Soustředěnost – návyk všech návyků

Nejdůležitějším ze všech návyků je soustředěnost. Právě soustředěnost umožňuje koncentrovat zdroje na řešení problémů, například na vydělávání peněz, na učení se novým dovednostem a návykům, atd. Co soustředěnost kazí a co naopak tuto mimořádně důležitou dovednost podporuje?

 

 

soustředěnostPřekvapivě téměř nikdo na internetu nehledá jak zvýšit soustředěnost (alespoň dle statistik vyhledávání na Googlu). Nikdo to nemá zapotřebí, nebo možná nikdo vůbec netuší, že celý úspěch či neúspěch se odvíjí právě od této dovednosti.
Představte si, že chcete třeba začít vydělávat milion korun čistého ročně. Máte po ruce desítky nápadů v čem lze začít podnikat. Ale abyste mohli některý z nápadů úspěšně realizovat, museli byste zajistit, aby se vaše mysl dlouhodobě soustředila výhradně na řešení nekonečné řady souvisejících problémů. Bez toho nemůžete uspět. Pokud vaše soustředěnost neustále odbíhá za všemožnými jinými podněty, například za levným dopaminem, tedy neudržíte-li soustředěnost na řešení jednotlivých bodů obchodního plánu, bude vaše podnikání nevyhnutelně za pár týdnů či měsíců v troskách. Schopnost dlouhodobě se soustředit na řešení nejdůležitějších problémů se vyvažuje nikoli zlatem, ale platinou a diamanty.

Co snižuje soustředěnost?

 1. záněty v těle (když vám někde imutnitní systém neustále s něčím bojuje, určitě nebudete mít náladu ještě se na něco soustředit)
 2. vysokosacharidová strava (cukr prokazatelně ničí soustředěnost z toho důvodu, že způsobuje inzulínové špičky a s tím související kolísání glukózy v krvi; jedete-li primárně na glukózu, nemůžete mít kvalitní soustředěnost)
 3. nekvalitní spánek (přerušovaný či krátký spánek způsobuje přes den malátnost, vyčerpanost, totální neschopnost soustředit se déle na práci)
 4. některé léky (např. antidepresiva, nebo léky na potlačení vlivu alergií)
 5. nedostatek pohybu (vysedět úspěch sezením 17 hodin před obrazovkou počítače jaksi nelze)
 6. věnujete-li příliš mnoho času  a pozornosti studiu informací (přeinformovanost)
 7. snažíte-li se přepínat pozornost mezi několika projekty najednou (multitasking)

 

Co pomáhá zvýšit soustředěnost?

 1. Přepnutí ze spalování glukózy na spalování ketonů (ty se získávají z tuků).
  Stanou-li se primárním zdrojem energie tuky, nemáte potom žádné výkyvy hladiny glukózy a jste díky tomu mnohem klidnější. I vaše mysl a tím soustředěnost se zkliní a zostří.
 2. Udělejte si co půl hodiny krátkou pěti až desetiminutovou přestávku.
  Během přestávky ale nechoďte na internet. Místo toho si zacvičte. Vypněte mysl a jděte na pás, nebo dělejte kliky, skákejte přes švihadlo, apod.
 3. Ráno jděte na půlhodinovou vycházku. Kvalita myšlení se odvíjí od kvality relaxace mozku. Ten lze uvolnit nejlépe právě díky vycházkám. 30 minut denně je absolutní minimum. Chodíte-li v kuse méně, nemůžete nikdy dosáhnout vysoké soustředěnosti.
 4. Zajistěte si dostatek vitamínů a nutričně hodnotných látek. Preferované je získávat nutrienty z kvalitní stravy. Není-li dostupná kvalitní strava, používejte doplňky, např. vitamíny ze skupiny B vitamínů, D3, Zn, Mg, K a další.
 5. Zajistěte aby poměr tělu dodávaných tuků ze skupin Omega-3 a Omega-6 byl ideálně 1:1, nebo v horším případě maximálně 1:6. Omega-3 mastné kyseliny mají výrazný vliv na kvalitu nervové činnosti.
 6. Alespoň třikrát týdně provádějte také výkonnostní cviky, při kterých jsou svaly namáhány tak, aby byly nucené se obnovovat a růst. Při cvičení se zvyšuje dostupnost chemických látek v mozku, které podporují vytváření nových mozkových spojení, snižují stres a zlepšují spánek.
 7. Zajistěte maximálně podpůrné prostředí pro zvýšení kvality spánku. Když spíme, snižuje se hladina stresových hormonů, a dochází k odstraňování poškozených bílkovin, které mozku také škodí. Kvalitní spánek umožňuje mozku provádět nezbytné regenerační procesy.
 8. Každý týden byste se měli věnovat také aerobnímu cvičení, a sice alespoň 2 hodiny. Nemusíte přímo běhat, stačí velmi svižná chůze.

 

Cvičení

Čtěte 30 minut nějakou knihu a nastavte budík tak, aby vás co každých 5 minut upozornil. Když zazní signál, zrevidujte, zda jste se za posledních 5 minut soustředili na to, co jste četli, nebo zda mysl utíkala někam jinam. Tímto můžete trénovat ale pouze sebeuvědomění vlastní soustředěnosti.

 

Jakákoliv mentální cvičení pro zvýšení soustřednosti mají ve srovnání s ostatními metodami bohužel pouze zanedbatelný účinek.

Nejvíce lze soustředěnost zvýšit:

 1. díky aktivnímu sportování
 2. díky kvalitní nízkosacharidové pestré stravě
 3. díky kvalitnímu spánku
 4. díky vyhýbání se levnému dopaminu
 5. díky neustálému uvědomování si čemu právě věnujeme pozornost

Ohledně pátého bodu lze polemizovat, že této dovednosti lze dosáhnout pouze mentálním tréninkem. Ano, musí se to neustále trénovat a utužovat. Ale bez splnění výše uvedených čtyř bodů, tedy bez aktivního sportování (alespoň procházky), kvalitní stravy a spánku, a díky vyhýbání se levnému dopaminu, je jakékoliv mentální trénování odsouzeno k neúspěchu. Mozek funguje dobře jen díky tomu, že funguje velmi dobře hlavně celé tělo.

Potom je ještě jedna věc, která umožňuje lépe se soustředit:

E L I M I N A C E

Pod pojmem eliminace si představte odstraňování rušivých věcí a podnětů.
Eliminovat je zapotřebí jakékoli vnější rušivé signály, které lze označit za rušivé tím, že vás zaujmou, ale nijak vás neposouvají k cílům.
Tyto rušičky soustředěnosti mohou být jak vnější, tak i vnitřní. Jsou jich tisíce a tisíce. Musíte se rušičky naučit zcela ignorovat a eliminovat.
eliminace rušivých podnětůNosíte-li kupříkladu v hlavě řadu projektů, je nutné je odstranit, a sice například tak, že je zapíšete do souboru nebo na papír a uložíte do archivu (pro případ, že byste nějakým zázrakem měli v budoucnu na tyto projekty volný čas). Pokud však máte podezření, že jde o zbytečné nápady, neřkuli o pošetilosti, proveďte okamžitou skartaci. Vysypte z hlavy vše co jen lze. Vím, snadno se to řekne. Vysypání u nás bohužel není možné tak jako v počítači, kdy stačí přemazat pamět a je klid. Musíme na to jinak – nejlépe trpělivým přesměrováváním soustředěnosti na jeden konkrétní cíl, který má pro nás vysokou cenu/hodnotu. Potom je třeba uvědomovat si proč méně významné cíle odvádí naší pozornost. Většinou je důvodem jejich relativně snazší dosažení. Mysl se snaží získat dopamin únikem k jednoduchým činnostem, kdy překážky jsou nízké a lze je přeskočit mnohem snáze, než při řešení důležitých úkolů.
Překážkou bývá také nesprávné používání mobilu. Mobil má pomáhat soustředěnost zvýšit, nikoliv dělat pravý opak! Nepomáhá-li, vypněte jej.

V podnikání lze uspět pouze dokážete-li zcela eliminovat vše, co nesouvisí s dosažením obchodních cílů. Jakékoliv bokovky a nesouvisející nápady výrazně snižují šance na úspěch. Sice získáte jejich řešením dopamin, ale dohromady ničeho významnějšího nedosáhnete. V podnikání úspěch závisí na dokonalé soustředěnosti na obchodní plán a tedy na řešení tvrdých náročných úkolů.

Kvalitní soustředěnost nelze dosáhnout bez návyků, které zajišťují zdravé fungování těla. Mozek není samostatný nezávislý orgán, jak si o sobě občas myslí, ale součást kompaktního celku. Čím více fyzického pohybu iniciujete, a čím kvalitnější je nutriční výživa, tím lépe mozek funguje. (A platí to i naopak. Čím méně máte pohybu, a čím nižší kvalitu stravy, tím horší je soustředěnost a myšlení.)

uvést do pohybu
Nejprve však musíte uvést do pohybu tělo. Mozek se potom také rozhýbe. Roztáčejte kola a zvyšujte hybnost/setrvačnost každý den pomocí rituálů/návyků. Čím větší cíle, tím vyšší hybnost musíte zajistit. Soustředěnost lze na začátku totiž snadno vykolejit. A to nesmíte dopustit. Kvalitní dlouhodobá soustředěnost je to nejcennější, co můžete v životě získat. Je zapotřebí tuto dovednost neustále umožňovat, vylepšovat, kultivovat, prohlubovat, zkrátka udělat vše co je ve vašich silách, abyste se dokázali dobře soustředit. Soustředěnost posouvá k cílům. Soustředěnost je vše!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *