trénování návyků

Účinná tvorba návyků

Skutečnost, že návyky mají největší vliv na úspěch v životě, je pro naprostou většinou populace neznámá. Ale i když objevíte moc návyků a nastudujete si jak fungují, věc docela jiná je umět návyky efektivně dlouhodobě budovat. V tomto příspěvku bych se rád krátce podělil o praktické zkušenosti s dlouhodobým budováním užitečných návyků nenásilným přírůstkovým způsobem. Jedná se v podstatě o atomové návyky. Celý příspěvek 

mindset

Mindset

Na Stanfordu působí psycholožka Carol S. Dweck, která se proslavila knihou Mindset – The New Psychology of Success a zejména zajímavým konceptem rozlišování myšlení. Rozděluje myšlení do dvou kategorií. Jedni mají neměnné nastavení mysli, tzv. „fixed mindset“ a druzí mají růstové nastavení mysli, tzv. „growth mindset“.

Zatímco lidé s neměnným myšlením nevěří na možnost pozitivní změny a tedy ani nechtějí na svém myšlení a životě nic měnit, druzí věří, že své znalosti, dovednosti a životní situaci mohou přímo ovlivňovat a tak se vzdělávají, získávají nové dovednosti, rostou.

Celý příspěvek 

člověk schématicky

Umění dokončování a jak se k tomu dopracovat

Daří se lidem dotahovat věci do konce?

Mně se to příliš nedaří, takže neustále experimentuji a hledám postupy, jak věci do konce dotahovat. Napadlo mě, jestli tento problém nemám jen jako jediný u nás. Pomocí analýzy vyhledávání klíčových slov jsem s vysokou přesností zjistil, že tento problém mám (v ČR) skutečně jenom já sám (anebo spoluobčané nehledají na internetu řešení podobných problémů). Testoval jsem desítky klíčových slov typu „jak dotahovat věci do konce“ pomocí Ubersuggest a nikdo žádné podobné dotazy na Google v ČR nemá. Nula dotazů. Jedním ze souvisejících bylo klíčové slovo „sebedisciplína„, které vyhledává 90 česky hovořících uživatelů měsíčně a „soustředěnost“ (70 uživatelů měsíčně). Je úžasné, že v podstatě nikdo z několika milionové populace nemusí pátrat, jak udržet soustředěnost na hrubě ohraničené hrstce cílů, aby se vždy podařilo cokoliv dotáhnout do konce. Všichni bez problému dosahují všeho čeho se jim zachce! (Přiznám se, že ani já nehledám na českých webech, ale výhradně na zahraničních, protože české stojí za starou bačkoru.) Jak tedy dotahovat věci do konce? Co je k tomu zapotřebí?

Celý příspěvek 

MIT

Studujte na MIT

MIT, neboli Massachusetts Institute of Technology, je věhlasná univerzita zaměřená především na techniku. V žebříčku Academic Ranking of World Universities se nachází celosvětově na čtvrtém místě. Na prvním je Harvard. Pro srovnání – ČVUT je někde na osmisté pozici (číselně 800 +/- autobus).

Neponoukám vás, abyste si podali přihlášku a odjeli studovat do USA. Mozkové závity můžete totiž trénovat i na dálku a nemusíte za to ani nic platit. Celý příspěvek 

omlazení

Bude možné fyzicky omládnout?

Šarlatánů, kteří slibují zpomalení stárnutí, nebo omlazení, bylo, je a bude ještě hodně. Ale co když jsou někteří vědci skutečně na stopě průlomovým objevům? Nechali byste se omladit o deset, dvacet nebo i více let, kdyby to bylo možné a bezpečné? David Sinclair, profesor genetiky na Harvardu, který se zabývá výzkumem stárnutí, je přesvědčen, že bude možné omládnout již v blízké budoucnosti. Výsledky jeho pokusů na myších přinejmenším naznačují, že jsme se v mnoha věcech dost mýlili a musíme připustit, že rozhodně nelze možnost totálního omlazení vyloučit.

Celý příspěvek 

Lze se rozvíjet hraním počítačových her?

Ač jsou počítače stále neskutečně pomalé (výkon zatím naprosto nedostačuje ani na jednoduchou simulaci přesvědčivější reality), začínají se zvolna objevovat hry, které velmi zjednodušeně simulují i různé složitější činnosti. Vezmeme-li v úvahu, že se běžně používají simulátory například pro výcvik pilotů letadel, potom proč by hraním nešlo cíleně rozvíjet určité dovednosti, jako například soustředěnost, trpělivost, vytrvalost, tvořivost, snižování entropie (opak vytváření chaosu), schopnost rychlého určování priorit, dovednosti v „programování světa“ a další.

Celý příspěvek 

Inovace

Jsou možné inovace ve světě, kde je vše již vymyšlené?

Domnívám se, že inovace, tedy vylepšování a technické novinky, mají pouze ekonomické hranice. Hmotu lze uskupit do tvarů a systémů, které jsou zatím nepředstavitelné. Jediné omezení spočívá v reálném praktickém využití. Pokud je nový systém lepší, než předchozí, nebo zkrátka přináší určitou výhodu, úsporu, přínos navíc, potom nepřevýší-li náklady zisk, musí se alespoň na čas ujmout. Avšak aby se inovace ujala, je také zapotřebí šikovný marketing. Ve světě zahlceném informacemi je i pro geniální nápady těžké najít si cestu ke spotřebitelům. Nestačí tedy pouze inteligentní design. Marketing je pro větší úspěch dokonce nejdůležitější složkou. (Z mého pohledu je to především důmyslná společenská hra s emocemi.) V tomto příspěvku se zabýváme spíše technickou stránkou inovací.

Inovace bývají překvapivé a upoutávají pozornost. Snadno lze mentálně zpracovat například inovativní způsoby obrábění či tvarování dřeva:

Celý příspěvek 

Cesta k přirozenější výuce technických oborů

Čím lépe dokážete pracovat s informacemi, tím úspěšnější v životě musíte zákonitě být. K dokonalému ovládnutí práce s informacemi je zapotřebí umět mapovat ohromné množství informací přímo do své paměti a s namapovanými celky dokázat aktivně pracovat. Jde o řadu provázaných dovedností, které se bohužel ve školách neučí. Technické obory mají nejblíže k praktickému studiu, avšak zatím se jen málo daří toho využít. Pomůže virtuální realita?

Celý příspěvek 

Pilíře západní civilizace

Základy, na kterých stojí celá západní civilizace, považujeme dnes za zcela samozřejmé a jen málokdo si uvědomí, jak složitě provázaný je například průmysl. Víte, jak vznikají rozmanité předměty, se kterými se denně potkáváte? Jistě, vznikají nějak v Číně. Vše bylo ale nejprve pracně vynalezeno na západě.

Takto se například kdysi začala vyrábět valivá ložiska. Následující unikátní dokumentární film zachycuje vznik ložisek již od chvíle vytěžení železné rudy!

Celý příspěvek 

Navrhování elektronických obvodů

Ukázka praktické výuky elektrotechniky

Pokud jste tento blog navštívili vícekrát, potom už víte, že vzdělávání řeším poměrně často. Je to věc, která mi stále vrtá hlavou. Nedokážu pochopit, jak je možné, že se školství (zejména to naše) – ve srovnání s ostatními oblastmi – vyvíjí tak pomalu. Co je to za lidi, kteří rozhodují co učit a jakým způsobem to děti učit? Proč sestavují tak strašně nudné a nepraktické učební osnovy? Proč je odborná literatura pro pedagogy tak neuvěřitelně nabobtnalá a plná zkostnatělých pouček, že se podstatné věci úpně ztrácejí? Důvody budou nejspíš stejné, jako například v případě lidí, kteří jsou přesvědčeni, že Země je placatá a vesmírné programy podvod; vzájemně si poplácavají po ramenách, kupříkladu v komentářích u videí z vesmíru, a udržují tím na živu svou kolektivní iluzi. Dokonce i videa s ultravysokým rozlišením považují za rendery z počítačů. Akademické iluze mají zkrátka také své ortodoxní vyznavače. Zvrátit by to šlo snad jen díky odvážným lidem, kteří by dokázali předstírat, že jsou členy kultu a potom by nenápadně a zvolna protlačovali do systému funkčnější osnovy a metodiky. Nikdo mimo kult nemá šanci změny realizovat.

V tomto příspěvku si ukážeme, jak je snadné připravit zajímavý a zároveň praktický způsob výuky na příkladě z elektroniky. Podotýkám, že to není má parketa, zabývám se něčím zcela jiným. Celý postup jsem vytvořil tak, že jsem si na půl dne sedl k internetu, hledal co nejkvalitnější zdroje informací a sestavoval z toho výukovou hodinu tak, aby byla zajímavá a aby studenti dokázali pochopit o co jde a proč je dobré to umět. Stejným způsobem by podklady mohl připravit kterýkoliv učitel fyziky nebo elektro(tech)niky (pokud by měl motivaci a prostor).

Kdybych mohl rozhodovat, jak učit děti, vždy bych začínal praktickými úkoly. Uvedl bych čeho chceme dosáhnout a nastínil jak toho dosáhnout. Teorii bych zařadil, až když by bylo krajně nezbytné objasnit probíhající děje, nebo provést výpočty. Dnes se to všude běžně dělá tak, že se vykládá a vykládá teorie (z pohledu žáků: „Furt tam u tabule něco mele…„), potom nějaké výpočty, ale nikomu nedojde, k čemu by to všechno mohlo být dobré a když ano, tak jak ty znalosti použít v praxi. Dáte-li teorii na začátek, získáte si jenom pár nerdů (pokud vůbec někoho) a ve třídě bude neklid nebo unavená atmosféra, protože většina dětí se bude nudit. Nebudou mít žádnou představu kam informace zařadit (nevzniknou potřebné asociace a propojení), bude nízká motivace, nedojde jim k čemu je to všechno dobré, takže namísto získávání vhledu do problematiky se budou biflovat aby prolezli … v čehož důsledku dohromady nic nepochopí. Taková metodika je katastrofická! Jakým právem plýtvá školství časem těch nebohých dětí?! Bylo by jednou možné začít vyučovat na konkrétních příkladech, tedy tak jak to v životě opravdu chodí? Tzn. „Máte problém a potřebujete jej vyřešit.“ … ?

Takže, hodina začíná …

Celý příspěvek 

Dávkové spouštění programů pro vyšší efektivitu práce

Uvědomíte-li si, že každé kliknutí myší, které uděláte, vám odebere část energie z denní dávky vůle, brzy zautomatizujete i takové činnosti, jako spouštění programů. Proč? Protože je hloupé každý den otevírat jednotlivé stejné programy a složky, když stačí obětovat pár minut času a potom pokaždé jen jednou kliknout a máte práci připravenou jako na dlani.

Celý příspěvek 

Zajímavé výukové metody

Řeší se to poslední dobou čím dál víc. Naše školství za moc nestojí, ale nikdo neví, jak to změnit. Všichni jenom kritizují. Potřebujeme v dětech probouzet tvořivost a ne je nudit ve škole k smrti nebo přetěžovat biflováním. Čirou náhodou se mi však podařilo objevit skvělou učebnici elektroniky, ve které se můžete na funkční výukové postupy hned teď podívat, protože kniha je v elektronické verzi zdarma. (V tištěné je již asi rozprodaná.)

Celý příspěvek 

Jak si ulehčit život? Stačí přijít na to, že není žádné já.

Trápíte se kvůli stresu, kvůli obavám o peníze, o zdraví, prestiž, sex, o rodinu, budoucnost, politiku apod.? Případně pociťujete jakékoliv jiné druhy běžných obav, stresů, tlaků, … například společenské? (napětí v rodině, na pracovišti, ve státě, ve světě, ve vesmíru …) Existuje řada způsobů, jak snížit stres, avšak žádné řešení nejde k jádru problému. Někomu chvíli pomáhá chodit k psychologovi, jiní se obrací na víru a na další pochybné berličky (např. na esoteriku), případně si jdou zaběhat, zarybařit, zahrát hru, opít se, zdrogovat se a jiné krátkodobé únikové činnosti. Zkrátka způsobů, jak vypnout, je nepřeberně. Ale co vlastně vypínáme a proč? Dokážete se nad tím na chvíli zastavit a zamyslet se?

Celý příspěvek 

paměť

Jak si lépe pamatovat

Představte si, že by společnost byla hierarchicky založená jenom na tom, jak dobře si lidé pamatují a vybavují informace. Absurdní, že? Jenže právě takto společnost funguje. Když si dobře pamatujete a vybavujete cokoliv a máte navíc ještě vytrvalost (tzn. pamatujete si jak zajistit, abyste se mohli dlouhodobě soustředit na zapamatovávání si ještě více věcí), tak můžete vystudovat několik škol, což stát stvrdí tituly a jinými znaky geniality a vy jste potom oficiálně v elitní skupině nejlepších pamatováků. Stačilo by tedy mít dokonalou paměť a jste za vodou. Jenže takovou paměť nemám, řeknete si. Nenarodil(a) jsem se tak. A já se vás dnes pokusím přesvědčit, že se šeredně mýlíte a že používat efektivně paměť je jen dovednost. Každý máme skvělou paměť, jenom nás nikdo nenaučil, jak ji používat.

Celý příspěvek 

Řízenou prokrastinací ke světlým zítřkům

Tak už se to provalilo. Ani nejšpičkovější metody time managementu, které mají nastavování priorit a plnění úkolů podle priorit jako nejlepší techniky pro hospodaření s časem nebyly schopné zajistit, aby nám vůbec nějaký volný čas zůstal. Nepomohly promyšlené nástroje, plánovače, třídiče podle priorit, nic. Stále nestíháme a stále nemáme čas. Kde vznikl problém? Proč ani vykonávání úkolů podle priorit nepřineslo očekávaný výsledek? Protože my lidé jsme jako křečci. Jen těžko se něčeho dokážeme vzdát. A zvláště bezcených úkolů se nechceme vzdát a nejen proto, že bývají snadné a dávají nám falešný pocit, že jejich plněním je tak nějak vidět jakože něco vůbec děláme. Úskalí v time manamentu této generace spočívá v podcenění emoční stránky.

Rory Vaden, autor knihy Procrastinate on Purpose nám však dává naději. Jeho metoda má něco do sebe. Posuďte sami.

řízená prokrastinace Celý příspěvek 

Hraní her jako relaxace

V příspěvku Když vás práce nebaví jsem zmínil, že při vysokém pracovním přetížení relaxuji též hraním počítačových her. Zkoušel jsem řadu her, třeba i nejlépe hodnocené střílečky, ale nic mě nebavilo. (Fakt nechápu, jak někoho může bavit ve hrách zabíjet.) Nakonec jsem však objevil něco, co mě trochu baví a sice tzv. Open World světy, ve kterých si můžete dělat co chcete (v rámci možností daného světa). V příspěvku najdete i videa, která jsem kdysi natáčel při testování, zda lze vydělávat natáčením videí na Youtube. To byla zajímavá zkušenost, avšak jištění, že Youtube videa nikomu nenabídne ke shlédnutí ani po několika měsících, bylo zřejmou odpovědí na původní otázku, takže jsem v tom už nepokračoval. Najít si čas na hry je těžké. Navíc to musíte dělat většinou tajně, aby vás nepřistihla manželka nebo partnerka. 😉

Celý příspěvek 

sakrapráce!

Když vás práce nebaví

Proč nás skvělá práce chvíli baví a po nějaké době bavit přestane? Lze uměle prodloužit zájem o činnosti, které nás přestanou bavit a už je dělat nechceme, i když by bylo vysoce přínosné se jim věnovat? Můžeme zmanipulovat náš vnitřní kurzor tak, aby se nepříjemná práce změnila alespoň na zajímavou? Případně, můžeme odbourat to co nás blokuje?

Celý příspěvek