Jak pracuje váš mozek – David Rock

David Rock, autor knihy Jak pracuje váš mozek, zasvěcuje čtenáře do principů fungování mozku pomocí příběhů. Váš mozek si budete představovat jako divadlo. Vědomí jako jeviště. Poznáte jak vše funguje, jak probíhá hra na jevišti a dokonce, někteří z vás i prvně v životě, se osobně seznámíte s panem režisérem. Kniha rozhodně stojí za přečtení a nastudování!

Dějství první
Scéna 1

Jeviště potřebuje silné osvětlení

Jevištěm je náš prefrontální kortex, kde probíhá rozhodování a řešení problémů. Tato oblast mozku spotřebovává ohromné množství energie. Oproti tomu oblasti, které mají na starost provádění automatických činností, návyků a dovedností, spotřebovávají energie méně.

Prefrontální kortex
obr. z knihy Jak pracuje váš mozek – David Rock

Soustředění, chápání, rozhodování, rozpomínání se, zapamatování a potlačování rozptylujících podnětů, jsou základní funkce tvořící vědomé myšlení. Tyto funkce vyžadují tolik energie, že vydržíme efektivně pracovat hlavou jen několik málo desítek minut a potom potřebujeme odpočinek a doplnění energie. (Oproti tomu například řídit automobil je možné i mnoho hodin bez přestávky.)
Mentální úkoly prokazatelně snižují schopnost výdeje maximální fyzické síly a sice až o 50%.

  • Nikdy se nevrhejte rovnou na práci (či studium). Ze všeho nejdříve využijte aktuální kapacitu na stanovení priorit.
  • Přemýšlejte nad problémem až ve chvíli, kdy jej můžete skutečně vyřešit. Nemá smysl drancovat své mentální zdroje v době, kdy nemáte dostatek klidu nebo informací. Namísto toho relaxujte.
  • Odmítejte se nechat vyrušovat myšlenkami. Vědomé myšlení je příliš cenný zdroj. Přesměrujte pozornost na své tělo, na smyslové vjemy a na dýchání.

 

Scéna 2

Jeviště je malé

Jeviště je ještě menší, než byste očekávali. Již v roce 1956 byla provedena studie, která měla za úkol zjistit, kolik položek je člověk schopen udržet naráz v mysli (tj. na jevišti). Sedm maximálně. Většina lidí jen čtyři.

Schopnost rozhodovat se, je tím efektivnější, čím méně proměnných musíte držet v mysli.

Používáte-li vyšší mozkové funkce, čtěte dále …