Jak si lépe pamatovat

Jak navyšovat kapacitu aktivní paměti?

Spojte praktické s užitečným a zdravým. Každý den by člověk měl ujít svižnou chůzí několik kilometrů. Zlepšuje se tím metabolizmus, činnost srdce, průchodnost cév, prokrvení mozku a další. Jenže koho to má bavit furt někde chodit, že?
Proč to ale nespojit s něčím velmi přínosným. Paměťovými zámky se totiž mohou velmi snadno stát úplně nová místa, kam chodíte na procházku. Nové informace můžete namapovat na místa, kudy procházíte při denních zdravotních vycházkách. Vycházky vás potom budou bavit a budou navíc i upevňovat a občerstvovat drahocenné informace, které budete mít zavěšené vaším akcelerátorem na obrazech nových míst.

Vycházky do nových a nových míst doporučuji zejména studentům vysokých škol. Hodinová vycházka vám potom ušetří mnoho hodin času, který byste jinak strávili zbytečným pročítáním skript. Proč? Místo, kam se půjdete projít, si budete vybavovat při studiu a budete na něj mapovat informace. Stačí si potom vždy jen vybavit počátek cesty a informace se jako zázrakem začnou v naučeném pořadí vybavovat, podle toho kudy budete v představách procházet. Spolužáci vás sice budou mít za nechutné šprty, vy je však můžete do svého tajemství zasvětit a přetáhnout do klubu.

Vytvářet virtuální paměťové paláce je možné, ale přirozenější je jít prostě ven a využít ve svůj prospěch to co již existuje.

Proč ukládat informace do paměti, když jsou volně dostupné přes internet?

Nejprve bychom si měli zodpovědět otázku, jaké informace trvale ukládat. Jaké informace mají takovou cenu, že se vám vyplatí investovat do jejich získání energii? Budou to především praktické věci, které zjednodušují, zpřehledňují a usnadňují život. Samozřejmostí by mělo být uložit si pevně do paměti postupy jak pracovat s pamětí, techniky myšlení a rozhodování, zdravé životní návyky a jak návyky vytvářet, co je zdraví prospěšné a co nikoliv, jak se dobře soustředit, jak pracovat s emocemi, jak se bránit vůči agresivitě okolního světa apod. To jsou zcela zásadní věci, které by měl každý mít dobře uložené a vždy přístupné na lusknutí prsty. Bohužel, jen málokdo se tím zabývá. Ta největší revoluce člověka ještě nezačala. Jsme na úplném začátku.

Další v pořadí jsou informace související s prací. Jsou to informace, které pomáhají vykonávat vaší práci. Jedná se většinou spíše o dovednosti podpořené vědomostmi. Dovednosti získáváme praktickými činnostmi, případně ve virtuální realitě, ale to je zatím stále jenom hudba vzdálené budoucnosti.

V neposlední řadě je dobré uložit si do paměti třeba i filozofické pohledy na život a svět. Najdete-li zajímavou inspirativní knihu, která je podložena i výzkumem, takže nejde jen o plytké tlachání, zvažte, zda by se vám nevyplatilo její myšlenky podrobně natáhnout do své paměti.

Pár knih mohu doporučit:

Pokud tíhnete k náboženství a podobným směrům (astrologie, okultismus, konspirační teorie, ufo apod.), potom raději žádnou z uvedených knih nečtěte. Cítili byste zbytečně jenom rozpor ve vnímání. Ve vědomí je to, co si do něj necháte vstupovat. Jakmile dosáhne nějaký názor nebo kult určité hranice, potom si tento typ informací (paměťové struktury vědomí – memy) začnou hlídat teritorium. Jakékoliv myšlenky, které jsou v rozporu s převažujícím obsahem vědomí, jsou potom vnímány jako invazivní, byť by měly sebelepší kořeny v opravdové realitě podpořené zkušenostmi řady lidí. Vědomí je nepropustí. Proto pokud nacházíte zálibu v některých z výše uvedených směrů a jste zcela přesvědčeni, že je vše co víte bez sebemenších trhlin, takže nepociťujete potřebu hledat další pohledy na realitu, pak jiné pohledy nehledejte. Objeví-li se pochybnosti, existuje v každém okultismu řada technik, jak pochybnosti vytěsnit na pozadí a udržovat v odstupu různými rituály a čtením pouze knih, které jsou převažujícími memy akceptovány. Pravdu lze s trochou úsilí vždy potlačit a ignorovat.

Proč si ale něco vůbec pamatovat?!

Vždyť stačí zadat pár klíčových slov do vyhledávače a máme vše jako na dlani! Není to tak?
Zásadní problém je v tom, že to co máte ve vaší hlavě tvoří vaší jedinečnou identitu. Pokud se však stále více a více spoléháte na to, co je uložené někde externě, vaše identita se zmenšuje a splývá s masou naší neslavné chaotické společnosti. Přestáváte být sami sebou a nemáte možnost si to ani uvědomit! Systém vás pohlcuje a stáváte se nástrojem systému!

Uvědomte si, že války neskončily. Došlo jenom k hluboké transformaci. Války dnes zuří především na internetu. Nacházíme se uprostřed válečné vřavy. Buď začnete bojovat za své bytostní právo být moudrým člověkem, nebo jednoduše splynete s šedou masou v nekonečných tahanicích o kus žvance a pravdy, která zmizela pod nánosy reklam, dezinformací, hlouposti a mělkých výkřiků do tmy (nejen sociálních sítí).

Probíhající informační války jsou však příležitostí k budování něčeho nového, co může od základu změnit svět k lepšímu. Stačí se probudit a začít na sobě pracovat. Všichni máme možnost svou osobnost zušlechťovat a zdokonalovat. Klíčem je naučit se pracovat s pamětí a soustředěností.

Průplachové školství se podepsalo na nás všech. Je po nás vyžadováno pamatovat si jen proto, abychom prošli pochybnými zkouškami a potom naučené věci bez rozpaků zahazujeme. Proč je všude tolik hlouposti? Společnost tvořená z jedinců s povrchním vnímáním světa je nestabilní, chaotická, náladová a především hloupá.

Jak to změnit? Překvapivě snadno. Stačí začít používat paměť k upevňování vaší individuality. Když si dáte tu práci a najdete nejkvalitnější autory z různých oblastí, např.  psychologie, filosofie, právo, věda, umění atd. a výjimečné knihy namapujete hluboko do své paměti některou z pokročilých paměťových technik, stanou se tyto kvalitní informace vaší silnou oporou v životě. Nebudete knihy studovat proto, abyste společnosti dokazovali, že si umíte pamatovat, ale proto, že si chcete vytvořit stabilní pilíře, které vám umožní posouvat se v životě dál a získat větší míru svobody i v době, kdy se chystá jen oklešťování svobod skrze probíhající masové manipulace vědomí.

Pracujte na své individualitě a vybudujte si stabilní jádro, které nepůjde napadnout nebo intoxikovat zvenčí.

Každý z nositelů hodnotného vědění je sice jen malým pěšákem a dělá to především pro sebe, pro svou sílu a prosperitu, ale váš hlas bude mít velkou cenu i pro druhé, protože je zákonitě začnete ovlivňovat. Ovlivňovat druhé můžete dokonce i pasivně a sice tak, že se nenecháte ovlivňovat jejich náladami a mělkými myšlenkami.

Druhý důvod proč si dobře a přehledně ukládat vědomosti do dlouhodobé paměti, je skutečnost, že když chcete tvořit něco nového, inovovat, být lídrem v nějaké oblasti, musíte většinou pracovat najednou s velkým množstvím informací. Lidé, kteří razí cestu civilizaci skrze neprobádané oblasti, pracují intenzivně se syntézou informací. Kvalitní syntéza je ale možná jen když máte IHNED po ruce kvalitní zdroje informací a to lze jen máte-li je přímo ve své paměti. Nemůžete při syntéze pracovat s externími zdroji dat, anebo jen v omezeném měřítku. Důvodem je naše značné omezení co se týče krátkodobé paměti a rychlosti zpracování dat mozkem. Dokážeme v krátkodobé paměti udržet najednou maximálně sedm věcí a rychlost zpracování dat je v nejlepším případě pouze 129 bitů dat za sekundu. Než vyštracháte nějakou informaci z internetu nebo listováním knihy, většinou zapomenete, proč vlastně tu informaci hledáte.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *