PHP funkce pro vyjádření časových intervalů slovně … „včera“, „před 5 dny“, „za rok“ …

Jste-li vývojáři, může se vám hodit funkce pro získání slovního vyjádření uplynulého času (nebo zbývajícího času). Informace o uplynulém času, případně o času, který zbývá do nějaké události, se snáze uživatelům zpracovává, je-li vyjádřena slovně jako časový interval.

Představte si, že máte uživatelům zobrazit u jednotlivých akcí i kdy k těmto akcím došlo či dojde. Můžete samozřejmě zobrazit číselně datum a více se tím nezabývat:
14. dubna 2012 ve 13:30:15

Uživatelé by však jistě ocenili, kdyby nemuseli nad datumy přemýšlet a hned dokázali získat představu, kdy daná akce proběhla či proběhne. Zvláště kritické je informovat uživatele srozumitelnějším způsobem například v přehledech o objednávkách v e-shopech.
Ideální je proto zobrazit nejen datum, ale i slovní vyjádření:
včera
před 10 minutami
před týdnem
před měsícem
před 3 měsíci
za rok
za týden
za 10 minut
apod.

<?php
/** -----------------------------------------------------------------------
*   class CasovyInterval
*   Vrací slovní vyjádření uplynulého času nebo zbývajícího času
*   např.: před 5 minutami, před hodinou, před pěti hodinami, včera, před 3 dny, před týdnem, před měsícem, za minutu, za hodinu, ...
*
*   @author  Petr Franěk <franek.petr@seznam.cz>
*   @access  public
*   @todo   kontrola platnosti parametru $datum (např. pomocí preg_match)
*
*   Příklad použití:
*   $datum = '2013-03-05 12:00:12';
*   $t = new CasovyInterval;
*   echo $interval = $t->intervalSlovne($datum);    // zobrazí uplynulý nebo zbývající čas slovně v češtině
*   echo $uplynulychDni = $t->pocetDni('2011-01-01')  // zobrazí počet dní (číselně) od daného datumu
*
*   Třída CasovyInterval nemá konstruktor. Nejde o objekt v pravém slova smyslu. Slouží pouze k zapouzdření funkcí.
*/
class CasovyInterval
{
  /** ------------------------------------------------------------------------
  *
  *   Konvertuje DATE (YYYY-MM-DD) nebo DATETIME (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) na slovní vyjádření uplynulého nebo zbývajícího času
  *
  *   Vrací slovní vyjádření uplynulého nebo zbývajícího času
  *   @param   string datetime
  *   @access   public
  *   @return   string
  */
  public function intervalSlovne($datum)
  {
    if( empty($datum) ) {
      return "Nebyl předán datum.";
    }

    $perioda    = array("sekundy", "minuty", "hodiny", "dny", "týdny", "měsíce", "roky");
    $delka     = array("60","60","24","7","4.35","12");

    $nyni     = time();
    $unixovy_datum = strtotime($datum);

    if( empty($unixovy_datum) ) {
      return "Chybný formát datumu.";
    }

    // minulý čas nebo budoucí čas?
    //
    if( $nyni > $unixovy_datum ) {
      $rozdil   = $nyni - $unixovy_datum;
      $slovesnyCas = "před";

    } else {
      $rozdil   = $unixovy_datum - $nyni;
      $slovesnyCas = "za";
    }

    for($j = 0; $rozdil >= $delka[$j] && $j < count($delka)-1; $j++) {
      $rozdil /= $delka[$j];
    }

    $rozdil = round($rozdil);

    if( $slovesnyCas == "před" ) {
    	 switch ($perioda[$j]) {
     case "sekundy":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "sekundou";
      	$rozdil = "jednou";
      }else{
      	$perioda[$j] = "sekundami";
      }
      break;

     case "minuty":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "minutou";
      	$rozdil = "";
      }else{
      	$perioda[$j] = "minutami";
      }
      break; 

     case "hodiny":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "hodinou";
      	$rozdil = "";
      }else{
      	$perioda[$j] = "hodinami";
      }
      break; 

     case "dny":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "včera";
      	$rozdil = "";
      	$slovesnyCas = "";
      }else{
      	$perioda[$j] = "dny";
      }
      break; 

     case "týdny":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "týdnem";
      	$rozdil = "";
      }else{
      	$perioda[$j] = "týdny";
      }
      break; 

     case "měsíce":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "měsícem";
      	$rozdil = "";
      }elseif( $rozdil == 12 ){
       	$perioda[$j] = "rokem";
      	$rozdil = "";
      }else{
        $perioda[$j] = "měsíci";
      }
      break; 

     case "roky":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "rokem";
      	$rozdil = "";
      }else{
      	$perioda[$j] = "roky";
      }
      break;
     default:
     	break;
     }
    }else{  // "za ..."
    	 switch ($perioda[$j]) {
    	 case "sekundy":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "sekundu";
      	$rozdil = "jednu";
      }else{
      	$perioda[$j] = "sekund";
      }
      break;

     case "minuty":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "minutu";
      	$rozdil = "";
      }else{
      	$perioda[$j] = "minut";
      }
      break;  

     case "hodiny":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "hodinu";
      	$rozdil = "";
      }elseif( $rozdil >= 2 && $rozdil < 5){
        $perioda[$j] = "hodiny";
      }elseif( $rozdil >= 5 ){
        $perioda[$j] = "hodin";
      }
      break;  

     case "dny":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "zítra";
      	$rozdil = "";
      	$slovesnyCas = "";
      }else{
        if( $rozdil > 1 && $rozdil < 5 ) {
        	$perioda[$j] = "dny";
        }else{
         $perioda[$j] = "dní";
        }
      }
      break;  

     case "týdny":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "týden";
      	$rozdil = "";
      }elseif( $rozdil == 2 ){
        $perioda[$j] = "týden";
      	$rozdil = "příští";
      }elseif( $rozdil > 2 && $rozdil < 5 ){
        $perioda[$j] = "týdny";
      }elseif( $rozdil >= 5 ){
        $perioda[$j] = "týdnů";
      }
      break;  

     case "měsíce":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "měsíc";
      	$rozdil = "";
      }elseif( $rozdil >= 2 && $rozdil < 5 ){
        $perioda[$j] = "měsíce";
      }elseif( $rozdil == 12 ){
      	$perioda[$j] = "rok";
      	$rozdil = "";
      }elseif( $rozdil >= 5 ){
        $perioda[$j] = "měsíců";
      }
      break; 

     case "roky":
      if( $rozdil == 1 ) {
      	$perioda[$j] = "rok";
      	$rozdil = "";
      }elseif( $rozdil == 2 ){
        $perioda[$j] = "roky";
      }
      break; 

     default:

     	break;
     }
    }

    return "{$slovesnyCas} $rozdil $perioda[$j]";
  }

  /** ------------------------------------------------------------------------
  *
  *   Vrací počet dní od parametrem předaného datumu v mysql formátu ... YYYY-mm-dd nebo YYYY-mm-dd HH:ii:ss
  *
  *   @param   string datetime
  *   @access   public
  *   @return   integer
  */
  public function pocetDni($datum = "")
  {
   $sekund = $this->datum_na_timestamp($datum);

   $rozdil = time() - $sekund;
   $dni = floor($rozdil / (60 * 60 * 24));

  	return $dni;
  }

  /** ------------------------------------------------------------------------
  *
  *   Konvertuje DATE (YYYY-MM-DD) nebo DATETIME (YYYY-MM-DD hh:mm:ss) na timestamp
  *
  *   Vrací timestamp
  *   @param   string
  *   @access   private
  *   @return   integer
  */
  private function datum_na_timestamp($datetime = "")
  {
   // použitelné pouze pro 10 nebo 19 znakové vyjádření ( 0000-00-00 nebo 0000-00-00 00:00:00 )
   $delka = strlen($datetime);

   if(!($delka == 10 || $delka == 19)) {
     return false;
   }

   $datum = $datetime;
   $hours = 0;
   $minutes = 0;
   $seconds = 0;

   // DATETIME
   if($delka == 19)
   {
     list($datum, $time) = explode(" ", $datetime);
     list($hodin, $minut, $sekund) = explode(":", $time);
   }

   list($rok, $mesic, $den) = explode("-", $datum);

   return mktime($hodin, $minut, $sekund, $mesic, $den, $rok);
  }

} // end class

?>

class.casovy_interval.zip – zdrojový soubor

Funkce zapouzdřeny do třídy CasovyInterval. Třídu můžete používat ve svých projektech.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *