Přelidněná planeta?

Nedávno proběhlo v médiích, že je již více než 7 miliard lidí. Ve stejný den jsem si pro odreagování prohlížel na google mapách jednu zajímavost – mozaiky z kruhových uměle zavlažovaných polí v Saudské Arábii. Říkal jsem si: „Kolik lidí to asi tak uživí?“ A potom mě napadlo, že by bylo zajímavé spočítat, kolik prostorové biomasy tvoří 7 mld lidí dohromady. Rozumějte: „Kolik kilometrů krychlových prostoru zabírá lidská biomasa?“

Zvědavost poháněná představivostí začala dráždit klíčení pompézních myšlenek. SEDM MILIARD lidí! Dokážete si to představit!? Byl jsem kdysi na koncertě Rolling Stones na Letné. Mělo tam být údajně 50 tisíc lidí. Letná byla na prasknutí. Pětset krát dvěstě metrů. Kolik prostoru by potřebovalo 500 tisíc a kolik 5 milionů lidí? To by se snad nemohlo vejít ani do Čech. Což teprve 5 anebo rovnou všichni – 7 miliard lidí! Tahle planeta musí být jistě extrémně přelidněná. Přetékáme přes okraje. Země je na prasknutí!!

Začal jsem počítat. Stačí zjistit jaký objem v metrech krychlových zaujímá biomasa průměrného člověka a vynásobit tento objem počtem lidí na celé Zemi. Vyjde z toho objem biomasy v m3.
Objem biomasy jednoho člověka je zhruba 60 litrů (ponořte se do vany plné vody a změřte kolik litrů jste vytlačili ), přičemž jeden litr = jeden decimetr krychlový.
Do jednoho metru krychlového se vejde deset na třetí krychlových decimetrů a tedy 1000 dm3 / 60 dm3 je po zaokrouhlení 16. Do jednoho metru krychlového se vejde 16 „biomas“. (Nechci psát lidí, aby to ve slabších povahách nevyvolávalo hororové představy.)

Průměrný člověk zaujímá 1 m3 / 16 = 0,0625 m3.
Biomasa celého lidstva zaujímá přibližně 0,0625 m3 x 7 000 000 000 = 437 500 000 m3 prostoru. Je to ohromná gigantická krychle nepředstavitelných rozměrů!
Anebo si můžeme takovou krychli představit? Ano, můžeme. Stačí spočítat, kolik kilometrů mají její hrany a to zjistíme velmi jednoduše – provedeme třetí odmocninu ze 437 500 000.

Třetí odmocnina ze 437 500 000 m3 = 759 m = 0,759 km.
(Ověřit si to můžete například pomocí kalkulačky.)

Kolik je to krychlových kilometrů? …. 0,4375 km3  (Kilometr krychlový je krychle o velikosti 1000 x 1000 x 1000 metrů.)

Lidská biomasa tedy nezabírá ani jeden celý krychlový kilometr. Zkuste si nyní představit krychli o velikosti 760 x 760 x 760 metrů na různých místech na Zemi. Třeba na poli vedle vesničky Longwood na ostrově Sv. Heleny nebo na části letiště  v Praze. Ano, celá lidská biomasa by se vešla na obě místa.

A co z toho plyne? Myslím, že vůbec nic. Redukcionismus podobného typu nic neříká ani nenaznačuje. Živý megaorganismus lidstvo nelze redukovat na součet všech buněk, které jej tvoří. V našem případě se jedná zhruba o 7×1023 buněk, tj. 100 bilionů buněk v jednom těle krát 7 miliard jedinců. Biomasa požírá nejen jinou biomasu, ale především potřebuje prostor, velmi mnoho prostoru. Prostor příhodný k životu je však již dávno zabraný. Počet  obyvatel na 1 km2 je v některých oblastech vyšší než 500. Dokonce se rozlézáme i v krajně nehostinných místech, kde bez techniky a značného přísunu energie nemáme žádnou šanci. Není jediné místo, které by ještě nikomu nepatřilo.

Zájemci o životní prostor: „Dobrý den. Měli bychom zájem zde žít.“
Země: „Jste na špatné adrese. Máme plno! Nepřijímáme!!“

 

 

Uměle zavlažovaná pole v Saudské Arábii. Krychle představuje celou lidskou biomasu dohromady. Měřítko 1:1.

Komentáře k příspěvku

  • 8. 12. 2023 at 14:15
    Permalink

    Zajímavá úvaha o lidské biomase. Podívejme se také na přelidněnost z jiného úhlu pohledu.
    Na Zemi je 148 M km2 souše (vezmeme v úvahu, že lidský druh zatím vodní hladinu ani podmořský svět osídlit na delší dobu nedokáže) a 8 mld lidí (rok 2011 vs. 2023). To znamená, že na jednoho člověka připadá 148 000 000 km2 / 8 000 000 000 = 0,0185 km2 rozlohy souše (přibližně vzato), pokud zanedbáme skutečnost, že značná část souše je stejně jako oceán neobyvatelná. To je rovno 0,0185 km2 x 1 000 000 = 18 500 m2 prostoru. Druhá odmocnina z 18 500 m2 = 136 m. Tedy při hypotetickém rovnoměrném rozmístění lidstva po celé souši planety připadá jedinci JEN čtverec o straně délky 136 m.

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *