Kaizen – aneb třikrát nic umořilo osla

Slovo kaizen pochází z japonštiny. Kai znamená změna, zen dobrý. Překládat lze jako „změna k lepšímu“. Kaizen filozofii aplikují především firmy a sice s cílem neustále zlepšovat procesy na všech úrovních (výroba, logistika, nákup/prodej, marketing, administrativa, řízení …). Účastní se všichni zaměstnanci. Změny k lepšímu mohou být i jen drobné, avšak díky každodennímu uplatňování tohoto přístupu dochází k synergickému efektu – i malé změny mají ve svém součtu po delší době vliv na celkový chod společnosti. Je jen zapotřebí při plánování změn přemýšlet a nesnažit se o změny jen proto, aby se něco dělo. Lze tuto filozofii uplatnit i v běžném životě?

V podnikové praxi jde především o zlepšování a udržování standardů. (Standard je v podstatě totéž co norma, nicméně pod slovem norma si představíme spíše nepružné ISO nebo něco podobného.) Tvorba, zlepšování a udržování definic procesů a života firmy jsou důležité pro zajištění co nejvyšší kvality, co nejnižších nákladů a výrobních časů, pro konkurenceschopnost. Kaizen aplikují všichni zaměstnanci, přičemž vedení se zaměřuje mnohem více na hledání možností zlepšování a zaměstnanci na nižších pozicích na udržování standardů, což může obnášet například i školení, ověřování znalostí apod. Ovšem i zaměstnanci na nižších pozicích se podílejí na zlepšování a tedy tvorbě standardů. Díky tomu je umožněna tvořivost zaměstnanců a vyšší míra zapojení do „firemního organizmu“.

Lze kaizen aplikovat i mimo firmu? Samozřejmě! Kaizen je filozofie, nikoliv předpis. Dosahování zázračných výsledků však nelze očekávat, pokud nevytvoříte správnou „výbušnou směs“.

Krátkodobě může fungovat například tento postup:

  1. všímáte si, co by se dalo vylepšit
  2. kamkoliv na papír zapíšete cíle, které se objevily
  3. seznam cílů očíslujete podle důležitosti a propojíte je čarami – vznikne cesta
  4. každý cíl rozeberete na dílčí kroky
  5. každý den vykonáte minimálně jeden dílčí krok na dané cestě k dosažení cíle

Prvních pár dnů či týdnů to funguje. Ale dříve nebo později s tím přestanete a i když to zkusíte znova a znova, dlouhodobě ani takto jednoduchý postup nelze používat. Člověka to prostě nebaví. Je to rutina pro robota. Co s tím?

Dlouhodobě použitelný postup:

  1. všímáte si denně, co by se dalo vylepšit
  2. zapíšete si cíl v podobě splnitelných úkolů do softwarového (nebo papírového) „to do“ seznamu a určíte důležitost
  3. buď se k řešení úkolů daného cíle prokoušete anebo ne – je to jedno – netlačte na pilu

Všimněte si, že body 2. a 3. jsou kurzívou. Nemusíte se do nich tlačit. Podstatný je bod 1. a především tučně zvýrazněná slova denněvylepšit. Lze si je zapamatovat. A pokud to nejde, změňte si někde přihlašovací heslo na „denněvylepšit“ a půjde to. Denněvylepšit je inovační mánie, která je dlouhodobě prospěšná. Pravidelně svojí mysl zaměstnáváte nadmíru užitečným způsobem a na oplátku vám to do života přináší trochu víc pořádku a smysluplných věcí.

Když už nic, uznejte alespoň, že je tato filozofie lepší, než kdybyste svojí mysl namísto ve filozofii kaizen (či denněvylepšit) nechávali poletovat v bahništích zatuchlých stereotypů. Jistě, člověk potřebuje mít svůj klid a brodit se v zaběhlých kolejích, ale když je možné se každý den posunout k lepšímu – třeba i jenom něčím nepatrným, proč to neudělat?

 

odpor k inovacím

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *