdo do-spěje, do-spí, přestane spát … začne něco dělat?

selhání
Když někdo lže, se-lže, „sobě lže“ – „si lže“. Lhaní = selhání? Samotný úspěch by pak mohl být pohyb bez lhaní; pohyb za tím, co opravdu chci, ne za tím, co si nalhávám nebo mi bylo nalháno.

reklama
Co když je reklama založena na klamech a klamání? Potom když si budete chtít nechat udělat reklamu, budete se tím snažit ostatní oklamat?

odvaha
Zvážím a uvážím, zda-li se odvážím.

nemoc
Nemít moc … ne-moc.

Povinnost nebo závazek?
Má-li být motivací strach, potom je na místě slovo povinnost. Nemusíte se však cítit provinile a nemusíte mít žádné povinnosti. Namísto povinnování se můžete zavazovat. Každopádně nahradíte-li slovo povinnost slovem závazek, může se vám žít lépe. Vyžaduje to však přijmout zodpovědnost.

zodpovědnost
Nejlépe je toto slovo definováno v angličtině – responsibility, neboli response ability – což není nic jiného, než schopnost odezvy. Přijmout zodpovědnost je těžké, nemáte-li zkušenosti. Jak můžete odpovídat vhodně na podněty, chybí-li vám dostatek zkušeností? Proto je zapotřebí určitý řád, který motivuje strachem – například státní uspořádání.

pořádek
Po-řád-ek. Udělat si ve věcech pořádek znamená uspo-řád-at je, se-řad-it, vnést do nich řád.

organizovanost
Aby jakýkoliv orgán (tělesný, společenský, dokonce i myšlenkový …) mohl být funkční, musí být v pořádku – musí existovat jistý řád nebo uspo-řád-anost, organ-izovanost.

nápad
Co se děje, když vás něco nebo někdo napadne? … Zaútočí! Nápad = útok? Je možné, že kdykoliv dostaneme nějaký nápad, jedná se o napadení? Co je napadeno? Naše vnímání? Náš rozum či mysl?

zákaz
Kořenem tohoto slova je kaz. Která další slova mají stejný kořen? Pří-kaz, z-kazit, káz-at, ná-kaza.
A interpretace slova zákaz? Mohlo by to být zarazit kaz? Stejně tak slovo nákaza: „Ná! Tady máš kaza!“ 🙂

spása
Může s tímto slovem nějak souviset slovo pastva? Asi ne, ale podobnost je zajímavá. Spásat na pastvině. Je to past? Past a vina? Mnoho lidí touží po spasení – tedy chtějí být spaseni?

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *