Analýza SWOT – příklady

Příklad – osobní SWOT analýza

Dejme tomu, že chcete získat jasnější představu o svém vlastním životě a na základě SWOT analýzy přijmout určitá rozhodnutí, která by mohla váš život zkvalitnit.

Nakreslete si na arch papíru čtyři čtverce. Oddělte čarou vrchní od spodních. Každý čtverec nadepište. Do vrchních budete potom zapisovat své vlastnosti, dovednosti, přednosti, nedostatky – souhrnně to, co máte možnost ovlivnit přímo.
Do spodních čtverců budete zapisovat vnější vlivy – příležitosti a hrozby.

Vnitřní vlivy …

 • Silné stránky: jsem zvídaví, cílevědomý, dokážu být zapálený pro věc, …
 • Slabé stránky: chybí mi vytrvalost – skáču z jedné věci na druhou, nedostatečně se soustředím, jsem nepořádný …

Vnější vlivy …

 • Příležitosti: díky své zvídavosti mohu objevit příležitost dělat zajímavější práci,
 • Hrozby: kvůli nedostatečné vytrvalosti a nedostatečné soustředěnosti by se mohlo stát, že nerozvinu svůj talent natolik, abych se stal vyhledávaným expertem přes to, co mě baví;

Tento příklad je obecný, nicméně princip SWOT analýzy je zde nastíněn. Při rozboru firmy namísto jednotlivce lze postupovat podobně.

Jednotlivec se od firmy liší především tím, že většinu rolí provádí sám. Oproti tomu ve firmě jsou role rozdělené mezi pracovníky firmy – mezi specialisty (marketér, inženýr, ekonom, ředitel, …). Ve firmě dochází k dělení činností a rozsahu působnosti.

Příklad – firemní SWOT analýza

Vnitřní vlivy …

 • Silné stránky: schopnost získávat zpětnou vazbu od zákazníků; sladěný tvůrčí inovátorský tým
 • Slabé stránky: nedaří se zajistit hromadnou produkci a dodržovat termíny; nedokážeme firmu a výrobky dobře prezentovat

Vnější vlivy …

 • Příležitosti: rostoucí poptávka
 • Hrozby: konkurence přišla s novým výrobkem – hrozí ztráta zákazníků

Zjistíme například, že uvedená zdánlivá hrozba může být snadno vyrušena silnou stránkou – sladěným inovátorským týmem. Pokud jde opravdu o činnorodý tým, bude snadné přijít s něčím, co zákazníky zaujme více než výrobky konkurence, zvláště dokáže-li tým získávat informace o skutečných potřebách zákazníků.
Oproti tomu mnohem nebezpečnější hrozbou je neschopnost zajistit hromadnou produkci a dodržování termínů. Nedostatečný prodej v důsledku neschopnosti pokrýt poptávku může mít za následek nízký zdroj příjmů a v konečném důsledku ohrožení životaschopnosti celé firmy.
SWOT analýza je tedy podpůrný nástroj pro vybalancování firmy jako celku. Hledáme na první pohled ne zcela zřejmé provázanosti, vlivy a možné důsledky.

Po sepsání nejvýraznějších silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb, lze jednotlivé body očíslovat podle priorit. Tím dojde k vykreslení nejdůležitěších věcí, které je potřeba začít řešit. Podstatné je zaměřit se nejprve na nejdůležitější body a až když jsou vyřešené, věnovat čas a energii věcem méně důležitým. Nikdy nelze stihnout vše, proto je potřeba řešit nejdůležitější věci jako první. To už je však nad rámec tématu SWOT analýza. Potřebujete-li i další související informace, podívejte se například do kategorie dovednosti, kam pravidelně přidávám různé postupy z praxe.

nastavení myšlení

Je vaše mysl nastavena pro růst nebo stagnaci?

Srovnejte dva zcela odlišné způsoby myšlení. Možná budete překvapeni.

Komentáře k příspěvku

 • Pingback: SWOT analýza | ŠOK

 • 8. 8. 2022 at 9:58
  Permalink

  No když jsem četl s.w.o.t hned mě napadla americká zásahová jednotka 😀 ale to je s.w.a.t ale docela to zmátlo. No takže se vlastně jedná o nějaký proces a podpory SEO marketingu? A ta analýza má něco společného z číslicemi SEO rank (síla určitého webu ve vyhledávačích). Jestli to chápu teda dobře, ono je toho spousty dalších procesu jak dělat nejlepší SEO, ale každopádně díky za popis.

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *