Jak si lépe pamatovat

Paměťové techniky

Asociace – kotvení

Tato technika je úplně nejjednodušší, ale také se s ní dá pamatovat nejméně. Je základem ostatních technik.
Potřebujete-li si zapamatovat jednu novou věc, spojte ji ve své představivosti s něčím, co již dobře znáte a ukotvěte pomocí barvitějších představ. Používejte především vizuální představy, nikoliv jen slova.

Postupné propojení

Chcete-li si zapamatovat například kořenová témata v učebnici, což je důležité zejména pro další hlubší studium, propojte názvy témat postupně jedno s druhým pomocí vizuálních interakcí. Mějme například mimořádnou knihu Flow o tom, jak být šťastný (autor Mihaly Csikszentmihalyi), která má tyto kapitoly: Happiness Revisited, The Anatomy of Consciousness, Enjoyment and the Quality of Life, The Conditions of Flow, The Body in Flow, The Flow of Thought, Work as Flow, Enjoying Solitude and Other People, Cheating Chaos, The Making of Meaning. Pamatovat si klíčové myšlenky z této knihy se rozhodně vyplatí, takže stojí za to dát si trochu práce a knihu vstřebat tak, aby bylo možné si obsah kdykoliv zpaměti vybavit. Propojovat budeme kapitoly od začátku postupně až k poslední kapitole, bez přeskakování. První kapitola je výchozí a tedy by měla být co nejvýraznější, protože nás vede k dalším kapitolám. Flow znamená proudění a protože se celá kniha točí okolo tohoto pojmu, zkusíme jej dostat již do představy o první kapitole. Knihu nemusíte předem číst. Propojení může vycházet z pocitů. Název první kapitoly mi přinesl představu spokojené kočky, spící a vrnící na obláčku, který ji unáší světem stále dokola (Happiness Revisited). Na své cestě potkává nejprve zrcadlo, ve kterém se vždy zahlédne a přemýšlí, co vlastně vnímá (The Anatomy of Consciousness). Můžete si samozřejmě představit cokoliv jiného, třeba kresbu vypreparovaného mozku s komiksovou bublinou, ve které je napsáno „Kde je moje Já?!“. Kočka se však o vědomí moc nestará. Zajímá se na své cestě hlavně o zastávky (představte si autobusovou zastávku), na kterých se vydávají kapsičky. Pánečkové kočku přitom pohladí a hrají si s ní (Ejoyment and the Quality of Life). Je však důležité, aby vítr foukal správným směrem a zábava mohla pokračovat stále dokola. Představím si obrázek slunce a mraku, který fouká (The Conditions of Flow). Proudění způsobuje slunce a směr udává vítr. Kočka se najednou dlouze natáhla (The Body in Flow) a z hlavy jí začaly vylétávat myšlenky v podobě jisker (The Flow of Thought). Největší zábavou je pro kočku její práce – totiž chytání ptactva. Zatímco si pluje na mráčku, jednou tlapkou chytá žluté kanárky (Work as Flow). Také se věnuje meditaci u myší díry (Enjoying Solitude) a meditaci na klíně pánečků (and Other People). Myši loví hromadně na poli pomocí ohromné sítě (Cheating Chaos).

Čím bližší asociace daným termínům a čím jsou zároveň i překvapivější, tím lépe si je můžeme vybavovat. Pokud jste si takto s představivostí ještě nikdy nehráli, nečekejte, že hned budete přeborníky v pamatování. Může trvat třeba i rok nebo více, než se naučíte představivost (a techniky pro vybavování) efektivně a nápaditě používat.

K vytvoření silného propojení je zapotřebí pracovat s představami intenzivněji, podobně jako při střihání filmu. Vlastně si něco jako film v hlavě vytváříte. Klíčové snímky jsou názvy kapitol a děje pomáhají zapamatovat si posloupnost a obsah kapitol. Až budete studovat podrobněji jednotlivé kapitoly, vždy si nejprve vybavíte posloupnost jednotlivých scén a dějů. Takto vytváříte virtuální, téměř hmatatelný abstraktní svět dané knihy a tím i možnost kdykoliv tento svět v budoucnu navštívit a vydolovat v něm uložené cenné informace. Ale jak říkám, chce to cvik, zejména co se týče představivosti. Čím více ji budete používat, tím lépe si budete pamatovat.

Před spaním si vždy promítněte v představách nově sestavené scénky a děje propojené se slovy, aby došlo během spánku k jejich pevnějšímu propojení. Studium díky tomu může být i docela zábavné. Fantazii se totiž meze nekladou.

Háčky s jasně daným pořadím

Představte si posloupnost háčků, na které lze zavěšovat informace. Pár takových posloupností znáte. Nejznámější je abeceda. Dále znáte číselné řady, římské číslice, řeckou abecedu, ale třeba také jména planet nebo názvy měsíců v roce.

Potřebujete-li si zapamatovat klíčové názvy témat, např. dvacet názvů kapitol nějaké učebnice, potom tyto názvy můžete pověsit na háčky abecedy (nebo nějaké vaše vlastní posloupnosti háčků). Je to pomocný systém, který páruje informace na háčky v jasně daném pořadí. Můžete potom seznam kapitol procházet i na obě strany. Posloupnost háčků si lze upravit do zapamatovatelnější podoby přidáním obrazových nebo slovních asociací.

Paměťový hardwarový multiplexor

Nejúčinnější je využít svou „hardwarovou akceleraci“. Mít po ruce dobře natrénované seřazené háčky je skvělá věc, ale přiznejme si to, je to věc syntetická. Nemělo by vás překvapit, že má naše paměť něco jako paměťový hardwarový multiplexor (podobně jako počítač má GPU – grafický akcelerátor), který mapuje informace na virtuální modely prostředí, ve kterém se pohybujeme nebo kde jsme někdy byli. Tuto schopnost má každý, ale ne stejně rozvinutou. Každý se pohybujeme v nějakém prostředí. Vaše cesta do práce, do školy, na nákup apod. je perfektně zmapované prostředí, které máte dokonale uložené ve své paměti. Kdyby se cokoli v tomto vám dobře známém prostředí změnilo, např. by zmizel některý strom nebo se objevil u cesty větší kámen, tak si toho všimnete, protože si všechny detaily na podvědomé úrovni pamatujete.

Řada lidí při studiu prochází na pozadí v představách tato známá prostředí v paměti. Sice netuší, proč na ta místa jakoby na pozadí myslí, ale nebrání se tomu. Proč se to děje? Proč při čtení nebo přemýšlení vídáte obrazy známého prostředí? Protože na obrazy prostředí se v mozku přirozeným způsobem „zavěšují“ nové informace. Mozek je kóduje a nalepuje na obrazy míst, která znáte a kudy chodíte. Já této vrozené dovednosti říkám paměťový hardwarový multiplexor nebo akcelerátor. Hardwarový proto, že jde o schopnost, kterou se nemusíme učit (stačí vědomě využívat). Multiplexor proto, že na jedno prostředí můžete nechat namapovat spoustu různých věcí a přitom se nepomíchají (tech. termín multiplex představuje televizní a rozhlasové vysílání několika programů zakódované v jednom digitálním kanálu). A akcelerátor z toho důvodu, že rychleji namapovat velké množství informací nelze.

Nejsilněji uložené a nejvíce používané jsou překvapivě obrazy míst, kde jste trávili dětství. Jde spíše o virtuální realitu než o jednotlivé fotografie. Tato zdánlivá realita má jasnou strukturu a tedy umožňuje mírnit chaos, nebo chcete-li, snižuje entropii (míru neurčitosti a neuspořádanosti).

Čím důležitější informace si chcete zapamatovat, tím blíže do středu této zdánlivé reality je umístíte. Životně důležité informace budou uprostřed nebo nabalené v kruzích na pro vás nejznámější místa. Můžete je namapovat i na dům, kde jste vyrůstali anebo na místo, kde právě žijete. Pokud se často stěhujete, je možná lepší namapovat nejdůležitější informace třeba od středu náměstí vám nejbližšího nejlépe prozkoumaného města.

Co je dobré namapovat do středu vaší virtuální reality? Určitě bych to cenné místo nezaplácal nějakým studijním materiálem, který potřebujete jen proto, že to po vás někdo bude chtít u zkoušky a pak máte v plánu vše zapomenout. Multiplex sice funguje, ale váš středobod je posvátné paměťové místo, kam se vracíte každý den, abyste se neztratili v chaosu a nabrali sílu (občerstvili své cenné informace).

Uvádím pro inspiraci jeden z možných seznamů témat, která je vhodné namapovat do středu. Sami máte jistě lepší představu, co je pro vás osobně důležitější:

 • hlavní cíle a osobní vize
 • seznam životních hodnot
 • techniky udržování sebe-disciplíny a soustředěnosti
 • jak relaxovat a eliminovat stres
 • techniky pro práci s pamětí a pro řešení problémů
 • seznam výhod, které podporují zdraví (např. jakou upřednostňovat stravu, jak trénovat tělo, apod.)
 • techniky pro zvládání emocí a práci s emocemi

Vzrůstající entropii lze takto celkem dobře odolávat. Co je to vzrůstající entropie? Pod výraz entropie bych si dovolil poněkud nepřesně zahrnout podobné termíny jako rostoucí chaos, zvyšující se neuspořádanost, neurčitost, nepořádek, neklid, nejasnost, ztracenost. Lidé se s entropií nejčastěji (v globálním měřítku) vypořádávají pomocí kultury (zvyky, tradice, přesvědčení) a náboženství. Je to jednoduchý přístup, ale bohužel v informační době to může fungovat jen u těch lidí, kteří se nezajímají o nic jiného než třeba jen o svou jednoduchou práci a rodinu. Zajímáte-li se ve větším měřítku o vědu, techniku, biologii a podobné oblasti, potom je lépe snižovat entropii s využitím posledních poznatků. Náboženské techniky totiž mají zjevné trhliny, které nezvládnete ignorovat, takže se berlička tohoto typu postupně celá zhroutí.

Zapamatovávání aktivní prací s informacemi

Je řada způsobů jak zacházet s tím, co si chcete (nebo potřebujete) zapamatovat. V kuželu učebního procesu má nejvyšší cenu právě aktivní práce s informacemi, dělání, interakce. Technické záležitosti se nejlépe studují tím, že teorii prožíváte v praxi. Dnes lze s úspěchem využívat různé CAD, CAM systémy. Studujete-li stavebnictví, pořídíte si třeba ArchiCAD a trénujete přímo na tvorbě domů. Stavebnictví pokročilo tak, že v CADu je kreslení výkresu tím posledním a navíc z velké části zautomatizovaným prvkem procesu projektování. Dnes pracujete s BIM (building information model), kdy lze modelovat nejen jednotlivé komponenty budov, ale i jejich životní cyklus. Podobný trend je v každé technické oblasti. Přesouváme se do virtuálního modelování. S informacemi již lze pracovat aktivně a interaktivně.

Pokud se zajímáte o jiné než technické oblasti, máte to ještě jednodušší. Jak začít s informacemi pracovat aktivně?

 • napište knihu (stačí jen pro sebe)
 • používejte karty s otázkami a denně karty procházejte
 • založte si vlastní blog
  Blog vůbec nemusí být veřejně přístupný. Dříve jsem věřil, že může být blog užitečný pro zpětnou vazbu. Trochu to fungovalo. Dnes už však píší komentáře jenom agenti linkbuildeři. Zpětnou vazbu na blogu moc nečekejte. Podstatné je psát, pracovat s obrázky, kreslit, ukládat informace, pracovat s informacemi. Tím si toho zapamatujete nejvíc. Blog je dobrý z toho důvodu, že lze informace zapisovat celkem přehledně, kategorizovat a snadno vyhledávat.
 • tvořte videa
  Další možností je nahrávat videa a ukládat si je na Youtube. Opět platí, že není vůbec nutné, aby byla veřejně přístupná a už vůbec není nutné, aby je někdo komentoval.
 • dělejte si do velkých sešitů pestré zápisky, kreslete obrázky
 • tvořte paměťové mapy
 • a hlavně začněte trénovat svou představivost
  Doporučuji uplatnit zejména tento bod. Představivost je cenný poklad. Celá současná civilizace vznikla díky představivosti. Je to také nejvyšší meta pro AI. Představivost je to úplně poslední, co by se mohla umělá inteligence naučit, aby nás mohla odsunout na vedlejší kolej nebo úplně nahradit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *