Jak pracuje váš mozek – David Rock

Dějství II
Zachovejte si pod tlakem chladnou hlavu
Úlohou mozku je především udržet vás naživu. Mozek v každém okamžiku vyhodnocuje potenciální nebezpečí a odměny. Automatické reakce na nebezpečí nebo odměnu, jsou emoce. Vaše schopnost ovládat své emoce (a ne naopak) je jedním z hlavních předpokladů fungování v chaotickém světě.

 

Vstup do limbické oblasti

Emoce jsou neuspořádané a podílí se na nich řada oblastí mozku. Především jsou spojované s oblastí zvanou limbický systém (patří sem amygdala, hippocampus, cingulární brázda, orbitální frontální kortex a ostrůvek).
Limbický systém sleduje vaše emocionální vztahy k myšlenkám, věcem, lidem a událostem. Řídí vaše chování, aniž si to uvědomujete. Vše co v životě děláte vychází z odhodlání mozku minimalizovat nebezpečí a maximalizovat odměnu. Vyhodnocování se děje automaticky a na nejjemnějších úrovních. Mozek disponuje přemosťujícím organizačním mechanismem, který klasifikuje okolní svět do dvou skupin: odměna a nebezpečí, vstříc nebo pryč.

 

Vstříc nebo pryč

Jonathon Haidt píše v knize Hypotéza štěstí, že jsme potomky lidí, kteří dávali pozor na jakékoli sebemenší zašustění v křoví. V nebezpečném světě přežívali jen ti nejpozornější. Limbický systém je spíše úzkostlivý než šťastný. Jiskří daleko intenzivněji, vnímá-li nebezpečí, než když se setká s odměnou.

Jako primární nebezpečí jsou klasifikovány šelmy, hadi, hlad, žízeň, nebo i obrázek rozzlobené tváře. Vše co může byť jen připomínat nebezpečí, bez ohledu na skutečný stav věcí.
K primárním odměnám patří jídlo, peníze a sex, nebo i známá tvář (proto lidé milují bulvární plátky).

Limbický systém musí být schopen reagovat rychle, protože čekat na vyhodnocení nebezpečí pomocí prefrontálního kortexu (vyšších mozkových funkcí), se nemusí v případě setkání s medvědem vyplatit. Z toho také vyplývá, proč má v okamžiku ohrožení vyšší pravomoci než prefrontální kortex. Vždy šlo o čas a vhodné přerozdělení zdrojů energie.

Vstřícné emoce se rozvíjejí obtížně – narozdíl od emocí odmítavých. Stoupající spirála je méně běžná, než klesající, kdy negativní emoce vytvářejí další negativní emoce. Lidské bytosti vstříc kráčí a pryč utíkají.