Jak pracuje váš mozek – David Rock

Scéna 3

 Herci mohou v každou chvíli hrát pouze jednu roli

Fyzicky je sice možné zvládnout několik málo mentálních úkolů najednou, ale klesá při tom prudce přesnost a výkonnost. Vědomé mentální procesy pro dokončení určité práce jsou: pochopení, rozhodování, vybavování, zapamatování a vytěsňování.

Pochopení nové myšlenky vyžaduje vytvořit v prefrontálním kortexu mapu, která představuje novou vstupní informaci. Dále je potřeba propojit tuto mapu s již existujícími mapamy ve zbylé části mozku.

Rozhodnutí vyžaduje aktivování soustavy navzájem na sebe navazujících map v prefrontálním kortexu a následný výběr mezi nimi.

Vybavení vyžaduje prohledání miliónů map, které jsou součástí paměti.

Zapamatování vyžaduje udržet si v pozornosti mapy tak dlouho, aby se zakotvily v dlouhodobé paměti.

Vytěsňováním zabraňujeme aktivaci určitých map (snažíme se držet některé herce mimo scénu).

Než můžete začít další operaci, musíte aktuální operaci dokončit. Mentální procesy představují miliardy komplikovaných dějů. Spotřebuje se při tom velké množství energie. Pokud se budete snažit dělat více věcí najednou, energie se promrhá.

 

Vzájemné ovlivňování úkolů

Provádějí-li lidé najednou dva poznávací úkoly, jejich poznávací kapacita může klesnout z úrovně absolventa Harvardu na úroveň osmiletého dítěte. Rozštěpená pozornost způsobuje trvalou vyčerpanost, zvýšenou chybovost, výrazné snížení výkonnosti a další problémy (trvalá poškození mozku).
Při výzkumu na Londýnské univerzitě se zjistilo, že neustálé e-mailování a posílání textových zpráv snižuje duševní schopnosti na IQ testu v průměru o 10 bodů. Jako preventivní opatření proti snížení vašeho intelektu můžete například odpovídat na e-maily jen v pevně stanovenou dobu. Reagujete-li na každý podnět, který se právě objeví, máte v podstatě garantováno snížení vaší inteligence.

Navzdory důkladnému výzkumu problémů svázaných s částečnou pozorností se lidé neustále přepínají a snaží se toho stihnout více i přesto, že přínosy takového chování jsou jen minimální, za cenu ohromných energetických ztrát a poškození mozku.