Soustředěnost

Lidé se většinou o soustředěnost začnou zajímat až když už je trochu pozdě. Chybí-li dostatek soustředěnosti byť i jenom na dočtení článku do konce, je lépe rovnou to vzdát. Ve skutečnosti se o soustředěnosti nechcete nic dozvědět. Hledáte jen výmluvu, proč se nemůžete soustředit. Ale co kdybyste mohli objevit nějaký nástroj, který vám -vložíte-li do toho trochu snahy- začne pomáhat míru vaší soustředěnosti úspěšně zvyšovat?

ornamentPředstavme si soustředěnost zjednodušeně jako armádu neuronů ve své hlavě, sjednocených v činnosti, majících konkrétní cíle. Vzájemnou spoluprací se snaží vyřešit úkol, najít řešení.
Sjednocují se ve společném úsilí, protože čím je jich více, tím větší je jejich moc (tím více energie mohou zapojit do procesu hledání cesty k řešení) .
Z různých vrstev nervové soustavy však přicházejí neustále nové a nové podněty. Aby bylo možné udržet dostatečné množství energie na dosahování cílů, musí být vytvořen bystrý filtrační systém sladěný s hlavními cíly, který je schopný odfiltrovat rušivé podněty. Odfiltrovat znamená přiřadit prioritu nebo podněty rovnou ignorovat.

Vědomě jsme schopni soustředit se na maximálně jednu věc. Můžeme sice přepínat rychle pozornost a vytvořit tím iluzi vnímání více věcí najednou, ale tím jen snižíme efektivitu soustředěnosti.  Soustředěnost je jednou z klíčových dovedností, které se musí trvale rozvíjet nebo přinejmenším udržovat na dostatečné úrovni, abychom byli schopni zvládat denní starosti.

Jak efektivně může být využita naše energie, pokud ji rozptylujeme všemi směry a reagujeme na každý podnět? Na obrázcích vlevo je žárovka a paprsek laseru. laser versus žárovkaZjednodušeně si představme, že do obou zařízení je přiváděno stejné množství energie. Bude stačit světlo žárovky k natavení trubky, když je energie rozptylována všemi směry? A co energie laserového paprsku?
Zpozorujete-li, že je vaše soustředěnost vratká až roztěkaná, vzpomeňte si na toto přirovnání. Potřebujete totiž soustředěnost ostrou jako laser, jinak budete jen zbytečně plýtvat energií.

 

Jednou z možností jak zlepšit soustředěnost, je omezit přísun podnětů a nových informací. Ubyde tím množství nadbytečných (a zbytečných) stimulů.
Na začátku býváme dobře soustředění, protože něco působí zajímavě či nevšedně a naše smysly se na danou věc upínají v největší míře. Zpravidla jde o zábavu. Problém nastává, když se máme soustředit na nějakou všední činnost – třeba na práci, která nevyvolává pocity radosti, ale je třeba ji vykonat. Soustředěnost může unikat k vyhledávání potěšení.

Nemáte-li vypěstované kvalitní návyky, budete se snažit uniknout od studia či od práce k zábavě. Únik je zapotřebí ze svého repertoáru činností zcela vykořenit. Problémy totiž nelze odsunout a doufat, že se nějak samy vyřeší.

 

Cvičení na zlepšování soustředěnosti

Přesměrování na svůj dech
Sledujte velmi pozorně každý nádech a výdech, včetně všech průvodních jevů. Je to takový mini-reset vašeho operačního systému. Vydržte svůj dech sledovat alespoň pět minut. Potom se vraťte k původní činnosti.

Pozorování předmětu
Sledujte nějaký předmět ve vašem okolí. Může to být cokoliv. Zkoumejte všechny podrobnosti – tvar, povrch, lesk, barvy, velikost. Vypněte při tom myšlenky a uvolňujte svaly. Po chvíli předmět jen sledujte pohledem a nepřemýšlejte. Vydržte alespoň tři minuty. Jakmile začne pozornost polevovat, začněte opět zkoumat podrobnosti předmětu.

Procházení bludišť
Výborný způsob jak trénovat soustředěnost je procházení bludiště. Nesmíte však při tom používat tužku – procházejte pouze pohledem.

Cvičení soustředěnosti
Z knihy Efektivní myšlení, Gerhard Schmidt

Pokaždé, když objevíte, že šlo o slepou uličku, máte možnost posílit schopnost navracet se na předchozí záchytný bod.
Toto cvičení může být užitečné především pro ty z vás, kteří bývají při práci často vyrušováni telefonáty nebo spolupracovníky. Schopnost vrátit se rychle k rozdělané práci významně zvyšuje efektivitu. Pochopíte jen když se bludiště pokusíte projít.

 

 

 

 

 

Soustředěnost je stav bdělé pozornosti. Na vás je vytrénovat své vjemové filtry tak, abyste umožnili své bdělosti pracovat jen s informacemi, které vám budou k něčemu užitečné. Pokud nemáte žádné cíle, je zbytečné trénovat soustředěnost. Žádnou v takovém případě nepotřebujete. Můžete se nechat volně unášet osudem, ale nebuďte moc překvapeni, když pohádka najednou skončí a vy tvrdě narazíte.

Udržování soustředěnosti na tvarech
Na následujícím obrázku je několik symbolů. Nejprve přepínejte pozornost mezi jednotlivými skupinami symbolů. Cvičení na trénování soustředěnostiVnímejte najednou všechny mikroskopy, potom všechny váhy, továrny, traktory …
Pokuste se po několik desítek sekund vnímat jen mikroskopy. Potom vnímejte jen váhy, piva, traktory, továrny, kola.
Cvičení podobného typu pomáhají zvyšovat nejen soustředěnost, ale také trochu rozšiřují periferní vidění.

Trénovat lze nejen filtry vizuální, ale i akustické, rozpoznávací a další.

Rozlišování zvuků
Sluchovou soustředěnost můžete trénovat kdekoliv, kde je slyšet více zvuků najednou. Můžete si například i pustit koncert a přepínat soustředěnost na různé hudební nástroje. Učte se udržet vnímání konkrétního „zvukového kanálu“, aniž by vás jiné zvuky byly schopné vyrušit a odvést soustředěnost stranou.

Texty
Přejíždějte pohledem po textu v knize a vyhledávejte a počítejte jen konkrétní slova nebo písmena. Cvičení můžete udělat obtížnější zaměříte-li se na určité kombinace písmen. Vyhledávejte například slova, v nichž jsou obsažena zároveň písmena a, n.

 

Soustředěnost sama o sobě nestačí. Je nutné vytrénovat především vytrvalost. Vedle toho je potřeba umět v sobě vyvolávat dostatečný zájem, tj. motivaci.

 

Dobrá zpráva je, že pracovat na zlepšení své soustředěnosti můžete začít hned teď a sice pomocí jednoduchých cvičení. Pro zájemce o navyšování svého největšího bohatství (dovedností) jsem připravil jednoduchou cvičebnici koncentrace (je zdarma).

Slovní hříčky

Nejsem jazykovědec, básník ani žádný ustálený literát, ale baví mě hrát si s významem slov, provokovat, zkoumat je z různých úhlů. Následující hříčky berte jenom jako hříčky.

úspěch
Úspěch je když někdo spěchá a je rychlejší než ostatní? Potom je úspěšný anebo uspěchaný? Může být úspěch také když někdo do-spěje, do-spí, přestane spát … začne něco dělat?

selhání
Když někdo lže, se-lže, „sobě lže“ – „si lže“. Lhaní = selhání? Samotný úspěch by pak mohl být pohyb bez lhaní; pohyb za tím, co opravdu chci, ne za tím, co si nalhávám nebo mi bylo nalháno.

reklama
Co když je reklama založena na klamech a klamání? Potom když si budete chtít nechat udělat reklamu, budete se tím snažit ostatní oklamat?

odvaha
Zvážím a uvážím, zda-li se odvážím.

nemoc
Nemít moc … ne-moc.

Povinnost nebo závazek?
Má-li být motivací strach, potom je na místě slovo povinnost. Nemusíte se však cítit provinile a nemusíte mít žádné povinnosti. Namísto povinnování se můžete zavazovat. Každopádně nahradíte-li slovo povinnost slovem závazek, může se vám žít lépe. Vyžaduje to však přijmout zodpovědnost.

zodpovědnost
Nejlépe je toto slovo definováno v angličtině – responsibility, neboli response ability – což není nic jiného, než schopnost odezvy. Přijmout zodpovědnost je těžké, nemáte-li zkušenosti. Jak můžete odpovídat vhodně na podněty, chybí-li vám dostatek zkušeností? Proto je zapotřebí určitý řád, který motivuje strachem – například státní uspořádání.

pořádek
Po-řád-ek. Udělat si ve věcech pořádek znamená uspo-řád-at je, se-řad-it, vnést do nich řád.

organizovanost
Aby jakýkoliv orgán (tělesný, společenský, dokonce i myšlenkový …) mohl být funkční, musí být v pořádku – musí existovat jistý řád nebo uspo-řád-anost, organ-izovanost.

nápad
Co se děje, když vás něco nebo někdo napadne? … Zaútočí! Nápad = útok? Je možné, že kdykoliv dostaneme nějaký nápad, jedná se o napadení? Co je napadeno? Naše vnímání? Náš rozum či mysl?

zákaz
Kořenem tohoto slova je kaz. Která další slova mají stejný kořen? Pří-kaz, z-kazit, káz-at, ná-kaza.
A interpretace slova zákaz? Mohlo by to být zarazit kaz? Stejně tak slovo nákaza: „Ná! Tady máš kaza!“ 🙂

spása
Může s tímto slovem nějak souviset slovo pastva? Asi ne, ale podobnost je zajímavá. Spásat na pastvině. Je to past? Past a vina? Mnoho lidí touží po spasení – tedy chtějí být spaseni?